This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Математика

Тема 1. Повторення матеріалу третього класу. Вивчення письмового множення та ділення в межах 1000

1. Підкресли трицифрові числа:

107; 17; 710; 71; 170.

2. Запиши у порядку зростання числа:

937; 380; 400; 99.

—————————————————————————–

3. Запиши число, у якому:

6 сотень, 9 десятків, 7 одиниць

————————————————————

4. Скільки сотень у числі 839?

а) 83; б) 8; в) 39

5. Обери правильну відповідь:

0x317=

а) 0; б) 317.

6. Обери правильну відповідь:

524х1=

а) 1; б) 525; в) 524.

7. Обери правильну відповідь:

983:1=

а) 983; б) 1; в) 982.

8. Обери правильну відповідь:

214:0=

а) 214; б) 0; в) неможливо.

9. Запиши відповідь:

546х10=________

10.Запиши відповідь:

3470:10=________

11.Запиши відповідь:

320:10=_________

12.Запиши відповідь:

4700:100=_______

13. Обери відповідь:

246+352=_________________

а) 908; б) 598; в) 568.

14. Обери відповідь:

734-213=___________________

а) 511; б) 621; в) 521.

15. Обери відповідь:

423х20=___________________

а) 846; б) 8460; в) 8620.

16. Обери відповідь:

960:30=____________________

а) 320; б) 3200; в) 32.

[свернуть]

Тема 2. Нумерація багатоцифрових чисел

1.Підкресли шестицифрові числа:

375, 8912, 800001, 45327, 912876.

2.Розташуй числа в порядку зростання:

85632, 9741, 312456.

3.Познач число, у якому 3 тис. 2 сот. 5 дес. 4 од.:

а) 30254; б) 32054; в) 3254.

4.Устав пропущене число:

7837, 7838, 7839, _______, 7841.

5.Укажи число, в якому 305 одиниць другого класу і 45 одиниць першого класу:

а) 45305; б) 305045; в) 350405.

6.У числі 483050 підкресли клас тисяч.

7.Запиши цифрами число:

Сто вісімдесят тисяч сімдесят вісім _______________________________________________

8.Познач рядок, у якому записані «сусіди» числа 79000:

а) 78999 і 79001;

б) 80000 і 80001;

в) 79998 і 80000.

9.Розклади число на розрядні доданки:

27901=_________________________________________________________________________________

10.Обчисли:

500000+60000+3000+400+1=_____________________________________________________________

11.Порівняй числа:

60600___60060.

12.Познач вираз, який має значення 8:

а) 68:4-13;

б)(100-4):12;

в)720:9.

13.Обчисли:

50х100:1000=_______________.

14.Знайди правильний вираз, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

На клумбі росло 5 рядів айстр, по 13 квіток у кожному, і 6 рядів жоржин, по 11 квіток у кожному. Скільки всього квіток росло на клумбі?

а) (5+6) х (13+11);

б) 11х6 – 13х5 ;

в) 13х5 + 11х6 .

15.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

До шкільної бібліотеки привезли 6 упаковок словників, по 12 екземплярів у кожній, і 4 упаковки художньої літератури, по 13 екземплярів у кожній. Скільки всього книжок привезли до бібліотеки?

а) 124 книжки;

б) 114 книжок;

в) 198 книжок.

16.Знайди розв’язок рівняння 75 : х =5 :

А) 375;

Б) 15;

В) 25.

[свернуть]

Тема 3. Одиниці вимірювання величин

  1. Яка одиниця маси найбільша?

а) кг; б) ц; в) т; г) г.

2. Познач найменшу одиницю вимірювання довжини:

а) м; б) км; в) см; г) мм; д) дм.

3.В якому рядку правильно розміщені одиниці часу в порядку збільшення?

а) доба, година, хвилина, секунда;

б) секунда, година, хвилина, доба:

в) секунда, хвилина, доба, година:

г) секунда, хвилина, година, доба.

4. В 1 годині:

а) 100 хв; б) 60 хв в) 50 хв.

5. В 1 центнері:

а) 100 кг; б) 1 000 кг; в) 1 000г.

6. В 1 кілометрі:

а) 100м; б) 1000м; в) 100дм.

7. Чому дорівнює 72 т?

а) 720 кг; б) 72 000кг; в) 7 200кг.

8. У 3 хвилинах:

а) 1 800 с; б) 150 с; в) 180 с.

9. Які рівності правильні?

а) 705 кг = 7ц 05 кг; б) 1 025 кг = 10т 25 кг;

в) 45ц = 4 т 5 ц; г) 20 000 кг = 200 т.

10. Які з нерівностей правильні?

