This page is hosted for free by zzz.com.ua, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 41.60 UAH.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.

Календарно-тематичне планування

Календарно-тематичне планування. 1 клас

1 КЛАС

Українська мова. Навчання грамоти

1 семестр

( 7 годин на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Добукварний період

1

01.09

Г. Чубач. «Батьківщина». Знайомство з Букварем. Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів. Бесіда за сюжетним малюнком «Літні розваги». Практичне ознайомлення з реченнями. Спосіб умовного позначення речень.

2

01.09

Посадка під час письма. Ознайомлення із зошитом для письма, письмовим приладдям. Положення ручки (олівця) в руці під час письма. Розташування зошита на парті під час письма. Роль уміння писати в житті людей.

3

03.09

Практичне ознайомлення зі словами — назвами предметів. Розрізнення назв предметів за питаннями хто це? що це? Графічне позначення речень. Бесіда за сюжетним малюнком «В гостях у дідуся й бабусі».

4

03.09

Правила посадки під час письма. Закріплення правил користування письмовим приладдям. Обведення контурів малюнків, штрихування.

5

04.09

Практичне ознайомлення зі словами — назвами дій. Бесіда за сюжетним малюнком «У класі». Складання речень за заданими графічними схемами.

6

04.09

Орієнтування на сторінці зошита та в графічній сітці. Зображення ліній і фігур. Штрихування. Переваги письма над іншими видами передачі інформації.

7

05.09

Закріплення знань про речення. Народні казки. Робота з дитячою книгою.

ч

8

08.09

Вправи на розрізнення предметів за питаннями хто це? що це? Бесіда за сюжетним малюнком «У садку». Розподіл предметів на групи.

9

08.09

Робочий рядок, його складові частини. Проведення ліній.

10

10.09

Практичне ознайомлення зі словами — ознаками предметів. Бесіда за сюжетним малюнком «На городі». Логічні вправи на виокремлення «зайвого» предмета.

11

10.09

Основний рядок сітки зошита. Проведення ліній

12

11.09

Практичне ознайомлення зі словами — ознаками предметів, протилежними за значенням. Складання речень за графічними схемами, у тому числі зі службовими частинами мови (прийменниками, сполучниками).

13

11.09

Зображення ліній, схожих на елементи букв.

14

12.09

Зображення ліній, схожих на елементи букв.

п

15

15.09

Практичне ознайомлення зі складовою будовою слова. Поділ слова на склади. Закріплення уявлення про речення. Графічне моделювання речень.

16

15.09

Зображення ліній, схожих на елементи букв.

17

17.09

Розрізнення одно-, дво-, трискладових слів. Наголос у слові. Графічне моделювання речень з одного, двох, трьох слів.

18

17.09

Зображення ліній, схожих на елементи букв.

19

18.09

Розширення уявлення про складову будову слова. Наголошений склад. Звуки мовлення у зіставленні з немовними звуками. Робота з дитячою книгою

Практичне ознайомлення учнів зі змістом понять «письменник», «прізвище письменника», «назва книжки».

20

18.09

Зображення ліній, схожих на елементи букв.

21

19.09

Практичне ознайомлення зі звуковим аналізом слів. Голосні і приголосні звуки, умовне позначення їх на письмі. Бесіда за сюжетним малюнком «Зоопарк».

ч

22

22.09

Практичне ознайомлення з твердими і м’якими приголосними звуками. Звуковий аналіз простих за звуковою будовою слів.

23

22.09

Зображення ліній, схожих на елементи букв.

24

24.09

Закріплення вивченого про речення, слово, звуковий склад слова. Бесіда за малюнками на тему «Заняття дітей. Інструменти». Уявлення про діалог. Складання розповіді за серією сюжетних малюнків.

25

24.09

Зображення ліній, схожих на елементи букв.

Букварний період

26

25.09

Звук [а], позначення його буквами Аа. Моделювання слів і речень. Робота з дитячою книгою.

27

25.09

Письмо рядкової букви а.

28

26.09

Письмо великої букви А.

п

29

29.09

Звук [у], позначення його буквами Уу. Звуко-складовий аналіз слів, побудова їх моделей.

30

29.09

Письмо рядкової і великої букв уУ.

31

01.10

Звук [о], позначення його буквами Оо. Бесіда за сюжетним малюнком «Подарунки осені».

32

01.10

Письмо букв оО.

33

02.10

Звук [и]. Позначення його буквами Ии. Практичне ознайомлення з багатозначністю слів, із формами однини і множини слів, що позначають назви предметів.

34

02.10

Письмо букви и.

35

03.10

Звук [м], позначення його буквами Мм. Читання прямих складів із вивченими літерами. Правильне інтонування речень, у кінці яких стоять різні розділові знаки. Велика буква на початку речення

ч

36

06.10

Звук [м], позначення його буквами Мм.

Правильне інтонування речень, у кінці яких стоять різні розділові знаки.

37

06.10

Письмо рядкової букви м.

38

08.10

Велика буква на початку речення.

39

08.10

Письмо великої букви М.

40

09.10

Звук [і], позначення його буквами Іі. Повторення відомостей про тверді і м’які приголосні звуки. Буква і як окреме слово. Складання і читання тексту про маму. Добір заголовку до тексту.

