This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Проектна діяльність

Проектна діяльність учнів

Проектна діяльність у початковій школі

«Розкажи – і я забуду,
Покажи – і я запам’ятаю,
Дай спробувати – і я зрозумію»
(Китайська мудрість).

Проект – мета, яку дитина зрозуміла, прийняла, реалізувала у процесі діяльності. Слово «проект» походить від латинського «кинутий вперед», тобто це задум, план для досягнення поставленої мети.

Навчальний проект – це сукупність завдання учням, проблеми, яку потрібно вирішити, способів її вирішення, форм організації взаємодії учнів з учителем і один з одним, самої діяльності і, нарешті, аналізу результату і співставлення його з попередньою гіпотезою.

Мета проектного навчання:

 1. Сприяти підвищенню особистої впевненості у кожного учасника проекту.
 2. Надихати на розвиток комунікативності та уміння співпрацювати.
 3. Забезпечити механізм розвитку критичного мислення дитини, уміння шукати шляхи вирішення проблеми.
 4. Розвивати в учнів дослідницькі уміння (виявлення проблем, збір інформації), спостережливість, уміння висувати гіпотези, узагальнювати, розвивати аналітичне мислення.

Дії учителя при організації проектного методу:

  • допомагає учням визначити мету діяльності;
  • рекомендує джерела отримання інформації;
  • розкриває можливі форми діяльності;
  • сприяє прогнозуванню результатів проекту, що виконується;
  • створює умови для активності школяра;
  • є партнером;
  • допомагає учню оцінити отриманий результат.

Дії учня можна охарактеризувати так:

 • визначає мету своєї діяльності;
 • відкриває нові знання;
 • експериментує;
 • обирає шляхи вирішення проблем, які виникають в ході роботи над проектом;
 • несе відповідальність за свою діяльність.

Для успішних занять проектною діяльністю необхідна наявність певних умов:

 • бажання самої дитини,
 • сприятливе середовище,
 • грамотний доброзичливий викладач – консультант.

Без цього проектна діяльність буде формальною, нецікавою для учня та неплідною. Звичайно, у початковій школі проекти – це зазвичай не індивідуальна, а сімейна діяльність, оскільки дитина є обмеженою у засобах та інструментах пошуку, збору та обробки інформації. Тому, звичайно, робота над проектом здійснюється під керівництвом учителя та батьків. Але батьки повинні постійно пам’ятати, що суть методу проектів – це формування самостійності дитини у пошуку інформації, обробці даних, а не у тому, хто зробить проект краще чи ефектніше. Батьки не повинні брати на себе більшу частину роботи над проектом, інакше губиться сама ідея цього методу. А ось допомога порадою, інформацією, виявлення зацікавленості з боку батьків – важливий фактор підтримання мотивації і забезпечення самостійності школярів. Особливо неоціненною є допомога батьків, коли діти роблять перші кроки у роботі над проектом. Тому слід наголосити батькам, що вони виконують лише роль помічника – допомогти знайти разом інформацію у книгах, зводити до бібліотеки, пошукати в Інтернеті, допомогти відібрати найголовніше, допомогти охайно оформити результати пошуку. Головне слово для батьків «допомогти», але не «зробити замість». Краще тоді не робити зовсім, ніж зробити замість дитини.

Створення проекту – це творчість у першу чергу учнів, які працюють над проектом. Враховуючи рівень розвитку самостійності у дитини, педагог обирає певний характер координації. Слід враховувати, що тільки особиста зацікавленість учня в триманні результату, позитивна мотивація вирішення проблеми проекту можуть підтримати його самостійність. В залежності від цього допомога учителя може полягати:

 • у підборі літератури та інших джерел інформації з теми;
 • у формулюванні гіпотези і визначенні цілей, яких треба досягти;
 • у показі способів та прийомів роботи зі знайденим матеріалом;
 • в обговоренні зібраного матеріалу;
 • у підготовці тексту виступу;
 • у моделюванні, в тому числі і комп’ютерному.

Комусь із дітей потрібна більша допомога, а хтось готовий до більш самостійної роботи. Тим самим реалізується принцип індивідуалізації навчання і досягається найкращий результат.

Проект, безумовно, розвиває мислення, мовлення, уміння формулювати свої думки, виступати перед аудиторією. Нерідко робота над проектом і його презентація допомагають дитині сформувати адекватну самооцінку. Деякі діти зможуть повірити у себе, самоствердитися, а деякі, навпаки, зрозуміють, що без праці нічого не досягти. Учень вчиться працювати в колективі, брати на себе і розділяти відповідальність за вибір, вирішення питань.

В основу класифікації проектів можна покласти декілька ознак.

За домінуючим видом діяльності проекти поділяються наступним чином:

 • дослідницький проект (це найскладніший проект, обрана тема повинна бути актуальною, а мета – чіткою, наприклад, історія екзамену);
 • пошуковий проект ( анкетування, складання таблиць, діаграм);
 • творчий проект (результатом такого проекту можуть бути: газета, літературна збірка, відеофільм, свято, вистава тощо);
 • рольовий або ігровий проект (розподіляються ролі, наявні елементи костюмів, створюється певна ігрова ситуація);
 • практичний проект (наприклад, модель діючого механізму, створена своїми руками розвиваюча гра).

Краще, якщо у самій назві проекту буде відображена проблема, над якою буде вестися робота.

За кількістю учасників проекту:

 • особистісні;
 • парні;
 • групові;
 • колективні.

За тривалістю проведення:

 • короткотривалі;
 • середньої тривалості;
 • довготривалі.

Особливості навчальних проектів молодших школярів

Звичайно, вік накладає природні обмеження на організацію проектної діяльності молодших школярів, однак розпочинати залучати дітей до проектної діяльності варто обов’язково. Справа у тому, що саме у молодшому шкільному віці закладається цілий ряд ціннісних установок, особистісних якостей та ставлень. Якщо ця обставина не враховується, якщо це вік сприймається як «прохідний» для методу проектів, то порушується послідовність між етапами розвитку навчально – пізнавальної діяльності учнів і значній частині школярів так і не вдається пізніше досягти бажаних результатів у проектній діяльності.

Теми дитячих проектних робіт краще обирати зі змісту навчальних предметів або із близьких до них галузей, тому що для проекту потрібна особистісно – значуща і соціально – значуща проблема, яка знайома молодшим школярам і має для них самих значення. Проблема проекту або дослідження, яка забезпечує мотивацію включення школярів у самостійну роботу, повинна бути в галузі пізнавальних інтересів учнів і знаходитися в зоні їх найближчого розвитку. Тривалість виконання проекту доцільно обмежити одним уроком (можливо, спареними уроками) або одним – двома тижнями у режимі класно – позакласних занять. Крім того, важливо ставити разом з учнями і навчальні цілі для оволодіння прийомами проектування як загально навчальними уміннями. Наприклад, можна поставити дітям такі запитання: Які уміння знадобляться для виконання цього проекту? Чи володієте ви цими уміннями в достатній мірі? Яким чином ви зможете здобути необхідні вам уміння? Де ще ви зможете пізніше застосовувати такі уміння?

Багато уваги від учителя вимагає і процес осмислення, цілеспрямованого здобування і застосування школярами знань, потрібних у тому чи іншому проекті. Від учителя при цьому вимагається особлива тактовність, делікатність, щоб не «нав’язати» учням інформацію, а спрямувати їх самостійний пошук, наприклад: Чи все ви знаєте, щоб виконати даний проект? Яку інформацію вам треба отримати? До яких джерел слід звернутися (Інтернет, довідники, художня література, підручники)?

Доцільно у процесі роботи над проектом проводити з молодшими школярами екскурсії, прогулянки – спостереження, соціальні акції. У цьому контексті цікавими є опитування, інтерв’ю з деякими особами, для яких призначено дитячий проект.

Особливої уваги у початковій школі потребує завершальний етап проектної діяльності – презентація (захист) проекту. Для цього треба допомогти учням провести самоаналіз проекту, потім допомогти оцінити процес проектування за допомогою запитань. Також діти потребуватимуть допомоги при підготовці проекту до презентації. Захист проекту – завершальний етап його виконання, коли учні звітують про проведену нами роботу. Як правило, захист проектів здійснюється у формі виставки тих виробів, які вони створили. Крім того, іноді доцільно просити дітей підготувати невеликі виступи з розповіддю про свій проект.