а) 48 год < 2 доби 18 год;

б) 2 хв 36 с > 98 с;

в) 12 год 10 хв > 710 хв;

г) 7 200 с < 2 год.

11.Порівняй числа і постав знак >, < або =:

5км 360м ___ 500м 36см.

12.Заповни пропуск, щоб рівність була істинною:

2м 50см=____________см.

13. Заповни пропуск, щоб рівність була істинною:

3год 25хв=___________хв.

14. . Заповни пропуск, щоб рівність була істинною:

4ц 52кг=____________кг.

15. Маса слонихи 60 ц, а слоненя в 5 разів її легше. Яка маса слоненяти? Познач правильну відповідь:

а)12ц; б) 55ц; в) 300ц.

16. Діти були на екскурсії 2 год 35 хв. Скільки всього хвилин тривала екскурсія?

а) 125 хв; б) 155 хв; в) 135 хв.

[свернуть]

Тема 4. Додавання і віднімання багатоцифрових чисел. Швидкість, час, відстань

1. Які приклади записані правильно?

а) 48036 б) 765421 в) 5361 г) 75732

+ 1723 – 32758 + 79452 – 2486

2. Які приклади записані правильно?

а) 2 м 8 дм б) 9 т 300 кг в) 4 м 9 дм б) 9 т 300 кг

+ 2 м 4 дм – 6 т 527 кг + 3 м 9 дм – 6 т 5

3.Познач правильну відповідь.

Щоб знайти відстань, потрібно…

а) швидкість поділити на час;

б) швидкість помножити на час.

4. .Познач правильну відповідь.

Щоб знайти швидкість, потрібно…

а) відстань помножити на час;

б) відстань поділити на час.

5. Познач правильне обчислення:

а) 350026 б) 60000 в) 408806

– 27394 – 24738 + 69539

333632 35262 468345

6. Познач значення х у рівнянні х + 450 = 1250 :

а) 8400;

б) 600 ;

в) 800.

7. Встанови порядок дій:

875 643 – ( 11 725 + 486)+ ( 4 306 – 765) + 5 864.

8. В яких одиницях вимірюється швидкість? Обведи правильні відповіді:

м, км, хв, км / год, м / с, дм, год.

9. Закінчи обчислення:

а) 956740 б) 259487

– 37856 + 12456

10. Закінчи обчислення :

а) 4 м 9 дм б) 9 т 300 кг

+ 2 м 4 дм – 6 т 527 кг

11. Познач нерівність, між частинами якої можна поставити знак > :

а) 10 дм – 6см _______ 4дм ;

б) 2кг – 1800г ________200г ;

в) 10т – 3ц __________9т9ц.

12. Познач правильну відповідь до виразу.

75004 – 45627 + 3944=

А) 33322;

Б) 32321;

В) 33321.

13. На складі було 1 082 соснових колод та 308 осикових. За день розпилили на дошки 285 колод. Скільки колод залишилося? Який із виразів є розв’язанням задачі?

а) ( 1 082 – 308) + 285; в) 1 082 – 308 + 285.

б) ( 1 082 + 308) – 285;

14. Висота страуса 2 м 50 см, а журавля – 1 м 20 см. На скільки журавель нижчий від страуса?

а) 1 м 30 см; б) 1 м 50 см; в) 1 м 03 см.

15. Яку відстань подолає машина за 4 год, якщо її швидкість буде 125 км/год?

а) 31 км, б) 500 км; в) 345 км.

16. З якою швидкістю ішов пішохід, якщо він був у дорозі 5 годин і пройшов 30 км?

а) 25км/год; б) 6км/год ; в) 150км/год.

[свернуть]

Тема 5. Множення і ділення багатоцифрових чисел на одноцифрове число. Площа фігури

1. Підкресли рівняння, в якому невідомий множник:

5 * х = 15 630 1 270 : х =10

х : 3 = 83 311 84 678 : х = 1 .

2.Встанови порядок дій :

2х8 399-1 357х5.

3. Як обчислити площу прямокутника?

а) довжину помножити на ширину;

б) довжину поділити на ширину;

в) від довжини відняти ширину.

4. Які одиниці вимірювання площі використовуються для вимірювання невеликих площ? Обери правильну відповідь:

а) мм²; б) дм²; в) га; г) см².

5 . Познач правильне обчислення:

А) 396 б) 7450 в) 4830

х 8 х 4 х 6

_____ ______ ______

2468 2980 28980 .

6. Невідоме число збільшили в 7 разів і дістали 49000. Чому дорівнює невідоме число?

а) 8000; б) 70000; в) 7000.

7. Квадратний метр – це:

а) площа квадрата зі стороною 1 м;

б) площа квадрата зі стороною 1 дм;

в) площа квадрата зі стороною 1 км.