41

09.10

Письмо букв іІ.

42

10.10

Письмо вивчених букв.

п

43

13.10

Звуки [н], [н’], позначення їх буквами Нн. Написання імен з великої букви. Робота з дитячою книгою

44

13.10

Письмо рядкової букви н. Написання букви н у поєднанні з іншими буквами.

45

15.10

Закріплення звукового значення букви н. Речення зі звертанням. Читання слів з подовженими звуками. Читання слів і речень з вивченими буквами. Вправи на доповнення незавершених речень.

46

15.10

Письмо великої букви Н, складів і слів з нею.

47

16.10

Звуки [л], [л’], позначення їх буквами Лл. Звуковий аналіз слів із твердими і м’якими приголосними. Поділ зв’язного висловлювання на речення: встановлення меж речення на слух і за графічними ознаками.

48

16.10

Письмо рядкової букви л, складів і слів з нею.

Письмо великої букви Л.

49

17.10

Закріплення вміння читати букварні тексти з буквою л. Інтонаційне читання речень. Вправи на доповнення незавершених речень.

ч

50

20.10

Звук [в], позначення його буквами Вв. Читання складів, слів і речень. Особові займенники, правильне вживання їх у мовленні.

51

20.10

Письмо рядкової букви в, написання складів і слів з нею.

52

22.10

Закріплення звукового значення букви в. Читання складів, слів, речень. Вправи на доповнення незавершених речень. Бесіда за сюжетними малюнками на тему «Відпочинок дітей».

53

22.10

Письмо великої букви В, поєднання в з іншими буквами.

54

23.10

Звуки [с], [с’], позначення їх буквами Сс. Закріплення аналітико-синтетичних умінь на рівні складів, слів і речень.

55

23.10

Письмо рядкової букви с, складів і слів з нею.

56

24.10

Письмо великої букви С, складів і слів з нею.

п

57

03.11

Закріплення звукового значення букви с. Читання слів і речень з вивченими буквами. Бесіда за сюжетним малюнком «У лісі».

58

03.11

Письмо слів з вивченими буквами.

59

05.11

Звук [к], позначення його буквами Кк. Логічні вправи. Робота з текстом «Миколин сокіл».

60

05.11

Письмо рядкової букви к, складів і слів з нею.

61

06.11

Калина — національний символ України. Продовження роботи над звуком [к], буквами Кк. Робота з дитячою книгою.

62

06.11

Письмо великої букви К. Складання і записування слів з вивченими буквами. Списування рукописного речення.

63

07.11

Звуки [р], [р’], позначення їх буквами Pp. Скоромовки. Логічні вправи.

ч

64

10.11

Закріплення звукового значення букви р. Інтонування окличних речень, речень зі звертанням. Читання і переказ тексту «Ранок коло ріки».

65

10.11

Письмо рядкової букви р, складів, слів з нею. Письмо великої букви Р. Списування рукописного речення.

66

12.11

Звук [п], позначення його буквами Пп. Читання складів і слів з вивченими буквами. Народні і релігійні свята, обрядові дійства під час них. Свято Івана Купала. Читання тексту «На Івана Купала».

67

12.11

Письмо рядкової букви п, складів, слів і речень із нею.

68

13.11

Закріплення букви п, її звукового значення. Лексична тема «Музичні інструменти». Читання текстів «Веселі пісні», «Сливи».

69

13.11

Письмо великої букви П. Списування рукописних речень. Уживання розділових знаків у кінці речень.

70

14.11

Письмо слів з вивченими буквами.

п

71

17.11

Звуки [т], [т’], позначення їх буквами Тт. Логічні вправи.

72

17.11

Письмо рядкової букви т, складів і слів з нею.

73

19.11

Закріплення букви т у словах, реченнях, текстах. Інтонаційне читання діалогічного тексту. Читання і переказ казки «Котик і півник». Відтворення діалогів із прослуханої казки.

Робота з дитячою книгою. Практичне ознайомлення учнів зі змістом понять «обкладинка книги», «корінець», «сторінка».

74

19.11

Письмо великої букви Т, слів і речень із нею. Списування з друкованого тексту.

75

20.11

Звук [е], позначення його буквами Ее. Закріплення уявлень про систему звуків української мови та букв, якими вони позначаються. Практичне ознайомлення зі словами, протилежними за значенням.

76

20.11

Письмо рядкової букви е, складів і слів з нею.

Письмо великої букви Е, складів і слів з нею. Списування рукописного речення.

77

21.11

Закріплення звукового значення букви е. Логічні вправи на практичне розрізнення родових і видових понять. Читання тексту «Село Веселе».

ч

78

24.11

Звуки [д], [д’], позначення їх буквами Дд. Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [д], [д’] у зіставленні зі звуками [т]’, [т’].

79

24.11

Письмо рядкової букви д. Списування з друкованого тексту

80

26.11

Закріплення звуків [д], [д’], літер Дд. Робота над текстом «Парк на пустирі», переказ тексту. Вивчення скоромовки.

81

26.11

Письмо великої букви Д. Письмо під диктовку.

82

27.11

Звуки [з], [з’], позначення їх буквами Зз. Робота над літературною вимовою слів із дзвінкими приголосними [з], [з’] у зіставленні із [с], [с’]. Логічні вправи. Практичне ознайомлення з фразеологізмами (без уживання термінів). Читання тексту «Весела зима».