Після захисту проекту виготовлені вироби можна подарувати людям, чиї потреби вивчали діти, членам родин учнів, можна передати у дитячий садок. Важливо, щоб діти відчули потребу у тих виробах, які вони виготовили, відчули атмосферу свята від того, що вони принесли людям радість.

Дуже важливе питання – оцінювання виконаних проектів, яке має носити стимулюючий характер. Школярів, які досягли особливих результатів у виконанні проекту, можна відзначити дипломами або пам’ятними подарунками, при цьому у початковій школі має бути заохоченим кожен учень, який взяв участь у виконанні проекту. На варто перетворювати презентацію у змагання проектів із присудженням місць. Краще виділити декілька номінацій і зробити так, щоб кожен проект «переміг» у якійсь номінації. Наприклад, можуть бути наступні номінації: «Пізнавальний проект», «Потрібний проект», «Пам’ятний проект», «Яскравий проект», «Веселий проект» тощо. Окрім особистих призів можна приготувати спільний приз для усього класу за успішне завершення проектів. Це може бути похід до лісу, на виставку, в музей, на екскурсію і т.д.

План проведення проекту

І етап

 • Визначення теми.
 • Постановка завдання.
 • Обговорення.
 • Формулювання проблемних питань.
 • Формування груп, висунення гіпотез вирішення проблем.
 • Обговорення плану роботи учнів.
 • Обговорення можливих джерел інформації, питань захисту авторських прав.

ІІ етап

 • Вибір творчої назви проекту.
 • Самостійна робота учнів з обговорення завдання кожного в групі.

ІІІ етап

 • Самостійна робота груп по виконанню завдань.

IV етап

 • Підготовка учнями звіту про виконану роботу.

V етап

 • Захист отриманих результатів та дослідів.

Побудова роботи над проектом

1. Проблема, на вирішення якої спрямовано проект.

1) Чому цей проект потрібен?

2) Яку проблему він буде вирішувати?

3) Як школярі будуть залучені до участі у роботі?

2. Загальна мета проекту, завдання.

1) Мета – це те, що бажаєте отримати в результаті.

2) Завдання – це конкретна частина мети, яку треба буде реалізувати, це дії, за допомогою яких буде досягнуто мету проекту.

3. Плановані результати проекту.

1) Чітко опишіть, що буде отримано.

2) Кому це буде корисно?

3) Якою буде ваша вигода від участі у цьому проекті?

4. Діяльність в рамках проекту.

1) Що треба робити, щоб досягти описаних результатів і вирішити проблему?

2) Які конкретні дії треба виконати для вирішення проблеми?

3) Які ресурси будуть використані?

4) Що буде відбуватися в рамках даного проекту?

5. Висновки при виконанні проекту.

1) Від чого може залежати результат проекту?

2) Як результати даного проекту можуть бути використані іншими?

Паспорт проектної роботи:

 1. Назва проекту.
 2. Керівник проекту.
 3. Навчальні дисципліни, близькі до теми проекту.
 4. Склад проектної групи (прізвища учнів, клас).
 5. Тип проекту.
 6. Замовник проекту.
 7. Мета проекту (практична та педагогічна мета).
 8. Завдання проекту.
 9. Необхідне обладнання.
 10. Анотація.
 11. Передбачувані продукти проекту.
 12. Етапи роботи над проектом.

Можливі результати проектної діяльності:

 • проект – спостереження
 • проект – оповідання
 • фантастична історія
 • музичне оповідання
 • виготовлення листівок, іграшок, сувенірів
 • екологічний проект
 • сервісний проект
 • мальований фільм
 • слайд – фільм
 • реклама
 • буклет
 • проект – книга
 • мультимедійна презентація
 • гербарій
 • альбом
 • журнал, в тому числі й електронний
 • колаж
 • колекція
 • макет
 • модель
 • книжка – розкладка
 • музична підбірка
 • наочні посібники
 • плакат
 • план
 • реферат
 • серія ілюстрацій
 • казка
 • довідник
 • стінгазета
 • сценарій свята
 • навчальний посібник
 • фотоальбом
 • креслення
 • екскурсія
 • карта

Проект повинен супроводжуватися теоретичним матеріалом, схемами, кресленнями, малюнками, зразками, оригінальною розповіддю.

Вид освітнього продукту залежить від характеру провідної діяльності, наприклад:

Тема проекту Провідна діяльність Освітній продукт
«Книжці я найкращий друг» Прикладна Ремонт книжок із класної бібліотеки
Пошукова (збір прислів’їв, загадок) Створення саморобної книжки з прислів’ями, загадками про книжку
«Наші права» Ознайомлювально-інформаційна Плакати із символічним відображенням прав дитини
«Як святкують Новий рік у Європі» Творча Сценарій новорічного свята
«Краєвиди рідного міста» Дослідницька, творча Фотовиставка, виставка малюнків

Види проектів для роботи з учнями початкових класів

1. Ранні проекти.

Ранні проекти – це зазвичай колекціонування різноманітних ілюстрацій та слів до них, які можуть використовуватися на уроках як словник, як матеріал для розвитку мовлення і збагачення кругозору учнів. Ці проекти доступні для першокласників у більш простому вигляді та з деякими ускладненнями в інших класах початкової школи.

Кольорові сторінки. В альбомі для малювання наклеюють аркуші або картон червоного, зеленого, жовтого, синього, білого, чорного та ін. кольору. Учні повинні знаходити різні картинки або їх малювати, підписувати внизу, наприклад, „зелене дерево”, „синя куля”, і приклеювати малюнок в альбом на сторінку з відповідним кольором.

Буквозошит. Зробити декілька зошитів з буквами. Учні малюють або вирізають малюнки предметів, що починаються на цю букву, підписують внизу ілюстрації і приклеюють у зошит з відповідною буквою. В подальшому, коли діти навчаться гарно писати, у ці зошити можна записувати приказки, загадки, короткі вірші, казки, фізкультхвилинки на всі букви алфавіту.

Цифроплакат. Учнями оформлюється плакат про цифри по мірі їх вивчення. Малюються картинки, записуються лічилки, казки, речення про цифри.

Картки предметів з крилами. Учні знаходять малюнки предметів або істот, у яких є крила: літак, птахи, комахи тощо. Роблят надписи і приклеюють на аркуші одного формату. Розпочату роботу в 1 класі за цими темами можна продовжувати в інших класах і поповнювати сторінки додатковим матеріалом. Можна вказувати дату, прізвище, клас, авторів робіт.

2. Проект – спостереження.

 • Щоденник спостережень. Проекти про пор року.

„Зимонька – зима”: чому так кажуть, погода, тварини, птахи, комахи, рослини; як готуються люди до зими; український фольклор про зиму; зимові ігри; зимові свята; зимова їжа; зимові відчуття; зимові асоціації.

 • Проекти про домашніх тварин

„Мій Барсик”: зовнішній вигляд тварини, його звички; як показує свій настрій, свої бажання; меню тваринки; історичні дані про появу цього виду тварин; український фольклор, письменники та поети про цю тварину.

3. Проект – розповідь.

 • Результат дитячої творчості і фантазії.
 • Результат вивчення ряду тем шкільних предметів.
 • Фантастична розповідь на задану (вигадану) тему.
 • Патріотичні, історичні, географічні, природознавчі оповідання.
 • Музичне оповідання.
 • Розповідь – картина.
 • Проект – розповідь за сюжетом фільму.

4. Конструктивний (матеріальний, предметний) проект.

 • Виготовлення матеріальних предметів.
 • Виготовлення листівок, закладок, іграшок, сувенірів, настольних ігор.

5. Екскурсійний проект.

Екскурсії, походи, експедиції, поїздки, подорожі, в тому числі й заочні.

 

Орієнтовні теми проектів

І. Моя сім’я і мій дім. Наш дім. Режим дня. Воїн в історії наших сімей. Наша безпека. Наші імена. Карта життя. З чого будувати дім? Іграшки – справа серйозна. Проектування кухні. Про Жучок і Мурчиків. Як збудувати нову криницю. Як доглядати кімнатні рослини.