8. Довжина кімнати 6 м, а ширина – 4 м. Чому дорівнює площа кімнати?

а) 24 м ² ; б) 24 м ; в) 10 м².

9. Обери правильну відповідь:

2 028 х 3 =

а) 6 184; б) 6 084; в) 5 083.

10. Обери правильну відповідь:

523 200 : 5 =

а) 10 464; б)104 640; в)1 464 .

11. Познач найзручніший спосіб знаходження добутку 20х7х5х6 :

А) (20х6)х(7х5);

Б) (7х20)х(5х6);

В) (20х5)х(7х6).

12. Площа прямокутника 45 см², одна з його сторін дорівнює 9 см. Знайди другу сторону:

а) 5 см;

б) 36 см;

в) 54 см.

13. . Обчисли:

30009

х 8

14. Обчисли:

15. Довжина ділянки 40 м, а ширина – на 20 м менше. Чому дорівнює площа ділянки?

а) 40 х ( 40 – 20 );

б) ( 40 – 20) х 20;

в) 40 :20 х 20.

16. Запиши всі одноцифрові числа, які можна поставити замість крапок, щоб нерівність була правильною.

  1. 63 х … 7 630

[свернуть]

Тема 6. Ділення на одноцифрове число

1.Якою дією можна знайти частку:

а) множенням;

б) діленням;

в) додаванням;

г) відніманням.

2.Підкресли рівняння, в якому невідоме ділене:

а) 5 х у = 15 630

б) 1 270 : х =10

в) х : 3 = 83 311

г) 84 678 : х = 1.

3.Підкресли рівняння, в яких невідомий дільник:

а) 5 х у = 15 630

б) 1 270 : х =10

в) х : 3 = 83 311

г) 84 678 : х = 1.

4.Встанови порядок дій:

8973:3+(295+9037).

5.Познач правильні обчислення:

а) 4848:4=1212;

б) 9639:3=1213;

в) 18930:9=2130.

6.Познач, у скільки разів 7 менше від 7140.

а) у 107 р. ; б) у 1020 р. ; в) у 120 р.

7.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

На молокозавод привезли 6400л молока. З половини кількості молока виготовили сир. Скільки літрів молока пішло на виготовлення сиру?

а) 12800л; б) 3100л; в) 3200л.

8. Обчисли і познач правильну відповідь:

6м32см : 4 =

а) 133см; б) 158см; в) 160см.

9. Познач правильні обчислення:

10. Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

У 5 однакових пакетах міститься 450г насіння. Скільки насіння вміщує один такий пакет?

а) 80г ; б) 90г; в) 70г.

11. Знайди результат першої дії і познач правильну відповідь:

8973 : 3 + 295 + 9037 =

а) 2991; б)2321; в) 9332.

12. Познач, у скільки разів 2т500кг більше, ніж 25кг:

а) 2250кг; б) 100кг; в) 100.

13. Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

У кіноконцертному залі 4200 місць. Глядачі зайняли половину з них. Скільки залишилося вільних місць?

а) 8400місць; б) 2100місць; в) 2000місць.

14.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

6 машин можуть перевезти 120т зерна. Скільки тонн зерна можуть перевезти 9 таких машин?

а) 270т; б) 80т; в) 180т.

15.Обчисли і познач правильну відповідь:

56187 : 9 х 3 + 2734 =

а) 21463; б) 22453; в) 21523.

16.Розв’яжи рівняння і познач правильну відповідь.

1625 : Х = 5

А) 324; б) 325; в) 326.

[свернуть]

Тема 7. Дроби. Множення на розрядні числа

1. Знаменник дробу показує:

а) на скільки частин поділене ціле;

б) скільки взято частин цілого.

2. Чисельник дробу показує:

а) скільки взято частин цілого;

б) на скільки рівних частин поділене ціле.

3. Запиши цифрами дроби: три шостих, дві восьмих, чотири дев’ятих, вісім десятих, одна п’ята, три сьомих.

4. Обери правильну відповідь:

4000х3=

а) 1200 ; б) 120; в) 12000.

5. Щоб знайти дріб від числа, потрібно…

а) знаменник поділити на чисельник і результат помножити на знаменник;

б) число поділити на знаменник і результат помножити на чисельник.

6. Обери правильну відповідь:

700х40=

а) 2800; б) 28000; в) 32000.

7. Чому дорівнює 1/10 хвилини?

а) 600см; б) 10с; в) 6с .

8. Познач істинні нерівності:

а) ; б) ; в) .

9. Знайди 1/10 від 1км200м :

_____________________________________________________________________________

10. Запиши, яка частина заштрихована в кожному прямокутнику:

______ _____ _____ _____

11. Познач правильну відповідь:

50х70х40=

а) 1400; б) 140000; в) 14000.