83

27.11

Письмо рядкової букви з, слів і речень із нею.

84

28.11

Письмо великої букви З, слів і речень із нею. Списування з друкованого тексту.

п

85

01.12

Закріплення звукового значення букви з. Робота над текстом «Ранок на озері».

86

01.12

Письмо слів з вивченими буквами. Списування тексту.

87

03.12

Буква ь (м’який знак). Позначення ним на письмі м’якості приголосних звуків. Читання тексту «Льон».

88

03.12

Письмо букви ь окремо та в поєднанні з іншими літерами.

89

04.12

Закріплення букви ь. Вправляння у порівняльному звуко-буквеному аналізі слів із м’якими приголосними в кінці слова і складу. Читання і переказ тексту «Дарунки лісу». Робота з дитячою книгою.

90

04.12

Письмо речення зі словами, у яких є м’який знак.

91

05.12

Звук [б], позначення його буквами Бб. Робота над літературною вимовою слів із дзвінким приголосним [б] у зіставленні з глухим звуком [п]. Логічні вправи.

ч

92

08.12

Читання тексту «Великі друзі». Засвоєння українських формул мовленнєвого етикету.

93

08.12

Письмо рядкової букви б, складів і слів з нею. Письмо під диктовку.

94

10.12

Закріплення звукового значення букви б. Робота над усвідомленням учнями лексичного значення слова. Читання тексту «Білки». Вибіркове читання. Вивчення скоромовки.

95

10.12

Письмо великої букви Б, слів і речень із нею.

96

11.12

Звук [г], позначення його буквами Гг. Логічні вправи «Що де росте?», «Хто де живе?». Практична робота зі скоромовками та фразеологізмами.

97

11.12

Письмо рядкової і великої букв гГ. Списування з рукописного і друкованого тексту.

98

12.12

Фонетико-графічні вправи на практичне розрізнення звуків [г], [ґ] та позначення їх буквами г, ґ. Письмо слів під диктовку.

п

99

15.12

Звук [ґ], позначення його буквами Ґґ. Засвоєння українських слів зі звуком [ґ], поданих у букварі.

Відпрацювання техніки читання текстів діалогічної форми. Побудова усних діалогів за змістом прочитаних букварних текстів.

100

15.12

Письмо рядкової і великої букв ґҐ. Списування з рукописного тексту.

101

17.12

Звук [ч], позначення його буквами Чч. Робота над орфоепічно правильною (твердою) вимовою звука [ч] перед усіма голосними, крім [і]. Заклички.

102

17.12

Письмо рядкової букви ч, складів і слів з нею.

103

18.12

Закріплення звукового значення букви ч. Бесіда про українські Карпати, життя і працю людей. Вивчення напам’ять вірша «Карпати». Відгадування загадок. Робота з дитячою книгою. Ознайомлення школярів з періодичними виданнями — дитячими газетами і журналами.

104

18.12

Письмо великої букви Ч. Списування з рукописного і друкованого тексту.

105

19.12

Читання текстів діалогічної форми. Читання текстів в особах. Правильне інтонування речень.

ч

106

22.12

Звук [й], позначення його буквами Йй, читання слів з окремим звуком [й] і у сполученні зі звуком [о]. Читання й переказ тексту «Казковий світ».

107

22.12

Письмо рядкової і великої букв йЙ. Письмо під диктовку.

108

24.12

Звук [х], позначення його буквами Хх. Інтонування окличних речень. Читання букварних текстів. Відгадування загадок. Вивчення напам’ять колискової пісеньки.

109

24.12

Письмо рядкової букви х, складів і слів з нею. Списування з друкованого тексту. Закріплення написання вивчених букв. Письмо під диктовку.

110

25.12

Закріплення звукового значення букви х. Логічні вправи. Читання тексту «Казкові хмаринки».

111

25.12

Письмо великої букви X. Написання слів з великої букви X.

112

26.12

Письмо вивчених букв. Підсумковий урок за семестр

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

112

112

112

2 семестр

( 7 годин на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

111

12.01

Букви Яя. Позначення буквами Яя звуків [йа] і м’якості попереднього приголосного та звука [а]. Інтонування питальних і окличних речень у вірші «Хто кого злякався?»

112

12.01

Письмо рядкової букви я. Вправи на доповнення незавершених речень. Списування з рукописного тексту.

113

14.01

Закріплення букви я. Читання і переказ тексту «Ялта».

114

14.01

Письмо великої букви Я, слів і речень із нею. Письмо під диктовку.

115

15.01

Звук [ж], позначення його буквами Жж. Вправляння у чіткій вимові звука [ж] у складах і словах. Читання віршів Н. Забіли «На зеленому лужку» і Л. Вознюк «Журиться журавлик дуже…».

116

15.01

Письмо рядкової букви ж, складів і слів з нею.

117

16.01

Письмо великої букви Ж. Списування з друкованого тексту.

п

118

19.01

Закріплення звука [ж]. Читання та переказ української народної казки «Лисичка і журавель». Робота з дитячою книгою

119

19.01

Закріплення письма вивчених букв. Списування друкованого тексту.

120

21.01

Звук [ш], позначення його буквами Шш. Читання слів, речень, тексту «Хороша гра». Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання.