ІІ. Наш край. Ландшафтний дизайн. Погода і народні прикмети. Народні промисли. Історія створення пам’ятників нашого міста. Знамениті люди нашого міста. Сміття нашого міста. Чому так названо вулиці нашого міста. Підземні скарби нашого краю. Відкриття і вивчення нашої області. Охорона природи Хмельниччини. Лікарські рослини Хмельниччини. Карта подорожей народними промислами. Рідний край. Які птахи водяться у нашій місцевості. Допоможи зимуючим птахам.

ІІІ. Дарувати людям радість. Лабораторія гуманних винаходів. Благодійна програма. Допомога людям похилого віку. Планування дитячого парку. Світ праці та професій. Я хочу, щоб моє місто було чистим!

IV. Шкільна країна. Дослідження життєвих цінностей молодших школярів. Задачник. Особисті колекції учителів нашої школи. Наше шкільне подвір’я. Наші випускники. План класного куточку. Школа майбутнього. Шкільні традиції. Цікава математика. Геометрія навколо нас. Чи можна прожити без математики? Чарівна країна геометричних фігур. Проблеми шкільної форми. Числові забобони та їх недостовірність. Чому школа називається школою? У країні невивчених уроків. Шкільна бібліотека. Парта учня 21 століття. Класна дошка. Учнівський щоденник. Охорона зору.

V. Охорона природи. Глобальні теми людства. Звідки прийшли кімнатні рослини. Рослини та тварини хвойних лісів. Ліс у житті природи та людини. Тварини лісу. Птахи нашого краю. Осінній календар природи. Отруйні рослини лісу. Отруйні гриби. Зимовий календар природи. Весняне пробудження лісу. Літній календар природи. Рослини і тварини садів. Рослини і тварини полів. Рослини і тварини прісних водойм. Рослини і тварини боліт. Нічне життя рослин і тварин. Що росте на грядці? Як виростити квіти?

VІ. Творчість. У світі казок. Проблема праці та взаємодопомоги у казках. Нове життя старої платівки. Мій персональний друг. Казка і мультиплікація. Використання вторинної сировини. Як зробити чорнило? Як народжуються казки? Як роблять фарби? Як працює скульптор? Хто винайшов музику? Проект зручної ручки. Спортивний костюм для чемпіона. Які бувають танці? Оригінальні світильники.

VІІ. Навколишній світ. Виникнення грошей. Дванадцять місяців. Для чого коту вуса? Хто в мурашнику живе? Навіщо ялинці голочки? Хто без крил літає? Подорож у світ символів. Перший імператор. Подорож у часі та просторі. Доведе язик до Києва. Скільки крапок у сонечка? Живі літачки. Життя на глибині. Сім разів відміряй. Польоти в інші цивілізації. Пам’ятка для подорожу в Антарктиду. Три дні у Африці. Як поводити себе у джунглях Амазонки? Від чого залежить погода. Навіщо пташки співають? Чому сови можуть полювати у темряві? Чому коник зелений? Подорож Краплинки. Пернаті друзі. Обережно, зима! Чому рухається повітря. Чим відрізняється сосна від кедру. Чому кульбабка так швидко розмножується. Як павук тче свою павутину. Що в насіннячку живе.

 

Пам’ятка для батьків,

чиї діти включаються у проектну роботу в школі

Участь у проектній діяльності – складна праця і для учня, і для батьків. Проект передбачає самостійну діяльність учня, однак завдання батьків – знати суть цієї проектної діяльності, її етапів, вимог до процесу та результату виконання, щоб бути готовими у разі потреби допомогти своїй дитині. Пам’ятайте: ви граєте роль джерела інформації нарівні з іншими – такими, як книги, фільми, Інтернет та інші. Право вільного вибору джерела інформації надається дитині!

Отже, що ж таке метод проектів і яка можлива роль батьків на кожному етапі виконання проекту?

Виконання проекту передбачає декілька послідовних етапів:

 • вибір теми проекту;
 • висунення попередніх ідей;
 • вибір найкращої ідеї;
 • планування проектної діяльності;
 • оцінка та самооцінка проекту;
 • презентація проекту.
Етапи роботи над проектом Роль батьків на даному етапі
1. Висунення попередніх ідей та вибору кращої з них. Допомогти дитині знайти якомога більше ідей; записати їх на аркуші паперу врозсип, щоб не виділяти ці ідеї порядком запису у стовпці. Нехай ці ідеї будуть найрізноманітнішими. Чим більше ідей, тим більшим буде вибір.
2. Вибір та формулювання теми проектної роботи. Допомогти обрати найкращу ідею та обґрунтувати вибір.
3. Формулювання завдань проекту. Може бути потрібною допомога у правильному формулюванні завдань.
4. Розробка плану та структури виконання проекту. Допомогти спланувати роботу із врахуванням зайнятості дитини.
5. Обговорення можливих результатів. Підібрати з дитиною можливі шляхи вирішення кожної з проблем; розбити об’єм роботи на невеликі частини і визначити строки виконання кожної.
6. Складання програми виконання робіт. Допомогти скоригувати план із врахуванням особистої зайнятості дитини і допомогти створити умови для виконання цього плану.
7. Вивчення необхідного матеріалу до теми проекту. Переглянувши список літератури, батьки можуть порадити доповнити чи забрати якість джерела, які не зовсім відповідають обраній темі. Дорослі супроводжують дитину до бібліотеки, музею, виставок, допомагають зорієнтуватися у книжкових магазинах у пошуку джерел додаткової інформації. Джерелами інформації можуть бути опитування, бесіда, інтерв’ю, спостереження, експеримент, а також періодичні видання, Інтернет.
8. Підготовка висновків за результатами роботи над проектом. Готується звіт та публічна презентація.

На етапі підготовки висновків за результатами роботи над проектом дітям може знадобитися допомога у вигляді граматичного та стилістичного контролю.

За результатами виконання проекту готується звіт та публічна презентація. На цьому етапі батьки можуть допомогти провести останню перевірку перед презентацією, провести репетицію виступу, зняти хвилювання перед виступом.

І, нарешті, робота над проектом закінчується оцінкою його результатів і самого процесу. Батьки дають поради, які допоможуть скоригувати діяльність дітей у наступному проекті.

Таким чином, в ході роботи над проектом батьки можуть виступати одначасно у декількох ролях. Вони:

 • консультують;
 • слідкують за виконанням плану;
 • вирішують оперативні питання;
 • допомагають з попередньою оцінкою проекту;
 • беруть участь у підготовці презентації;
 • забезпечують найбільш оптимальний режим роботи та відпочинку.

В результаті сумісної проектної діяльності діти дізнаються багато нового один про одного, поповнюють дефіцит спілкування з дорослими, їх батьками, у них формується значуще ставлення до поняття „сім’я”.

Короткий словник „проектних” термінів.

Актуальність – показник дослідницького етапу проекту. Визначається декількома факторами: необхідністю доповнення теоретичних побудов, які мають відношення до явища, що вивчається; потребою в нових даних; потребою практики. Обгрунтувати актуальність – означає пояснити, чому дану проблему потрібно вивчати на даний час.

Гіпотеза – обов’язковий елемент у структурі дослідницького проекту; припущення, при якому на основі ряду фактів робиться висновок про існування об’єкту, зв’язку або причини явища, причому цей висновок не можна вважати повністю доведеним.

Захист проекту – найбільш тривала і глибока форма презентації проекту, яка включає в себе етап запитання – відповіді та дискусійний етап.

Питання проекту – питання, на які потрібно відповісти учасникам проектної групи, щоб достатньою мірою усвідомити і розкрити тему проекту.

Проблема – соціально значиме протиріччя, вирішення якого є прагматичною метою проекту. Проблемою може бути, наприклад, протиріччя між потребою і можливістю її задоволення, нестача інформації про що – небудь або протирічний характер цієї інформації, відсутність єдиної думки про подію, явище.

Проект – метод навчання, оснований на постановці соціально значимої мети і її практичному досягненні.

Структура проекту – послідовність етепів навчального проекту. Обов’язково включає в себе постановку соціально значимої проблеми, планування діяльності, пошук необхідної інформації, виготовлення з опорою на неї продукта, презентацію продукта, аналіз і оцінку проведеного проекту.