12. Від 18 м тканини відрізали шосту частину. Скільки метрів тканини відрізали?

а) 3 м; б) 12 м; в) 108 м.

13. Обчисли:

7630

х 60

14. За день туристи подолали 27 км, це складає 1/3 усього шляху. Скільки кілометрів усього вони мають пройти?

а) 30 км; б) 81 км; в) 9 км.

15. Із ящика масою 24 кг відсипали восьму частину яблук. Скільки кілограмів яблук залишилось у ящику?

а) 16 кг; б) 3 кг; в) 21 кг.

16. Ширина прямокутника дорівнює 8см, що складає ¼ від довжини. Чому дорівнює площа прямокутника?

а) 256см; б) 80см ; в) 256см .

[свернуть]

Тема 8. Ділення на розрядні числа

1. Обери правильну відповідь:

5000:1000=

а) 500; б) 50; в) 5.

2. Обери правильну відповідь:

8448 : 4=

а) 212; б) 2002; в) 2112.

3. Закінчи розв’язання:

999:(3х3)=999:3:3=_______________________________________________

4. Обчисли і познач правильну відповідь:

2000:100х10=

а) 20; б) 200; в) 1000.

5. Обери правильну відповідь:

25000:50=

а) 5; б) 50; в) 500.

6. Познач рівняння, у якому значення х дорівнює 60:

а) 540:х=90 ;

б) 54х Х=540 ;

в) 5400:х=90.

7. Познач правильну відповідь:

9750см:5=

а) 195см; б) 1950см; в) 1950.

8. Познач правильну відповідь:

920:9=

а) 100; б) 100(ост.2); в) 100(ост.20).

9. Обери правильну відповідь:

4 кг 950 г : 90 =

а) 5 кг 050 г; б) 550 г; в) 55 г.

10.Познач правильну відповідь:

730:70=

а) 130; б) 100(ост.30) ; в) 10(ост.30).

11. Обчисли:

12.Обчисли:

75000:50-400:5=________________________

13.Обчисли:

14.Обчисли:

15.Знайди вираз, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

На першій полиці стоїть 17 пакетів із цукром, на другій-15 таких же пакетів. У пакети порівну розфасовано 14400г цукру. Скільки грамів цукру в одному пакеті?

а) 17х14400+15х14400;

б) 14400:17+14400:15;

в) 14400:(17+15).

16.Розв’яжи задачу. Познач правильну відповідь.

У супермаркеті на першій полиці стоїть 19 пакетів із цукерками, а на другій- 18 таких самих пакетів. У пакети порівну розфасовано 9250г цукерок. Скільки грамів цукерок у кожному пакеті?

А) 25г; б) 250г; в) 150г.

[свернуть]

Тема 9. Множення та ділення на двоцифрове число

1. Закінчи обчислення:

26х15=26х(10+5)=26х10+26х5=________________________________________

2. Обери правильну відповідь:

48:12=

а) 4; б) 3; в) 5.

3. Встанови порядок дій:

6992:23+675х28

4.. Якою дією можна розв’язати рівняння а:72=3888?

а) множенням;

б) діленням.

5. Обери правильну відповідь:

48х12=

а) 60; б) 576; в) 416.

6, Обери правильну відповідь:

336:16=

а) 19; б) 21; в) 36.

7, Чому дорівнює середнє арифметичне чисел 57 та 43. Познач правильну відповідь:

а) 50; б) 45; в) 60.

8.Розв’яжи задачу і познач правильну відповідь.

Знайди площу прямокутника із довжиною 36см і шириною 12см.

а) 3см ; б) 432см ; в) 24см .

9. Познач правильні обчислення:

10.Познач правильні обчислення:

11.Розв’яжи рівняння. Познач правильну відповідь.

а) 3354; б) 2332; в) 3332.

12. Знайди середнє арифметичне чисел 86, 68 і 98:

________________________________________________________________________________

13.Обчисли і познач правильну відповідь:

1092х39=

а) 43588; б) 42588; в) 42688.

14. Обчисли і познач правильну відповідь:

6992:23=

а) 34; б) 204; в) 304.

15. Обчисли і знайди правильну відповідь:

162х84+121011:11=

а) 14709; б) 12369; в) 24609.

16. Знайди вираз, за допомогою якого можна розв’язати задачу.

Першого дня кравчиня пошила 14 сарафанів, а другого-16. Другого дня вона витратила на 6м тканини більше. Скільки тканини іде на один сарафан?

а) (14+16):6;

б) 6:(16-14);

в) (16-14)х6.

[свернуть]