121

21.01

Письмо рядкової букви ш, складів і слів з нею.

122

22.01

Закріплення звукового значення букви ш. Бесіда на тему «Допомога пташкам узимку». Читання оповідання «Поспішай, синичко!» за Г. Демченко.

123

22.01

Письмо великої букви Ш. Закріплення вміння писати вивчені букви. Письмо слів, речень під диктовку.

124

23.01

Робота над виразністю читання текстів. Вивчення вірша П. Воронька «Кожушок».

ч

125

26.01

Звуки [ц], [ц’], позначення їх буквами Цц. Читання слів з поступовим ускладненням їх звуко-складової структури. Читання тексту «Циркова залізниця».

126

26.01

Письмо рядкової букви ц, складів і слів з нею.

127

28.01

Закріплення звукового значення букви ц. Читання тексту «Родичі» і вірша В. Лучука «Уставати рано треба».

128

28.01

Письмо великої букви Ц.

129

29.01

Буква ї, позначення нею звуків [йі]. Бесіда «Київ — столиця України». Читання тексту «На екскурсії». Робота з дитячою книгою.

130

29.01

Письмо рядкової букви ї.

131

30.01

Закріплення письма слів з буквою ї, та слів з вивченими буквами.

п

132

02.02

Закріплення звукового значення букви ї. Читання текстів «Гроші України», «Міста України». Бесіда на тему «Рідне місто (село)»

133

02.02

Письмо великої букви Ї.

134

04.02

Букви Юю. Позначення буквами Юю звуків [йу] і м’якості попереднього приголосного та звука [у]. Читання і заучування напам’ять вірша Лесі Українки «Пісенька весняної води».

135

04.02

Письмо рядкової букви ю, слів з нею.

136

05.02

Закріплення знань про букву Ю. Бесіда на тему «Роботящі руки». Читання букварних текстів на цю тему.

137

05.02

Письмо великої букви Ю, слів з нею.

138

06.02

Письмо вивчених букв, слів, речень. Диктант речень.

п

139

09.02

Букви Єє. Позначення буквами Єє звуків [йе] і м’якості попереднього приголосного та звука [е]. Читання і переказ тексту В. Сухомлинського «Барвисте коромисло».

140

09.02

Письмо рядкової букви є, складів і слів з нею.

141

11.02

Закріплення знань про букву є. Бесіда «Метро в українських містах». Читання вірша-загадки Б. Вовка «Під землею, подивіться…» і тексту «Київське метро».

142

11.02

Письмо великої букви Є, слів і речень із нею. Письмо під диктовку.

143

12.02

Буква щ, позначення нею звуків [шч]. Бесіда на тему «Наша Батьківщина — Україна». Читання й опрацювання тексту «Наша Батьківщина».

144

12.02

Письмо рядкової букви щ, складів і слів з нею.

145

13.02

Закріплення знань про букву щ, її звукове значення. Читання віршів Г.Малик «Що для чого треба?» та І. Січовика «Руки», їх порівняння. Робота з дитячою книгою.

ч

146

16.02

Читання тексту І. Прокопенко «Про що шепотіли берізки». Робота над виразністю читання речень, різних за метою висловлювання. Відповіді на запитання до тексту.

147

16.02

Письмо великої букви Щ.Письмо слів, речень з вивченими буквами. Списування з друкованого тексту.

148

18.02

Звук [ф], позначення його буквами Фф. Робота над правильним артикулюванням і вимовою звука [ф]. Бесіда за темою «Правила розмови по телефону». Ознайомлення з відмінностями формул мовленнєвого етикету, які використовуються у спілкуванні з людьми різного віку і статусу. Читання тексту «Телефон»

149

18.02

Письмо рядкової букви ф, складів і слів з нею.

150

19.02

Закріплення звукового значення букви ф. Бесіда на тему «Цікаве про тварин». Опрацювання текстів «Жирафи» і «Жарт».

151

19.02

Письмо великої букви Ф, слів і речень з нею.

152

20.02

Закріплення письма вивчених букв. Письмо під диктовку.

п

153

23.02

Звуки [дз], [дз’], буквосполучення дз. Відпрацювання правильної вимови африкат [дз], [дз’]. Читання вірша

А. Загрудного «Дзвіночки».

154

23.02

Письмо буквосполучення дз, слів з ним. Звуко-буквене зіставлення слів.

155

25.02

Закріплення звуків [дз], [дз’], зіставлення їх зі звуками [ц], [ц’] у складах і словах. Читання тексту

Ю. Старостенка «Лісовий майстер».

156

25.02

Закріплення навичок написання складів, слів з буквосполученням дз.

157

26.02

Звук [дж], позначення його буквосполученням дж. Робота над орфоепічно правильною вимовою звука [дж]. Читання вірша Н. Забіли «Джміль».

158

26.02

Закріплення навичок письма слів з буквосполученнями дж, дз. Звуко-буквене зіставлення слів. Списування з друкованого тексту.

159

27.02

Закріплення вміння читати склади, слова з буквосполученням дж. Читання оповідання В. Дуб «Бджілка», вірша Л. Костенко «Піднімає джміль фіранку».