Додатки

Пам’ятка для учителя № 1

 1. Робота над дослідженням методу проектів повинна бути цілеспрямованою та систематичною.
 2. Робота повинна бути особистісно значущою для школяра. Необхідно допомагати учням бачити можливість реалізації своїх можливостей, спосіб саморозвитку і самовдосконалення.
 3. Учитель повинен створити середовище, атмосферу для проектної діяльності, підтримувати інтерес до цієї діяльності, ситуацію успіху.
 4. Створити психологічний комфорт: а) діти не повинні боятися допустити помилку; б) не притискати бажання, а підтримувати і направляти; в) доти можливість розкритися, повірити у себе кожному учневі.
 5. Учитель повинен бути прикладом для дітей. Він повинен показувати своє прагнення до всього нового, бажання пізнавати світ.
 6. Необхідне врахування вікових особливостей та педагогічних умов при проектній діяльності. Проект має бути цікавим, посильним, корисним.
 7. В початковій школі повинен переважати індивідуальний проект, коли дитина проходить усі етапи самостійно.

Пам’ятка № 2

 1. Успішність здійснення проектної діяльності залежить від професійної та мотиваційної готовності учителя.
 2. Велика кількість проектів, одночасно організованих учителем, значно понижує їх якість.
 3. Учител повинен чітко пояснити дитині суть майбутньої роботи.
 4. Батьки, які будуть допомагати дитині в роботі над проектом, теж повинні бути ознайомлені із суттю проектного методу.
 5. Об’єм теоретичного матеріалу повинен бути обмеженим. Наголос ставиться на практичну діяльність, яка дає корисні новоутворення.
 6. Презентація повинна бути обмеженою у часі, оригінальною. В початковій школі доцільно залучати батьків до роботи над проектом.

Пам’ятка для батьків

 1. Покажіть приклад дітям у своєму прагненні до нового, невідомого, прагнення вирішувати різноманітні проблеми, задачі із задоволенням.
 2. Залучайте дітей до сумісного вирішення інформаційних проблем.
 3. Прислухайтеся до дітей. Не залишайте їх запитання без уваги.
 4. Допомагайте дітям засвоювати нові знання, але не намагайтеся все зробити замість них.
 5. Поменше настанов, прямих інструкцій.
 6. Не стримуйте ініціативу.
 7. Не бійтеся витратити час на роботу з дитиною у бібліотеці, вдома з книгою.
 8. Не дратуйтеся.
 9. Ніяких негативних суджень, якщо щось не виходить.
 10. Вчіть доводити справу до кінця.

Пам’ятка для вчителів та батьків

 1. Ставте перед дитиною чітку мету його роботи.
 2. Робота повинна бути цікавою не батькам чи учителю, а дітям. Краще обирати тему із змісту навчальних предметів.
 3. Давайте учневі цікаву справу, результати якої він може передбачити.
 4. Прагніть самі підходити до усього творчо і навчайте цьому дитину.
 5. Відкривати у кожній дитині її індивідуальні нахили та здібності.
 6. Учіть здобувати інформацію, а приймати її у готовому вигляді.
 7. Учіть дітей діяти незалежно.
 8. Навчіть дітей відчувати брак інформації і не боятися про це заявити.
 9. Вчіть прогнозувати.
 10. Створюйте ситуації, де дитина зможе застосувати отримані навички у вирішенні пізнавальних завдань.
 11. Пторібно пам’ятати: пізнавальна активність – це успішна навчальна мотивація. Особливої уваги у початковій школі потребує завершальний етап проектної діяльності – презентація (захист) проекту.

Правила презентації для учня

 1. Знайди зручне положення тіла і місце для рук.
 2. Спокійно дивися на слухачів.
 3. Назви тему.
 4. Зацікав слухачів виступом.
 5. Говори вільно. Слідкуй за жестами та мімікою.
 6. Підкреслюй важливі думки у своїй роботі, змінюючи тон голосу. Тон створює музику виступу.
 7. Роби паузи, щоб слухачі могли усвідомити те, що почули.
 8. Логічно закінчи свій виступ.

Пам’ятка для учителя при підготовці до презентації

 1. Допоможіть учням провести самооцінку проекту:
  • Чому розпочали роботу над проектом?
  • Чи вирішили проблему?
  • Як оцінили вашу роботу люди, які знайомилися з нею?
  • Що не дороблено, а що хотілося б змінити?
 2. Допоможіть оцінити процес проектування.
 3. Допоможіть учням підготувати проект до презентації. Розробіть план виступу.
 4. Не варто із презентації робити виставу, це відволікає від суті.
 5. Оцінка проекту повинна носити стимулюючий характер.
 6. Не варто перетворювати презентацію проектів у змагання. Краще виділити номінації.

Метод проектів – інтегрована модель, що містить у собі такі види діяльності учнів: пізнавальну, комунікативну, ігрову, художню, дослідницьку, пошукову, громадсько-корисну.

Структура проектної діяльності визначається трьома компонентами:

 • орієнтувально-мотиваційним,
 • операційно-виконавським,
 • рефлексивно-оцінювальним.

Навчальні проекти, які виконують молодші школярі, можуть бути моно-

й міжпредметними за різної участі дітей.

%d0%b4%d0%b5%d1%8f%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c

Проектну діяльність школярів можна розглядати як елементарну модель професійної діяльності. Її цілі багатоаспектні, тому що проектна діяльність є багатокомпонентною і міжпредметною, адже вона сприяє:

 • формуванню в учнів умінь співпрацювати (партнерське спілкування);
 • формуванню організаційних умінь і навичок (особливо визначення мети й розподіл часу);
 • формуванню умінь працювати з різними видами інформації )збирання, аналіз, систематизація, узагальнення, збереження і спосіб використання);
 • оволодінню уміннями оцінювати свої можливості, усвідомлювати свої інтереси, робити мотивований вибір;
 • розвиткові пізнавальних потреб, інтересів, дослідницькій поведінці;
 • збагаченню новими знаннями, інформацією, новими цінностями.

Залежно від теми проектної діяльності, готовності школярів, складу класу, теми комбінуються різні навчально-пізнавальні й дослідницькі дії, змінюється кількість учасників.

Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого навчання, що враховує у процесі навчання конкретного учня, його вільний вибір, особисті інтереси. Тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх застосувати. І щоб досягти таких результатів педагог має знайти розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями.

Проектну технологію ми розглядаємо як невід’ємний складник синергетичної моделі освіти. (Синергетика – наука про співпрацю, комбінований вплив двох або декількох самоорганізованих систем, які характеризуються тим, що цей вплив перевищує дію кожної окремої системи).

Більшість складних систем, які існують у природі, за синергетичним баченням світу, є відкритими. Між ними постійно відбувається обмін енергією, речовинами, інформацією, тому для них характерна постійна мінливість.

Застосування проектного навчання передбачає нові вимоги до професійної підготовки вчителя. На відміну від урочної роботи в класі, у цьому разі вчитель має виконувати інші функції у співпраці з учнями.

%d1%84%d1%83%d0%bd%d0%ba%d1%86%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%be%d0%b2

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Якими ознаками характеризується робота над проектом?

2. Яким може бути дослідницький проект за змістом?

3. Назвіть проекти за характером провідної діяльності.

4. Яким чином використовується метод проектів в організації екологічної роботи в початковій школі?

[свернуть]

Історія та традиції моєї школи

Історія та традиції моєї школи

ПРОБЛЕМА

Хто не знає минулого,

той не вартий майбутнього.

Народна мудрість

Виховання молодшого школяра як громадянина України – вільної, демократичної, освіченої людини, патріота своєї держави неможливе без вивчення історії країни, міста, свого роду. Не менш важливим для молодших школярів є знання історії та традицій рідної школи. Для сьогоднішніх учнів, їх батьків, молодих учителів деякі сторінки історії школи малознайомі або незнайомі взагалі, тому постала проблема дослідити історію і традиції навчального закладу. Бо, як відомо, знати минуле означає зрозуміти теперішнє й мати можливість планувати майбутнє.

МЕТА

– Виховання соціально активної, творчої особистості громадянина за принципом ціннісного ставлення до своєї держави, що є основою стабільного розвитку країни в майбутньому.

– Формування у школярів почуття гордості за свою Батьківщину, свою школу, пошани до великих звершень і гідних сторінок минулого.

