Математика

Тема 1. Повторення матеріалу третього класу. Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000

1. Підкресли трицифрові числа:

107; 17; 710; 71; 170.

2. Запиши у порядку зростання числа:

937; 380; 400; 99.

—————————————————————————–

3. Запиши число, у якому:

6 сотень, 9 десятків, 7 одиниць

————————————————————

4. Скільки сотень у числі 839?

а) 83; б) 8; в) 39

5. Обери правильну відповідь:

0x317=

а) 0; б) 317.

6. Обери правильну відповідь:

524х1=

а) 1; б) 525; в) 524.

7. Обери правильну відповідь:

983:1=

а) 983; б) 1; в) 982.

8. Обери правильну відповідь:

214:0=

а) 214; б) 0; в) неможливо.

9. Запиши відповідь:

546х10=________

10.Запиши відповідь:

3470:10=________

11.Запиши відповідь:

320:10=_________

12.Запиши відповідь:

4700:100=_______

13. Обери відповідь:

246+352=_________________

а) 908; б) 598; в) 568.

14. Обери відповідь:

734-213=___________________

а) 511; б) 621; в) 521.

15. Обери відповідь:

423х20=___________________

а) 846; б) 8460; в) 8620.

16. Обери відповідь:

960:30=____________________

а) 320; б) 3200; в) 32.

[свернуть]

Тема 2. Нумерація багатоцифрових чисел

1.Підкресли шестицифрові числа:

375, 8912, 800001, 45327, 912876.

2.Розташуй числа в порядку зростання:

85632, 9741, 312456.

3.Познач число, у якому 3 тис. 2 сот. 5 дес. 4 од.:

а) 30254; б) 32054; в) 3254.

4.Устав пропущене число:

7837, 7838, 7839, _______, 7841.

5.Укажи число, в якому 305 одиниць другого класу і 45 одиниць першого класу:

а) 45305; б) 305045; в) 350405.

6.У числі 483050 підкресли клас тисяч.

7.Запиши цифрами число:

Сто вісімдесят тисяч сімдесят вісім _______________________________________________

8.Познач рядок, у якому записані «сусіди» числа 79000:

а) 78999 і 79001;

б) 80000 і 80001;

в) 79998 і 80000.

9.Розклади число на розрядні доданки:

27901=_________________________________________________________________________________

10.Обчисли:

500000+60000+3000+400+1=_____________________________________________________________

11.Порівняй числа:

60600___60060.

12.Познач вираз, який має значення 8:

а) 68:4-13;

б)(100-4):12;

в)720:9.

13.Обчисли:

50х100:1000=_______________.

14.Знайди правильний вираз, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

На клумбі росло 5 рядів айстр, по 13 квіток у кожному, і 6 рядів жоржин, по 11 квіток у кожному. Скільки всього квіток росло на клумбі?

а) (5+6) х (13+11);

б) 11х6 – 13х5 ;

в) 13х5 + 11х6 .

15.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

До шкільної бібліотеки привезли 6 упаковок словників, по 12 екземплярів у кожній, і 4 упаковки художньої літератури, по 13 екземплярів у кожній. Скільки всього книжок привезли до бібліотеки?

а) 124 книжки;

б) 114 книжок;

в) 198 книжок.

16.Знайди розв’язок рівняння 75 : х =5 :

А) 375;

Б) 15;

В) 25.

[свернуть]

Тема 3. Одиниці вимірювання величин

  1. Яка одиниця маси найбільша?

а) кг; б) ц; в) т; г) г.

2. Познач найменшу одиницю вимірювання довжини:

а) м; б) км; в) см; г) мм; д) дм.

3.В якому рядку правильно розміщені одиниці часу в порядку збільшення?

а) доба, година, хвилина, секунда;

б) секунда, година, хвилина, доба:

в) секунда, хвилина, доба, година:

г) секунда, хвилина, година, доба.

4. В 1 годині:

а) 100 хв; б) 60 хв в) 50 хв.

5. В 1 центнері:

а) 100 кг; б) 1 000 кг; в) 1 000г.

6. В 1 кілометрі:

а) 100м; б) 1000м; в) 100дм.

7. Чому дорівнює 72 т?

а) 720 кг; б) 72 000кг; в) 7 200кг.

8. У 3 хвилинах:

а) 1 800 с; б) 150 с; в) 180 с.

9. Які рівності правильні?

а) 705 кг = 7ц 05 кг; б) 1 025 кг = 10т 25 кг;

в) 45ц = 4 т 5 ц; г) 20 000 кг = 200 т.

10. Які з нерівностей правильні?