ч

160

02.03

Апостроф. Спостереження за звуками, позначуваними буквами, між якими ставиться апостроф. Вимова слів з апострофом.

161

02.03

Письмо слів з апострофом.

162

04.03

Закріплення навичок вимови слів з апострофом. Звуковий аналіз слів і складів з апострофом. Читання тексту «Комп’ютерна мишка». Робота з дитячою книгою

163

04.03

Письмо слів з апострофом. Запис під диктовку.

164

05.03

Тарас Шевченко — великий український поет. Читання вірша T. Шевченка «Тече вода з-під явора».

165

05.03

Робота у звичайному зошиті із сіткою № 1 (без друкованої основи). Складання і записування речень за ілюстраціями.

166

06.03

Списування з друкованого тексту. Закріплення написання вивчених букв.

п

167

11.03

Іван Франко — великий український письменник. Читання казки «Лисичка і рак» за І. Франком. Переказ казки.

168

11.03

Складання і записування речень за навчальною ситуацією.

169

12.03

Леся Українка — велика українська поетеса. Читання вірша Лесі Українки «Вишеньки» в особах

170

12.03

Списування тексту.

171

13.03

Читання казки М. Коцюбинського «Про двох цапків». Переказ казки.

ч

172

16.03

Бесіда за темою «Мовленнєвий етикет». Читання тексту «Хороші звичаї». Розповідь учнів про народні звичаї рідного краю. Робота з дитячою книгою.

173

16.03

Закріплення написання вивчених рядкових і великих букв. Письмо під диктовку слів, речень.

174

18.03

Ознайомлення школярів з основними правилами збереження книжки, правилами поведінки в бібліотеці.

175

18.03

Списування з друкованого тексту.

176

19.03

Читання тексту «Мрія збулася». Бесіда за темою «Про що мрієш ти?».

177

19.03

Закріплення навичок письма. Малюнковий диктант.

178

20.03

Закріплення навичок письма. Списування тексту.

п

179

30.03

Читання вірша А. Костецького «Буде день веселий». Підготовка до підсумкового уроку, присвяченого букварю.

180

30.03

Закріплення навичок письма. Письмо під диктовку.

181

01.04

Підсумковий урок «Буквар — перша книга школяра».

182

01.04

Закріплення навичок письма.

183

02.04

Складання і розігрування діалогів за темами, близькими до життєвого досвіду дітей. Робота з дитячою книгою. Загадування загадок, промовляння чистомовок, скоромовок.

184

02.04

Закріплення письма вивчених букв.

185

03.04

Урок-свято «Прощання з Букварем».

ч

Післябукварний період

186

06.04

1. Наша мова. Знайомство з Післябуквариком.

Л.Лужецька «Буква до букви». А. Зимін «Щаслива людина». (с.4, с.6-7)

187

06.04

Повторення про букви. Складання речень з окремих слів, словосполучень. (с.5)

188

08.04

2. Подорожуємо просторами України. Ми живемо в Україні. (с.8-10).

189

08.04

Повторення про звуки, звуко-буквений аналіз слів. (с.11)

190

09.04

3. Слова ввічливості. В. Крищенко «Добрий день». В.Сухомлинський «Скажи людині: ”Доброго дня!”»

(с.12, с.14-15).

191

09.04

Складання речень за малюнками. Вживання ввічливих слів у мовленні. (с.13)

192

10.04

4. Весна у синій хустинці. Т. Коломієць «Веснянка»,

(с. 16-18). М.Вінграновський «Річечка». Загадки (с. 19).

Алфавіт.. Звуки мовлення. Букви. (с.17).

п

193

15.04

5. Діалог. С.Пушик «Веселики-журавлі» (с.20-23). Робота з дитячою книгою. Сміх та й годі. (Гумористичні твори). У нашій родині весело нині.

194

15.04

Голосні звуки. Наголос. Склад. (с.21). Розвиток зв’язного мовлення. Читання напам’ять віршів.

195

16.04

6. Діалог. К.Перелісна «Весна», за Б.Вовком «Підсніжник»

196

16.04

Приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів. (с. 25)

197

17.04

7. Веселий настрій. В. Лучук «Танок Сорок», «Різнокольорові звірята» за М. Пляцковським. (с.28, с. 30-32).

ч

198

20.04

8. Білобока,… «Зустріч» за О.Копиленком (с.32,34-35)

199

20.04

Буква ю. Звуко-буквений аналіз слів.(с.29). Буква я.(с.33)

200

22.04

9. Маленькі пуховички. А. Давидов «Диво», Хто розбудив ліс. І. Прокопенко. с.36, с.38-39.

201

22.04

Буква є. Звуко-буквений аналіз слів (с.37).

202

23.04

10. Кругленькі,мов клубочки. «Їжаченята» за В.Сухомлинським, «В одному королівстві» за Н.Вернигорою. Робота з дитячою книгою. Українські народні казки

203

23.04

Буква є. Звуко-буквений аналіз слів (с.41).

204

24.04

11. Сонечко за всіма ходить. А.М”ястківський «Сонечко». Букви я,ю,є,ї. Спостереження за вимовою звуків, які позначають ці букви. (с.44-47)

п

205

27.04

12. Від чого розквітла ромашка. Б.Харчук «Ромашка», Весняні канікули. (с.48, с.50-51)

206

27.04

Букви г,ґ. Спостереження за вимовою. Списування окремих речень із тексту. (с.49).