НАВЧАЛЬНІ ПРЕДМЕТИ

Я у світі, інформатика, українська мова, математика

ВІК УЧНІВ, КЛАС 9-10 років, 3 клас

СТИСЛИЙ ОПИС

 

Історія школи – це частина історії Батьківщини. Відповідно до програми предмета «Я у світі», з метою дослідження історії виникнення, розвитку та становлення школи, яким є її сьогодення, якими славиться випускниками, які традиції існують у навчальному закладі, було вирішено розробити та реалізувати проект «Історія та традиції моєї школи». Згідно з Державним стандартом початкової загальної освіти проект спрямовано на соціалізацію особистості молодшого школяра, зокрема його громадянське і патріотичне виховання.

Під час участі в даному проекті учні глибше пізнають історію своєї школи, зберуть інформацію про видатних випускників, учителів-ветеранів, дізнаються більше про традиції у шкільному житті, проведуть дослідження щодо формування іміджу навчального закладу. Результати проекту відкриють нові сторінки «Літопису школи» та стануть значним внеском у збереження історичних даних напередодні 30-річчя з дня заснування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області.

ЗАВДАННЯ

 • Здійснити збір інформаційних матеріалів, фото- та відеоматеріалів з історії становлення та розвитку школи.
 • Взяти інтерв’ю у вчителів, випускників, педагогів, які раніше працювали в школі.
 • Провести онлайн опитування щодо формування іміджу навчального закладу.
 • Дослідити значення школи для організації дозвілля мешканців мікрорайону.
 • Сторити презентацію в програмі «Power Point», публікацію в програмі «Publisher», веб-сайт проекту.
 • Формувати навички пошуково-дослідницької діяльності учнів.
 • Удосконалювати навички роботи в Інтернеті.
 • Формувати предметні та ключові компетентності молодших школярів.
 • Розвивати критичне мислення учнів.
 • Створити умови для виявлення індивідуальних творчих можливостей усіх учасників проекту.
 • Сприяти підвищенню мотивації учнів до участі у справах школи, згуртуванню колективу класу.
 • Розвивати творче співробітництво між учнями, батьками та вчителями.
 • Сприяти збереженню та розвитку традицій школи.

ОСНОВНІ ПИТАННЯ

Ключове питання: Чому треба знати історію?

Тематичне питання: Якою є історія моєї школи?

ЗМІСТОВІ ПИТАННЯ

 • Коли була заснована школа?
 • Яких успіхів досягли випускники школи?
 • Чи є серед учителів школи її випускники?
 • Скільки батьків учнів є випускниками школи?
 • Які вчителі внесли значний вклад у розвиток школи?
 • Яким є імідж навчального закладу?
 • Яке значення має школа в організації дозвілля мешканців мікрорайону?

ДЕРЖАВНІ ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Я у світі

Формувати соціальну і громадянську компетентності учнів шляхом засвоєння різних видів соціального досвіду, що складається із загальнолюдських, загальнокультурних та національних цінностей, соціальних норм, громадянської активності, прийнятої в суспільстві поведінки, толерантного ставлення до відмінностей культур, традицій і різних думок. Знати історію і традиції своєї школи; виявляти повагу до громадянських цінностей та приватного життя інших людей; активно взаємодіяти з ними у громадській сфері, виявляти інтерес до розв’язання проблем, які впливають на життя місцевих громад і країни в цілому.

Я та інші. Школа. Традиції рідної школи.

Сприяти виникненню в учнів стійкого відчуття належності до шкільної та місцевої громад, усвідомленню своїх прав та обов’язків як учня/учениці, як члена учнівської громади.

Формувати вміння наводити оцінні судження, аргументувати переваги добрих вчинків; брати участь у колективних справах; доречно вживати слова етикету, дотримуватись правил поведінки як у стандартних так і в нових для учня/учениці ситуаціях.

Інформатика

Мати уявлення про можливості комп’ютерів, види діяльності, в яких використовується комп’ютер; уявлення про те, як людина сприймає інформацію, збирає її, зберігає, опрацьовує, передає та використовує. Мати уявлення про Інтернет, веб-сторінки. Використовує посилання для переходу між веб-сторінками; вміє знайти додаткову інформацію для навчальних предметів та додати обрані сторінки у закладки браузера; структурувати свої закладки у папки; знати та дотримуватися правил безпечної роботи в Інтернеті; вміти налаштувати безпечний пошук та безпечний перегляд відео.

Українська мова

Формувати в учнів комунікативну компетентність шляхом засвоєння доступного і необхідного обсягу знань з мови навчання, опанування всіх видів мовленнєвої діяльності та набуття певного соціального досвіду. Уміти будувати діалог з урахуванням ситуації та учасників спілкування, дотримуватися норм етикету. Застосовувати здобуті знання про текст у процесі побудови власних висловлювань. Використовувати правильні записи, додержуючись правил орфографії та пунктуації, розміщувати в певному порядку, використовуючи декілька друкованих та електронних джерел для написання інформаційних публікацій власними словами.

Математика

Мати уявлення про способи подання інформації; знаходити, аналізувати, порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, діаграмах; заносити дані до таблиць; використовувати дані для розв’язання практично зорієнтованих задач; під керівництвом учителя знаходити інформацію за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій.

НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ТА ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

У ході проекту учні вивчатимуть історію та традиції школи, будуть збирати інформаційні матеріали, фото- та відеоматеріали з історії становлення та розвитку школи.

Методи пошуку: бесіда, інтерв’ю, анкетування, робота в Інтернеті, робота з відео- та фотоматеріалами, робота з інформацією.

Вони продовжать формування навичок роботи в бібліотеці, разом з батьками вдосконалюватимуть навички роботи в Інтернеті на веб-ресурсах Твіттер, Вконтакті, Фейсбук, Інстаграм з метою пошуку інформації про випускників навчального закладу та навички пошуково-дослідницької діяльності.

Проведення інтерв’ю з випускниками та педагогами школи сприятиме формуванню комунікативної компетентності молодших школярів.

У ході узагальнення результатів онлайн опитування щодо формування іміджу навчального закладу діти розвиватимуть уміння міркувати, аналізувати порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, діаграмах та робити висновки.

При створенні презентації в програмі «Power Point» в учнів формуються вміння коротко сформулювати свою думку, використовувати різні мультимедійні засоби, вміння відбирати найяскравіші переконливі факти для аргументації думок, уміння виступати перед аудиторією.

При створенні публікації в прогамі «Publisher» в учнів буде формуватися вміння аргументовано доводити свою думку, використовуючи повні речення, вміння ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення.

При створенні веб-сайту у дітей сформуються дизайнерські уміння, учні навчаться комп’ютерній термінології.

Форми і методи роботи над проектом сприятимуть формуванню критичного мислення учнів, ініціативи, творчості, предметних та ключових компетентностей молодших школярів.

ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

Початковий етап: розробляють основні ідеї, констатують вивченість проблеми, обґрунтовують актуалізацію, формулюють гіпотези, визначають проблему, виконують тест (додаток).

Організаційний етап: обговорюють проект, об’єднуються в групи, отримують завдання, ознайомлюються з формами оцінювання.

Практичний етап:

1 група «Редактори». Створення презентації.

1. Учні добирають необхідні матеріали за темою проекту: фото- та відеоматеріали, ілюстрації тощо.

2. Вчаться працювати в програмі «Power Point».

3. Складають план презентації: визначають кількість слайдів, їх попередній зміст, вказують наявність графіків, діаграм, таблиць, малюнків.

4. Створюють презентацію.

5. Демонструють результати роботи.

2 група «Журналісти». Створення публікації.

1. Здійснюють пошуково-дослідницьку діяльність у соціальних мережах.

2. Беруть інтерв’ю у вчителів школи.

3. Організовують зустрічі з видатними випускниками.

4. Проводять онлайн опитування щодо визначення іміджу навчального закладу.

5. Визначають значення школи для організації дозвілля мешканців мікрорайону.

6. Планують зміст публікації.

7. Вчаться створювати публікацію в програмі «Publisher».

8. Демонструють результати роботи.

3 група «IT-спеціалісти». Створення веб-сайту.

1. Розробляють дизайн веб-сайту.

2. Добирають матеріал для сайту.

3. Вчаться робити сторінки веб-сайту в програмі Publisher.

4. Узагальнюють результати онлайн опитування щодо визначення іміджу школи, будують діаграми.

5. Розміщують сторінки сайту на порталі, запропонованому вчителем.