а) 48 год < 2 доби 18 год;

б) 2 хв 36 с > 98 с;

в) 12 год 10 хв > 710 хв;

г) 7 200 с < 2 год.

11.Порівняй числа і постав знак >, < або =:

5км 360м ___ 500м 36см.

12.Заповни пропуск, щоб рівність була істинною:

2м 50см=____________см.

13. Заповни пропуск, щоб рівність була істинною:

3год 25хв=___________хв.

14. . Заповни пропуск, щоб рівність була істинною:

4ц 52кг=____________кг.

15. Маса слонихи 60 ц, а слоненя в 5 разів її легше. Яка маса слоненяти? Познач правильну відповідь:

а)12ц; б) 55ц; в) 300ц.

16. Діти були на екскурсії 2 год 35 хв. Скільки всього хвилин тривала екскурсія?

а) 125 хв; б) 155 хв; в) 135 хв.

[свернуть]

Тема 4. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Швидкість, час, відстань

1. Які приклади записані правильно?

а) 48036 б) 765421 в) 5361 г) 75732

+ 1723 – 32758 + 79452 – 2486

2. Які приклади записані правильно?

а) 2 м 8 дм б) 9 т 300 кг в) 4 м 9 дм б) 9 т 300 кг

+ 2 м 4 дм – 6 т 527 кг + 3 м 9 дм – 6 т 5

3.Познач правильну відповідь.

Щоб знайти відстань, потрібно…

а) швидкість поділити на час;

б) швидкість помножити на час.

4. .Познач правильну відповідь.

Щоб знайти швидкість, потрібно…

а) відстань помножити на час;

б) відстань поділити на час.

5. Познач правильне обчислення:

а) 350026 б) 60000 в) 408806

– 27394 – 24738 + 69539

333632 35262 468345

6. Познач значення х у рівнянні х + 450 = 1250 :

а) 8400;

б) 600 ;

в) 800.

7. Встанови порядок дій:

875 643 – ( 11 725 + 486)+ ( 4 306 – 765) + 5 864.

8. В яких одиницях вимірюється швидкість? Обведи правильні відповіді:

м, км, хв, км / год, м / с, дм, год.

9. Закінчи обчислення:

а) 956740 б) 259487

– 37856 + 12456

10. Закінчи обчислення :

а) 4 м 9 дм б) 9 т 300 кг

+ 2 м 4 дм – 6 т 527 кг

11. Познач нерівність, між частинами якої можна поставити знак > :

а) 10 дм – 6см _______ 4дм ;

б) 2кг – 1800г ________200г ;

в) 10т – 3ц __________9т9ц.

12. Познач правильну відповідь до виразу.

75004 – 45627 + 3944=

А) 33322;

Б) 32321;

В) 33321.

13. На складі було 1 082 соснових колод та 308 осикових. За день розпилили на дошки 285 колод. Скільки колод залишилося? Який із виразів є розв’язанням задачі?

а) ( 1 082 – 308) + 285; в) 1 082 – 308 + 285.

б) ( 1 082 + 308) – 285;

14. Висота страуса 2 м 50 см, а журавля – 1 м 20 см. На скільки журавель нижчий від страуса?

а) 1 м 30 см; б) 1 м 50 см; в) 1 м 03 см.

15. Яку відстань подолає машина за 4 год, якщо її швидкість буде 125 км/год?

а) 31 км, б) 500 км; в) 345 км.

16. З якою швидкістю ішов пішохід, якщо він був у дорозі 5 годин і пройшов 30 км?

а) 25км/год; б) 6км/год ; в) 150км/год.

[свернуть]

Тема 5. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Площа фігури

1. Підкресли рівняння, в якому невідомий множник:

5 * х = 15 630 1 270 : х =10

х : 3 = 83 311 84 678 : х = 1 .

2.Встанови порядок дій :

2х8 399-1 357х5.

3. Як обчислити площу прямокутника?

а) довжину помножити на ширину;

б) довжину поділити на ширину;

в) від довжини відняти ширину.

4. Які одиниці вимірювання площі використовуються для вимірювання невеликих площ? Обери правильну відповідь:

а) мм²; б) дм²; в) га; г) см².

5 . Познач правильне обчислення:

А) 396 б) 7450 в) 4830

х 8 х 4 х 6

_____ ______ ______

2468 2980 28980 .

6. Невідоме число збільшили в 7 разів і дістали 49000. Чому дорівнює невідоме число?

а) 8000; б) 70000; в) 7000.

7. Квадратний метр – це:

а) площа квадрата зі стороною 1 м;

б) площа квадрата зі стороною 1 дм;

в) площа квадрата зі стороною 1 км.