207

29.04

13. Якого кольору земля? Т. Білецька « Корисна розмова». Д. Чередниченко «Жирафа у метро» (небувальщина) (с.52, с.54-55)

208

29.04

Урок розвитку мовлення. Складаємо розповідь (с.53)

209

30.04

14. Дощ іде, періщить. І. Гуцал. Вийшов щиглик щавель їсти. І. Січовик. Сміхота (с.56, с.58-59)

210

30.04

Буква щ. Спостереження за вимовою звуків [шч]. Робота над скоромовкою (с. 57)

211

06.05

15. Джмелик веселий. О.Іваненко «Джмелик», М.Герасименко «Вадиків кашель», «Дивний ранок»

(с.60, с.62-63)

212

06.05

Звуки [дз],[дж]. Спостереження за вимовою звуків. Звуко-буквений аналіз слів (с.61). Списування тексту.

213

07.05

16. Кольорові вірші. В. Лучук «Білий гриб», З.Мензатюк «Дощиковий цвіт» (с. 64, с. 66-67)

214

07.05

Буква ь. Письмо слів і речень зі знаком м’якшення. Перенос слів з буквою ь.(с.65,69). Розвиток зв’язного мовлення. Переказування невеликого прослуханого тексту з опорою на подані словосполучення.

215

08.05

17. Запам’ятай правило. Г.Плахотнюк «Пригоди м’якого знака». Д. Біссет «Троє кошенят» (казка), (с.68, с.70-71) Робота з дитячою книгою. Моя улюблена книжка.

ч

216

13.05

18. Розповідається про… Ю. Ярмиш «Зайчик і Вовчик». Ф. Моро «Ката-Чепурушка» (с.72, с.74-75)

217

13.05

Буква ь. Письмо слів і речень зі знаком м’якшення

(с. 73). Диктант.

218

14.05

19. Наші зелені друзі. Ліси – народне багатство.

В. Ткаченко «Дуб у лісі ріс немарно»,за Ю.Ярмишем «Як соловейко вскочив у біду», «Прогулянка» (с.76, 78-79).

219

14.05

Апостроф. Спостереження за вимовою приголосних звуків перед я, ю, є,ї. (с.77).

Перевірна робота. Списування.

220

15.05

20. Морква солодка,… О. Журлива « На зеленому городі». Загадка. (с.80, 82-83). Урок розвитку мовлення. Описуємо предмет (с. 81)

п

221

18.05

21. Персонаж твору. М. Герасименко «Хоробрий Степанко», «Як мишеня зупиняло час» за І.Полагутою (с. 84, 86-87). Перевірна робота. Читання вголос.

222

18.05

Хто? Що? Слова – назви предметів. Запис слів за зразком (с. 85).

223

20.05

22. Цікава пригода. «Лисонька хитра» (народна потішка), Т.Коломієць «Подарунок» (с. 88, 90-91). Робота з дитячою книгою. Твори про природу і тварин.

224

20.05

Слова – назви предметів. Запис слів за зразком.

(с. 89)

225

21.05

23.Загадки. Г.Храпач «Вишенька вродила», Акровірш. Л.Глібов (с.92,с.94-95)

226

21.05

Який? Яка? Яке? Які? Добір слів-ознак до предметів. Робота із загадками. (с. 93,97). Розвиток зв’язного мовлення. Переказування прослуханого тексту з опорою на словосполучення.

227

22.05

24. Загадки. Г. Чубач «У селі в бабусі» (с. 96,

с. 98-99)

ч

228

25.05

25. Загадки пригадаємо, нові прочитаємо. За В.Чухлібом «Хатка на тополі». (с.100, с. 102-103)

229

25.05

Що робить? Робота із загадками. Доповнення речень словами-дієсловами. (с. 101)

230

27.05

26.У тварин, як у людей. О. Іваненко «Казка про золоту рибку» (с.104, с.106-107)

231

27.05

Слова, протилежні за значенням. Виписування з тексту слів (с.105)

232

28.05

27. Прислухайся до мови природи. Л.Полтава «Хто як говорить», О. Сенатович «Розумій мову природи»

(с.106 –107). Робота з дитячою книгою. Казки народів світу.

233

28.05

Розвиток звязного мовлення. Побудова зв’язного висловлювання на основі прослуханого тексту.

234

29.05

Підсумковий урок за рік.

п

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

124

234

124

234

Русский язык

1 семестр

(2години на тиждень)

з/п

Дата

Скоррек-

тирован

ная

дата

Тема урока

Примечания

1

02.09

Знакомство с учебником. Знакомство. Этикетные формулы, используемые в общении

2

03.09

Школа. Класс. Формы обращения к детям и взрослым

3

09.09

Учебные вещи. Практическое ознакомление с притяжательными местоимениями (без употребления терминологии). Практическое ознакомление с употреблением в речи глаголов класть и положить

4

10.09

Уроки. Практическое усвоение отдельных грамматических форм имен существительных в именительном и винительном падежах

5

16.09

Уроки. Счет до 10. Усвоение тематической лексики «Овощи. Фрукты»

6

17.09

Уроки. Усвоение тематической лексики «Спорт и физкультура»