6. Демонструють результати роботи.

Презентація проектного продукту: представляють і захищають проект в класі, на конференції. Зіставляють поставлені цілі і результати дослідження.

 

Оцінювання. Рефлексія: здійснюють самоаналіз та самооцінювання виконаної роботи, висловлюють власні враження.

ПРИБЛИЗНИЙ ЧАС, НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ 2 місяці

МАТЕРІАЛИ ТА РЕСУРСИ

Обладнання

Комп’ютери, ноутбук, планшет, принтер, сканер, проектор, цифровий фотоапарат, відеокамера, диктофон, телевізор, засоби для зв’язку з Інтернетом.

Програмне забезпечення

Програма «Power Point» для створення мультимедійних презентацій, програма «Publisher» для створення публікацій, текстовий редактор, програма для створення веб-сайтів, програми опрацювання зображень.

ДРУКОВАНІ МАТЕРІАЛИ

Фотоальбоми, архівні матеріали.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ТА ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ

Папір, флеш-накопичувачі, CD-диски.

РЕСУРСИ ІНТЕРНЕТУ

Твіттер, Вконтакті, Фейсбук, Інстаграм, відеохостинг YouTubе, сайт Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області, сайт учителя початкових класів Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області Панаріної Оксани Олексіївни (додаток).

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Для самооцінювання роботи учнів будуть використовуватися спеціальні форми (додаток).

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

№ п/п Що потрібно зробити перед початком проекту? Хто це зробить або допоможе зробити? Коли це слід зробити?
1 Придбати/позичити необхідні пристрої, (камера, сканер, проектор тощо) Учитель, батьки За місяць
 2 Зарезервувати час в комп’ютерному класі та бібліотеці Учитель, бібліотекар За місяць
 3 Знайти та зібрати книги/диски DVD/компакт-диски, що будуть використовуватись у проекті Учні, вчитель За два місяці
 4 Встановити до папки «Вибране» закладки на сайти, які будуть використовуватися в проекті Учитель За тиждень
 5 Провести додаткове заняття з класом Учитель За два тижні
 6 Отримати допомогу від організації учнівського самоврядування «Шкільне містечко» Учні, вчитель За місяць
 7 Призначити спеціальний урок – учнівську конференцію для демонстрації закінчених учнівських робіт Учитель За місяць
 8 Розмістити статтю у шкільній газеті Учні За три тижні
 9 Розіслати інформаційний бюлетень, в якому розміщено інформацію про майбутній проект, батькам з проханням про допомогу Учні-консультанти За місяць
 10 Запросити випускників, педагогів-ветеранів для зустрічі з учасниками проекту Учитель За місяць
 11 Запросити директора школи, представників ради школи, батьків для ознайомлення з роботою учнів Директор, заступник директора, вчитель За тиждень
 12 Придбати/отримати матеріали та приладдя для практичної роботи Батьки За місяць
 13 Запросити батьків для допомоги Учитель, учні За два місяці
 14 Розподілити час роботи на комп’ютерах/визначити час роботи по змінах Учителі інформатики За тиждень
 15 Перевірити URL-адреси, які будуть використовувати учні. Оновити папку «Вибране» та свій учительський веб-сайт Учитель, учні, батьки За тиждень
 16 Визначити порядок зберігання учнівських файлів на шкільному комп’ютері та можливості доступу до них учням Учитель За два тижні
 17 Переконатися, що учні попередньо мають відповідні навички роботи з комп’ютером, та забезпечити можливості навчання тих, хто таких навичок не має Учитель За три тижні
 18 Що потрібно зробити протягом проекту? Хто це зробить або допоможе зробити? Коли це слід зробити?
 19 Ознайомити учнів з критеріями оцінювання їх роботи в проекті Учитель На початку проекту
 20 Переглянути разом з учнями відібраний для проекту матеріал, надати рекомендації для подальшої роботи Учитель, учні Перший тиждень
 21 Організувати самостійну роботу учнів у проекті Учитель На початку проекту
 22 Обговорити з учнями майбутню форму подання результатів проекту Учитель Другий тиждень проекту
 23 Запросити випускників школи, батьків за кілька днів до того, як вони мають прийти до школи Учитель, учні За три дні
 24 Зробити фотографії та відеозйомку учнів за роботою Учні Протягом усієї роботи
 25 Запросити директора школи, представників ради школи подивитися, як працюють учні Учитель, учні За два дні
 26 Призначити учнівську конференцію, присвячену захисту проекту Учитель На третьому тижні
 27 Оцінити учнівські проекти Учитель, учні, батьки, директор Наприкінці проекту (останній день)
 28 Провести оцінювання проекту в цілому, отримати відгуки про те, наскільки вдалим він був (ваші власні висновки, висновки учнів, батьків). Учитель, учні Останній день
29 Що потрібно зробити по завершенні проекту? Хто це зробить або допоможе зробити? Коли це слід зробити?
 30 Розіслати листи подяки батькам/особам, що допомогли в реалізації проекту своєю роботою та фінансуванням Учитель, учні Через два дні по закінченні
 31 Очистити, видалити вміст папки «Вибране» та видалити допоміжні файли на комп’ютерах Учитель Через тиждень
 32 Повернути обладнання, альбоми Учитель, батьки В останній день
 33 Вручити нагороди та відзнаки учням Учитель, батьки Останній день
 34 Подумати про наступний проект, в якому можна ефективно застосувати комп’ютерні технології Учитель, учні Через два місяці

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПІД ЧАС

РОБОТИ НАД ПРОЕКТОМ

«ІСТОРІЯ ТА ТРАДИЦІЇ МОЄЇ ШКОЛИ»

Група «Редактори»

Завдання проекту:

– ознайомитися з архівними документами;

– зібрати інформацію, відео- та фотоматеріали з історії та традицій школи;

– дізнатися, які вчителі працюють у школі з дня її заснування;

– зібрати дані про вчителів-ветеранів;

– створити презентацію в програмі «Power Point».

Емблема проекту:

Нам знадобилися під час виконання проекту:

архівні документи, Книга обліку педагогічних працівників Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області, фотоальбоми «Літопис школи» за 1987-1994 роки, відеоматеріали «1993-1994 навчальний рік», інформаційні матеріали сайту нашої школи, спогади вчителів.

Для дослідження було обрано види діяльності:

пошукова діяльність у бібліотеці, архіві школи, робота в мережі Інтернет, опитування, інтерв’ю, робота з відео- та фотоматеріалами.

План роботи над проектом:

 1. Зібрати необхідні матеріали за темою проекту: фото- та відео-матеріали, публікації, ілюстрації тощо.
 2. Навчитися працювати в програмі «Power Point».
 3. Скласти план презентації: визначати кількість слайдів, їх зміст, розмістити  фотографії, малюнки.
 4. Створити презентацію.
 5. Представити результати роботи на конференції.

Ми отримали результати:

Зібрали інформаційні матеріали, фото- та відеоматеріли з історії становлення та розвитку школи. Дізналися про традиції шкільного життя. Дослідили, які вчителі працюють у школі з дня її заснування, хто був першим директором школи. Знайшли дані про вчителів, які внесли значний вклад у розвиток школи. Створили презентацію в програмі «Power Point».

Зробили висновки:

Ми вважаємо, що наше завдання виконано, група зробила свій внесок у «Літопис школи» напередодні 30-річчя з дня заснування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області. Матеріали можуть бути використані для поповнення сторінки про історію школи на сайті навчального закладу.

Ми зверталися за порадою та допомогою:

до директора школи Винник Ольги Віталіївни, секретаря Стоноги Світлани Олександрівни, завідувача бібліотеки Осадчої Людмили Євгеніївни, нашої вчительки Панаріної Оксани Олексіївни, до вчителів інформатики Кравченко Оксани В`ячеславівни, Лущан Катерини Юріївни та інших учителів школи, батьків, лідерів учнівського самоврядування «Шкільне містечко» Худякової Богдани та Рощупкіна Максима.

Працюючи над проектом, ми навчились:

добирати необхідні матеріали за темою проекту, вдосконалили навички пошуково-дослідницької діяльності, уміння працювати в програмі «Power Point», уміння формулювати свою думку, відбирати факти для аргументації думок, уміння виступати перед аудиторією.

Результати роботи над проектом представлені у формі: презентації в програмі «Power Point» (додаток).