8. Довжина кімнати 6 м, а ширина – 4 м. Чому дорівнює площа кімнати?

а) 24 м ² ; б) 24 м ; в) 10 м².

9. Обери правильну відповідь:

2 028 х 3 =

а) 6 184; б) 6 084; в) 5 083.

10. Обери правильну відповідь:

523 200 : 5 =

а) 10 464; б)104 640; в)1 464 .

11. Познач найзручніший спосіб знаходження добутку 20х7х5х6 :

А) (20х6)х(7х5);

Б) (7х20)х(5х6);

В) (20х5)х(7х6).

12. Площа прямокутника 45 см², одна з його сторін дорівнює 9 см. Знайди другу сторону:

а) 5 см;

б) 36 см;

в) 54 см.

13. . Обчисли:

30009

х 8

14. Обчисли:

15. Довжина ділянки 40 м, а ширина – на 20 м менше. Чому дорівнює площа ділянки?

а) 40 х ( 40 – 20 );

б) ( 40 – 20) х 20;

в) 40 :20 х 20.

16. Запиши всі одноцифрові числа, які можна поставити замість крапок, щоб нерівність була правильною.

  1. 63 х … 7 630

[свернуть]

Тема 6. Ділення на одноцифрове число

1.Якою дією можна знайти частку:

а) множенням;

б) діленням;

в) додаванням;

г) відніманням.

2.Підкресли рівняння, в якому невідоме ділене:

а) 5 х у = 15 630

б) 1 270 : х =10

в) х : 3 = 83 311

г) 84 678 : х = 1.

3.Підкресли рівняння, в яких невідомий дільник:

а) 5 х у = 15 630

б) 1 270 : х =10

в) х : 3 = 83 311

г) 84 678 : х = 1.

4.Встанови порядок дій:

8973:3+(295+9037).

5.Познач правильні обчислення:

а) 4848:4=1212;

б) 9639:3=1213;

в) 18930:9=2130.

6.Познач, у скільки разів 7 менше від 7140.

а) у 107 р. ; б) у 1020 р. ; в) у 120 р.

7.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

На молокозавод привезли 6400л молока. З половини кількості молока виготовили сир. Скільки літрів молока пішло на виготовлення сиру?

а) 12800л; б) 3100л; в) 3200л.

8. Обчисли і познач правильну відповідь:

6м32см : 4 =

а) 133см; б) 158см; в) 160см.

9. Познач правильні обчислення:

10. Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

У 5 однакових пакетах міститься 450г насіння. Скільки насіння вміщує один такий пакет?

а) 80г ; б) 90г; в) 70г.

11. Знайди результат першої дії і познач правильну відповідь:

8973 : 3 + 295 + 9037 =

а) 2991; б)2321; в) 9332.

12. Познач, у скільки разів 2т500кг більше, ніж 25кг:

а) 2250кг; б) 100кг; в) 100.

13. Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

У кіноконцертному залі 4200 місць. Глядачі зайняли половину з них. Скільки залишилося вільних місць?

а) 8400місць; б) 2100місць; в) 2000місць.

14.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

6 машин можуть перевезти 120т зерна. Скільки тонн зерна можуть перевезти 9 таких машин?

а) 270т; б) 80т; в) 180т.

15.Обчисли і познач правильну відповідь:

56187 : 9 х 3 + 2734 =

а) 21463; б) 22453; в) 21523.

16.Розв’яжи рівняння і познач правильну відповідь.

1625 : Х = 5

А) 324; б) 325; в) 326.

[свернуть]

Тема 7. Дроби. Множення на розрядні числа

1. Знаменник дробу показує:

а) на скільки частин поділене ціле;

б) скільки взято частин цілого.

2. Чисельник дробу показує:

а) скільки взято частин цілого;

б) на скільки рівних частин поділене ціле.

3. Запиши цифрами дроби: три шостих, дві восьмих, чотири дев’ятих, вісім десятих, одна п’ята, три сьомих.

4. Обери правильну відповідь:

4000х3=

а) 1200 ; б) 120; в) 12000.

5. Щоб знайти дріб від числа, потрібно…

а) знаменник поділити на чисельник і результат помножити на знаменник;

б) число поділити на знаменник і результат помножити на чисельник.

6. Обери правильну відповідь:

700х40=

а) 2800; б) 28000; в) 32000.

7. Чому дорівнює 1/10 хвилини?

а) 600см; б) 10с; в) 6с .

8. Познач істинні нерівності:

а) ; б) ; в) .