7

23.09

Правила говорения. Громкость, сила голоса, темп речи

8

24.09

Правила говорения. Жесты, мимика, взгляд, поза. Диалогическая речь. Участники диалога. Правила поведения в диалоге

9

30.09

Учимся рисовать. Практическое усвоение грамматических форм имен прилагательных (без терминов)

10

01.10

Книга — достижение культуры. Русские пословицы о пользе книги, учения

11

07.10

Иллюстрации в книге. Известные художники-иллюстраторы детской книги

12

08.10

Содержание текста. Рассказывание сказки «Лиса и Журавель»

13

14.10

Качественное высказывание, его признаки. Пересказ образца высказывания (сказки «Волк и семеро козлят»)

14

15.10

Слушаем внимательно. Понимание воспринятых на слух предложений (до 5 слов), различных по цели высказывания

15

21.10

Диалогическая речь. Участники диалога. Правила поведения в диалоге. Составляем диалоги

16

22.10

Перемена. Правила поведения со взрослыми и детьми на перемене. Этикетные формулы, используемые в общении при улаживании конфликта

17

04.11

Увлечения. Усвоение тематической лексики «Мир наших увлечений». Работа над пословицами

18

05.11

Русские народные подвижные игры

19

11.11

Дружба, друзья. Усвоение тематической лексики. Русские пословицы, народные сказки о дружбе, верности, взаимопомощи

20

12.11

Дружба, друзья. Продолжение работы над темой. Сказка «Кот, петух и лиса»

21

18.11

Повторение. Обогащение и активизация словаря. Слова, отвечающие на вопросы кто? что? что делают? какой? какие? Усвоение наиболее употребительных слов, противоположных по значению

22

19.11

Предложение. Условное обозначение слов в предложении (слова-предметы, слова-действия, слова-признаки). Интонация законченного предложения. Слова для связи слов в предложении

23

25.11

Виды предложений по цели высказывания. Дополнение предложений

24

26.11

Интонация предложения. Составление предложений по рисунку

25

02.12

Слушаем предложения. Понимание содержания воспринятых на слух предложений, различных по цели высказывания и интонации. Составление предложений, различных по цели высказывания и интонации

26

03.12

Семья. Усвоение тематической лексики. Составление диалога по рисунку

27

09.12

Как обращаться к детям и взрослым. Русские детские имена. Формы обращения к детям и взрослым

28

10.12

Слушаем текст. Понимание фактического содержания текста. Развитие слуховой памяти: запоминание начала и конца текста

29

16.12

Пересказываем текст

30

17.12

Новый год — семейный праздник. Участие детей в семейных праздниках

31

23.12

Читаем наизусть. Развитие слуховой памяти: запоминание коротких (2 – 4 строки) стихотворений

32

24.12

Повторение. Составление предложений, различных по цели высказывания и интонации. Итоговый урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

32

32

2 семестр

(2години на тиждень)

з/п

Дата

Скоррек-

тирован

ная

дата

Тема урока

Примечания

33

13.01

Рождество — семейный праздник. Составление высказываний по рисункам.

34-35

14.01

20.01

Правила вежливости. Этикетные формулы общения. Правила поведения детей в общественных местах. Разыгрывание сказки по ролям.

36

21.01

Составляем диалоги. Составление диалогов с помощью вспомогательных материалов.

37

27.01

Работа с текстом. Деление связного высказывания на предложения.

38

28.01

Деление предложения на слова. Значение слова.

39

03.02

Значение слова. Слова, называющие признак, действие, количество. Сходство и различие слов русского и украинского языков.

40-41

04.02

10.02

Время. Части суток. Дни недели. Составление сказки по данному началу и опорным словам.

42

11.02

Времена года. Месяцы. Календарные празднования. Народные приметы.

43

24.02

Времена года. Месяцы. Пословицы и поговорки о временах года. Сказка В. Бианки «Хитрый Лис и умная Уточка».

44

24.02

Составляем загадки. Составление высказывания с опорой на алгоритм составления загадки.

45

25.02

Русские народные игры. Правила поведения в игре. Проверочная работа. Диалог.

46

25.02

Составляем считалки. Составление высказывания с опорой на алгоритм составления считалки.

47

03.03

Слова, близкие по значению. Воспроизведение прослушанного диалога.

48

04.03

Слова, противоположные по значению. Продолжение предложений. Пересказ сказки с использованием противоположных по значению слов.

49-50

10.03

11.03

Профессии. Усвоение тематической лексики.

Проверочная работа. Диалог.

51

17.03

Труд взрослых и детей. Составление диалогов по рисунку.

52

18.03

Труд взрослых и детей. Работа над пословицами. Составление концовки к тексту.

53

31.03

Повторение.

54

01.04

Звуки слова. Ознакомление со смыслоразличительной ролью звуков.

55

07.04

Гласные и согласные звуки. Выделение ударного гласного звука.

56

08.04

Звуки [ч’] — [ш’ш’]. Усвоение нормативного произношения мягких согласных [ч’], [ш’ш’]. Подбор слов с данными звуками.

57

14.04

Звуки [ц], [ж], [ш]. Усвоение нормативного произношения твердых согласных. Практическое усвоение отдельных грамматических форм существительных в дательном, творительном и предложном падежах.