Ми оцінюємо свою роботу: на високому рівні.

Це ми працюємо над проектом:

Звертаємось із запитаннями до директора школи Винник О.В.

Отримуємо допомогу від секретраря

Шукаємо інформацію в Інтернеті

Переглядаємо фотоальбоми «Літопис школи»

Отримуємо поради від редактора «Шкільного містечка»

Група «Журналісти»

Завдання проекту:

– здійснити пошуково-дослідницьку діяльність у соціальних мережах з метою збору інформації про видатних випускників школи;

– дізнатися, хто із учителів є випускниками школи, взяти інтерв’ю;

– дослідити скільки батьків учнів є випускниками школи;

– визначити, яким є імідж навчального закладу;

– з’ясувати вплив школи на організацію дозвілля мешканців мікрорайону;

– створити публікацію в програмі «Publisher».

Емблема проекту:

Нам знадобилися під час виконання проекту:

Інформаційні матеріали та фотоматеріали веб-ресурсів Твіттер, Вконтакті, Фейсбук, Інстаграм, спогади вчителів.

Для дослідження було обрано види діяльності:

пошуково-дослідницьку діяльність у мережі Інтернет, робота з відео- та фотоматеріалами, інтерв’ю, анкетування, онлайн опитування, зустрічі з випускниками.

План роботи над проектом:

 1. Здійснити пошуково-дослідницьку діяльність у соціальних мережах Твіттер, Вконтакті, Фейсбук, Інстаграм.
 2. Взяти інтерв’ю у вчителів, які є випускниками нашої школи.
 3. Організувати зустрічі з видатними випускниками.
 4. Провести онлайн опитування щодо визначення іміджу школи.
 5. З’ясувати, яке значення має школа для організації дозвілля мешканців мікрорайону.
 6. Навчитися створювати публікацію в програмі «Publisher».
 7. Спланувати зміст публікації.
 8. Представити результати роботи на конференції.

Ми отримали результати:

Зібрали інформаційні матеріали, фото- та відеоматеріали про випускників школи, які досягли в житті успіху. Ми дослідили, що серед випускників школи є видатні спортсмени, науковці, письменники, військовослужбовці тощо. Сім учителів нашої школи – її випускники. Наша група дізналася, що 345 батьків учнів нашої школи є її випускниками. Провели зустріч з випускником школи Ісаковим Андрієм, дитячим письменником. У ході онлайн опитування з’ясували, що учні, батьки та вчителі найбільш важливими вважають такі критерії іміджу школи: сприятливий морально-психологічний клімат у навчальному закладі та захоплений, небайдужий, професійний педагогічний колектив. Анкетування показало, що мешканці мікрорайону задоволені тим, що в школі працює багато гуртків для дітей, проводяться свята для місцевої громади, а новий шкільний стадіон став спортивним центром усього мікрорайону. Створили публікацію в програмі «Publisher».

Зробили висновки:

Ми вважаємо, що наше завдання виконано, публікація «Від шкільного порога – до успіху дорога» стане подарунком до 30-річчя з дня заснування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області.

У ході роботи над проектом ми зрозуміли, що школа допомогла своїм випускникам досягти успіху в житті. Вони з теплотою і ніжністю згадують свої шкільні роки, своїх учителів, дякують рідній школі.

Ми зверталися за порадою та допомогою:

до нашої вчительки Панаріної Оксани Олексіївни, вчителів інформатики Кравченко Оксани В`ячеславівни, Лущан Катерини Юріївни та інших учителів школи, батьків, головного редактора учнівського самоврядування «Шкільне містечко» Рощупкіна Максима.

Працюючи над проектом, ми навчились:

добирати необхідні матеріали за темою проекту, вдосконалили навички пошуково-дослідницької діяльності в Інтернеті, уміння працювати в програмі «Publisher», комунікативні компетентності, уміння міркувати, аналізувати порівнювати інформацію, подану в таблицях, схемах, діаграмах та робити висновки, вміння виступати перед аудиторією.

Результати роботи над проектом представлені у формі: публікації в програмі «Publisher» (додаток).

Ми оцінюємо свою роботу: на високому рівні.

Це ми працюємо над проектом:

Плануємо зміст публікації

Шукаємо інформацію про випускників у соціальних мережа


Беремо інтерв’ю у вчителів нашої школи

Зустрічаємось з випускником школи –

дитячим письменником А. Ісаковим

Створюємо публікацію в програмі «Publisher»

Група «ІТ-спеціалісти»

Завдання проекту:

– узагальнити матеріали пошуку за проектом;

– проаналізувати результати онлайн опитування щодо визначення іміджу навчального закладу, побудувати діаграми;

– створити веб-сайт проекту;

– розмістити матеріали проекту на сайті.

Емблема проекту:

Нам знадобилися під час виконання проекту:

інформаційні матеріали, відео- та фотоматеріали про роботу над проектом, результати онлайн опитування щодо визначення іміджу школи.

Для дослідження було обрано види діяльності:

робота в мережі Інтернет, робота з відео- та фотоматеріалами, узагальнення і систематизація даних, побудова діаграм.

План роботи над проектом:

 1. Навчитися робити сторінки веб-сайту.
 2. Розробити дизайн веб-сайту.
 3. Розмістити на сторінках сайту інформацію, яку отримали в ході роботи над проектом.
 4. Узагальнити результати онлайн опитування щодо визначення іміджу школи, побудувати діаграми.
 5. Розмістити сторінки сайту на порталі https://wordpress.com
 6. Представити результати роботи на конференції.

Ми отримали результати:

Створили веб-сайт проекту «Історія та традиції моєї школи», розмістили на сторінках сайту візитку класу, інформаційні матеріали, відео- та фотоматеріали про роботу над проектом, узагальнили результати онлайн опитування щодо визначення іміджу школи, побудували діаграму (додаток).

Зробили висновки:

Ми вважаємо, що наше завдання виконано, створений веб-сайт надає інформацію про наш клас, процес та результати роботи над проектом «Історія та традиції моєї школи».

Ми зверталися за порадою та допомогою:

до нашої вчительки Панаріної Оксани Олексіївни, вчителів інформатики Кравченко Оксани В`ячеславівни, Лущан Катерини Юріївни, батьків, до головного редактора учнівського самоврядування «Шкільне містечко» Рощупкіна Максима, учениці 10-А класу Української Кристини.

Працюючи над проектом, ми навчились:

створювати веб-сайт, розміщувати на сторінках сайту інформацію, здобули дизайнерські уміння, вдосконалили навички ілюструвати ідеї, комбінуючи текст і зображення; уміння аналізувати інформацію, робити висновки, будувати діаграми; уміння виступати перед аудиторією.

Результати роботи над проектом представлені у формі: веб-сайту.

https://schools157.wordpress.com

Ми оцінюємо свою роботу: на високому рівні.

Це ми працюємо над проектом:


Збираємо, аналізуємо, узагальнюємо інформацію

Розробляємо дизайн веб-сайту

Створюємо веб-сайт

МОЖЛИВОСТІ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ

Подальша підтримка та життєздатність проекту полягає у використанні матеріалів, зібраних в ході пошуково-дослідницької діяльності, для поповнення сторінки про історію школи на сайті навчального закладу та підготовці до свята з нагоди 30-річчя з дня заснування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Харківської міської ради Харківської області. Працюючи над реалізацією даного проекту виникла ідея нового проекту «Історія і традиції мого краю», спрямованого на громадянське і патріотичне виховання особистості молодшого школяра.

ВИСНОВКИ

Розбудова України як суверенної держави ставить перед школою відповідальне і складне завдання – виховати високодуховне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини, спадкоємців і продовжувачів національно-патріотичних традицій.

З метою виховання соціально активної, творчої особистості громадянина, формування у школярів почуття гордості за свою Батьківщину, свою школу, пошани до великих звершень і гідних сторінок минулого було реалізовано навчальний проект «Історія та традиції моєї школи».

Під час участі в даному проекті учні глибше пізнали історію своєї школи, зібрали інформацію про видатних випускників, учителів-ветеранів, дізналися більше про традиції шкільного життя, дослідили скільки батьків учнів є випускниками школи, провели дослідження щодо формування іміджу навчального закладу, вплив школи на організацію дозвілля мешканців мікрорайону.