9. Знайди 1/10 від 1км200м :

_____________________________________________________________________________

10. Запиши, яка частина заштрихована в кожному прямокутнику:

______ _____ _____ _____

11. Познач правильну відповідь:

50х70х40=

а) 1400; б) 140000; в) 14000.

12. Від 18 м тканини відрізали шосту частину. Скільки метрів тканини відрізали?

а) 3 м; б) 12 м; в) 108 м.

13. Обчисли:

7630

х 60

14. За день туристи подолали 27 км, це складає 1/3 усього шляху. Скільки кілометрів усього вони мають пройти?

а) 30 км; б) 81 км; в) 9 км.

15. Із ящика масою 24 кг відсипали восьму частину яблук. Скільки кілограмів яблук залишилось у ящику?

а) 16 кг; б) 3 кг; в) 21 кг.

16. Ширина прямокутника дорівнює 8см, що складає ¼ від довжини. Чому дорівнює площа прямокутника?

а) 256см; б) 80см ; в) 256см .

[свернуть]

Тема 8. Ділення на розрядні числа

1. Обери правильну відповідь:

5000:1000=

а) 500; б) 50; в) 5.

2. Обери правильну відповідь:

8448 : 4=

а) 212; б) 2002; в) 2112.

3. Закінчи розв’язання:

999:(3х3)=999:3:3=_______________________________________________

4. Обчисли і познач правильну відповідь:

2000:100х10=

а) 20; б) 200; в) 1000.

5. Обери правильну відповідь:

25000:50=

а) 5; б) 50; в) 500.

6. Познач рівняння, у якому значення х дорівнює 60:

а) 540:х=90 ;

б) 54х Х=540 ;

в) 5400:х=90.

7. Познач правильну відповідь:

9750см:5=

а) 195см; б) 1950см; в) 1950.

8. Познач правильну відповідь:

920:9=

а) 100; б) 100(ост.2); в) 100(ост.20).

9. Обери правильну відповідь:

4 кг 950 г : 90 =

а) 5 кг 050 г; б) 550 г; в) 55 г.

10.Познач правильну відповідь:

730:70=

а) 130; б) 100(ост.30) ; в) 10(ост.30).

11. Обчисли:

12.Обчисли:

75000:50-400:5=________________________

13.Обчисли:

14.Обчисли:

15.Знайди вираз, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

На першій полиці стоїть 17 пакетів із цукром, на другій-15 таких же пакетів. У пакети порівну розфасовано 14400г цукру. Скільки грамів цукру в одному пакеті?

а) 17х14400+15х14400;

б) 14400:17+14400:15;

в) 14400:(17+15).

16.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

У супермаркеті на першій полиці стоїть 19 пакетів із цукерками, а на другій- 18 таких самих пакетів. У пакети порівну розфасовано 9250г цукерок. Скільки грамів цукерок у кожному пакеті?

А) 25г; б) 250г; в) 150г.

[свернуть]

Тема 9. Множення та ділення на двоцифрове число

1. Закінчи обчислення:

26х15=26х(10+5)=26х10+26х5=________________________________________

2. Обери правильну відповідь:

48:12=

а) 4; б) 3; в) 5.

3. Встанови порядок дій:

6992:23+675х28

4.. Якою дією можна розв’язати рівняння а:72=3888?

а) множенням;

б) діленням.

5. Обери правильну відповідь:

48х12=

а) 60; б) 576; в) 416.

6, Обери правильну відповідь:

336:16=

а) 19; б) 21; в) 36.

7, Чому дорівнює середнє арифметичне чисел 57 та 43. Познач правильну відповідь:

а) 50; б) 45; в) 60.

8.Розв’яжи задачу і познач правильну відповідь.

Знайди площу прямокутника із довжиною 36см і шириною 12см.

а) 3см ; б) 432см ; в) 24см .

9. Познач правильні обчислення:

10.Познач правильні обчислення:

11.Розв’яжи рівняння. Познач правильну відповідь.

а) 3354; б) 2332; в) 3332.

12. Знайди середнє арифметичне чисел 86, 68 і 98:

________________________________________________________________________________

13.Обчисли і познач правильну відповідь:

1092х39=

а) 43588; б) 42588; в) 42688.

14. Обчисли і познач правильну відповідь:

6992:23=

а) 34; б) 204; в) 304.

15. Обчисли і знайди правильну відповідь:

162х84+121011:11=

а) 14709; б) 12369; в) 24609.

16. Знайди вираз, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

Першого дня кравчиня пошила 14 сарафанів, а другого-16. Другого дня вона витратила на 6м тканини більше. Скільки тканини іде на один сарафан?

а) (14+16):6;

б) 6:(16-14);

в) (16-14)х6.

[свернуть]