Результати проекту відкрили нові сторінки «Літопису школи» та стали значним внеском у збереження історичних даних напередодні 30-річчя з дня заснування Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 157 Харківської міської ради Харківської області.

Процес роботи над проектом представлено у формі відеоматеріалів (відеододаток).

ychp

[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp01.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp02.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp03.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp04.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp05.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp06.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp07.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp08.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp09.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp10.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp11.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp12.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp13.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp14.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp15.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp16.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp17.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp18.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp19.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp20.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp21.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp22.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp23.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp24.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp25.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp26.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp27.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp28.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp29.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp30.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp31.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp32.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp33.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp34.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp35.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp36.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp37.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp38.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp39.JPG]00
[img src=http://panarina-sh157.adr.com.ua/wp-content/uploads/ychp/thumbs/thumbs_yp40.JPG]00

[свернуть]

Екологічний проект "Велика небезпека від маленької батарейки"

ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ

http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=33947010-48-72&n=21 

ВЕЛИКА НЕБЕЗПЕКА ВІД МАЛЕНЬКОЇ БАТАРЕЙКИ

http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=7822083-03-16f-00542&n=21

 

МЕТА ПРОЕКТУ:

 • формування особистості, яка здатна свідомо, активно, творчо впливати на навколишній світ;
 • формування в учнів умінь і навичок ініціативи, самостійності; віри у свої сили;
 • сприяння виробленню активної життєвої позиції, прагненню до здійснення громадянських дій;
 • здійснення еколого-просвітницької роботи;
 • залучення учнів до практичної діяльності з розв’язання проблем навколишнього середовища.

ЗАВДАННЯ ПРОЕКТУ:

 • створення умов для виховання високих моральних якостей, формування громадянина, здатного до свідомого вибору, підвищення громадянської культури учнів;
 • організація практичної діяльності учнів, спрямованої на розв’язання конкретної екологічної проблеми (збір відпрацьованих батарейок);
 • популяризація діяльності по збору відпрацьованих батарейок з метою подальшої утилізації;
 • організація співпраці із пунктами прийому відпрацьованих батарейок.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ –

учні та батьки школи

IMG_5855

ТРИВАЛІСТЬ ПРОЕКТУ –

необмежений у часі

1366701946_sm1

За різними даними, щороку в Україну завозиться близько 300 мільйонів штук елементів живлення. Простіше кажучи – батарейок та акумуляторів. Якщо після використання всі вони потраплятимуть на звичайний смітник, це може призвести до екологічної катастрофи у майбутньому.

http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=191175891-34-72&n=21

http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=363326895-63-72&n=21

Про потенційну небезпечність вказано на кожній батарейці. Зображення перекресленого відра для сміття означає, що після використання елемент живлення потрібно здавати у спеціальні прийомні пункти і в подальшому утилізовувати.

http://im6-tub-ua.yandex.net/i?id=477867046-17-72&n=21 http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=99847774-33-72&n=21

http://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=99993294-15-72&n=21

Чому батарейки не можна викидати у смітник?

При потраплянні у навколишнє середовище відбувається процес руйнації зовнішньої оболонки батарейки, і такі небезпечні метали та сполуки як ртуть, кадмій, свинець, цинк та марганець потрапляють у грунтові води та річки, тим самим забруднюючи наше довкілля.

http://im5-tub-ua.yandex.net/i?id=324965115-12-72&n=21

За даними фахівців: одна пальчикова батарейка може забруднити 20 квадратних метрів грунту, який у продовж 50 років буде не придатний для ведення сільського господарства , або 400 літрів води, а з урахуванням того, що сміття ще й спалюють, то усі ці токсичні відходи потрапляють у атмосферу. Тому, викинувши всього дві старенькі батарейки з ліхтарика, ви зіпсували 2 ванни, 8 відер і півтора чайника води. Викинувши чотири батарейки з фотоапарата, ви одним помахом руки забруднили 2 грядки з картоплею і дві з полуницею.

На цих 20 м² землі, для прикладу, в середньому ростуть 2 дерева, живуть 2 кроти та один їжак.

http://animashky.ru/flist/obprirod/2/3.gifhttp://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=362262036-54-72&n=21 http://golosukraine.com/media/_thumbs/publications/aNAK_1922_3_thumb_300x999999.jpg

У деяких випадках токсини можуть потрапити й до артезіанських вод. Подальший шлях важких металів з електроліту – на городи і в сади, а далі – на наші столи. Наслідок такої недбалості – мертві їжачки під парканами і високий рівень ранньої смертності серед українців.

Яку небезпеку батарейки несуть для здоров’я та життя людини?

Ртуть і кадмій, які входять до складу батарейок, потрапивши з водою в людський організм, руйнують нирки, нікель і кобальт – пошкоджують нервову систему.

Куди здаються зібрані батарейки?

http://im3-tub-ua.yandex.net/i?id=546015313-56-72&n=21

http://nashkiev.ua/style/usr/image/journal/musorim-po-sovesti-utilizaciya-batareek-i-bytovoy-tehniki/utilizaciya3_thumb.jpg

В Європі працює три заводи з утилізації батарейок, один з яких  – ДП “Аргентум”  – з 2011 року  відкрито у Львові. Саме тому на сьогоднішній день більш гостро стоїть проблема не стільки утилізації батарейок, скільки їх збору окремо від побутового сміття.

Чому ж переважна більшість мешканців і надалі викидають відпрацьовані елементи у звичайні контейнери для відходів, навіть усвідомлюючи всю можливу небезпеку від використаної батарейки? Відповідь доволі проста — відсутній офіційно впроваджений механізм збору такого роду відходів, зокрема, від населення. Але, попри все, є громадські та екологічні організації, волонтерські об’єднання, які збирають використані батарейки і акумулятори та власними силами відправляють їх на переробку.

Пункти прийому відпрацьованих батарейок у Харкові:

1. Харківський національный автомобільно-дорожній університет

Адреса: Петровського, 25.

тел. (057)700-38-66

2. Туристична компанія “Mixtoura”

Адреса: пр. Театральнмй 4, БЦ “Поема”

тел. (057)728-51-50

3. Сеть Watsons

Стадіонній проїзд, 11/2 Магазин 9:00 – 21:00 (057)-716-48-34

вул. Китаєнко, 5-в Магазин 9:00 – 21:00

вул. О. Яроша, 18Д, ТЦ Магазин 9:30 – 20:00 (057)-784-18-61

вул. Петровського, 37 Магазин 9:00 – 21:00 (057)-719-22-06

вул. Тракторобудівників, 160 Магазин 9:00 – 21:00 (057)-716-19-45

вул. Шарикова, 31 Магазин 8:00 – 20:00 (057)-716-34-77

пр-т 50 років ВЛКСМ, 89 Магазин 9:00 – 20:00 (057)-716-19-21

пр-т Г. Сталінграду, 179 Магазин 9:00 – 21:00 (057)-716-19-77

http://im4-tub-ua.yandex.net/i?id=37753546-58-72&n=21

Як самостійно організувати збір батарейок? 

Найперше, що потрібно зробити – це зробити таку скриньку та встановити у себе в під’їзді, у своїй школі. Але варто розуміти, що за цю скриньку Ви і відповідаєте, тобто встановлюєте, контролюєте, щоб скринька не перетворювалась у смітник і т.д.

ЯКУ НЕБЕЗПЕКУ БАТАРЕЙКИ НЕСУТЬ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я ТА ЖИТТЯ ЛЮДИНИ? http://im7-tub-ua.yandex.net/i?id=402749117-32-72&n=21

http://golosukraine.com/media/uploads/anak_1935.jpg

Збираємо батарейки разом

C:\Users\user\Desktop\Екологічний проект\IMG_5868.JPG

C:\Users\user\Desktop\Екологічний проект\IMG_5878.JPG

C:\Users\user\Desktop\Екологічний проект\IMG_5869.JPG

C:\Users\user\Desktop\Екологічний проект\IMG_5875.JPG

C:\Users\user\Desktop\Екологічний проект\IMG_5872.JPG

C:\Users\user\Desktop\Екологічний проект\IMG_5876.JPG

ЗДАЙ БАТАРЕЙКУ – ЗБЕРЕЖИ ЖИТТЯ!

Берегите Землю

http://im1-tub-ua.yandex.net/i?id=316661852-52-72&n=21

[свернуть]