58

15.04

Звук [г]. Усвоение нормативного произношения взрывного звука [г]. Подбор слов с этим звуком. Описание картины В. Маковского «Девочка и гуси».

59

21.04

Деление слов на слоги. Условные обозначения гласных, твердых и мягких согласных звуков.

60

22.04

Составляем скороговорки.

Проверочная работа. Аудирование.

61

28.04

Развиваем память.

62

29.04

Животный и растительный мир родного края. Сказка «Маша и медведь».

63

05.05

Природа в народном творчестве: загадках, песнях, хороводах. Заклички.

64

06.05

Украина — многонациональная страна. Русская и украинская культуры — близкие культуры. Украинский язык — государственный язык. Русский язык — один из самых распространенных языков общения в Украине.

65

12.05

Государственные символы Украины и России.

Проверочная работа. Аудирование.

66-67

13.05

19.05

Народные символы Украины и России.

68

20.05

Составление рассказа. Части рассказа. Составление рассказа по рисункам. Подбор заголовка.

69

26.05

Содержание диалогов. Обобщенное содержание диалогов. Составление диалогов.

70

27.05

Повторение. Итоговый урок за год.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

38

70

38

70

Математика

1 семестр

(4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Лічба. Властивості предметів. Просторові відношення

1

01.09

Лічба предметів. Порівняння предметів за кількістю. Орієнтація в просторі та на площині.

(с. 3)

2

02.09

Лічба предметів. Порівняння предметів за величиною. Поняття більший, менший, вищий — нижчий. (с. 4)

3

03.09

Лічба предметів. Порівняння предметів. Поняття знизу — вгору, згори — вниз, на, під, найвищий — найнижчий. Підготовчі вправи до написання цифр. (с. 5)

4

05.09

Кількісна та порядкова лічба. Порівняння предметів за висотою. Поняття кожний, решта. Підготовчі вправи до написання цифр. (с. 6)

5

08.09

Кількісна та порядкова лічба. Порівняння предметів за величиною. Поняття ліворуч, праворуч, стільки ж, великий — малий, найбільший — найменший. Підготовчі вправи до написання цифр. (с. 7)

6

09.09

Кількісна і порядкова лічба. Порівняння множин та предметів. Поняття вгорі — внизу, вище — нижче, зліва, справа, між. Підготовчі вправи до написання цифр. (с. 8)

7

10.09

Поняття один — багато; число і цифра. Назви цифр (одиниця, двійка, трійка). Поняття довший, коротший. Підготовчі вправи до написання цифр. (с. 9)

8

12.09

Лічба предметів. Поняття один — багато. Співвідношення цифри і числа. Підготовчі вправи до написання цифр. (с. 10)

Нумерація чисел 1 до 10. Геометричні фігури

9

15.09

Число і цифра 1. Порівняння предметів за довжиною і шириною. Поняття довший, коротший, ширший, вужчий. Написання цифри 1. (с. 12)

10

16.09

Число і цифра 2. Вартість монет 1 коп., 2 коп. Написання цифри 2. (с. 13)

11

17.09

Числа 1, 2. Порівняння предметів за довжиною і шириною. Поняття довгий, короткий, однакові за довжиною. (с. 14)

12

19.09

Порівняння чисел. Знаки порівняння. Написання цифри 1, 2. (с. 15)

13

22.09

Число і цифра 3. Порівняння чисел в межах 3. Порівняння предметів за довжиною і шириною. Написання цифри 3. (с. 16)

14

23.09

Склад числа 3. Прямі, криві, ламані лінії. Трикутник. Написання цифри 3. (с. 17)

15

24.09

Число і цифра 4. Порівняння чисел в межах 4. Написання цифри 4. (с. 18)

16

26.09

Склад числа 4. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур. Написання цифр. (с. 19)

17

29.09

Склад числа 4. Порівняння чисел в межах 4. Написання цифр. (с. 20)

18

30.09

Число і цифра 5. Порівняння чисел в межах 5. Написання цифри 5. (с. 21)

19

01.10

Порівняння чисел в межах 5. П’ятикутник. Монети 1 коп., 2 коп., 5 коп. Написання цифр. (с. 22).

20

03.10

Склад числа 5. Поняття вищий, нижчий. Порівняння чисел в межах 5. Написання цифр. (с. 23)

21

06.10

Ознайомлення з дією додавання. Знак “+”. Складання прикладів на додавання за предметними малюнками. (с. 24)

22

07.10

Складання прикладів на додавання за малюнками. Порівняння за віком. (с. 25)

23

08.10

Число і цифра 6. Порівняння чисел в межах 6. Написання цифри 6. (с. 26)

24

10.10

Склад числа 6. Шестикутник. Розміщення предметів у просторі. Складання і читання прикладів на додавання за предметними малюнками. (с. 27)

25

13.10

Склад числа 6. Складання і читання прикладів на додавання. Многокутники. (с. 28)

26

14.10

Число і цифра 7. Порівняння чисел в межах 7. Написання цифри 7. Складання та розв’язування прикладів. (с. 29)

27

15.10

Склад числа 7. Складання прикладів на додавання. Назви днів тижня. (с. 30)

28

17.10

Точка. Відрізок. Промінь. Порівняння відрізків за довжиною. Розв’язування прикладів на додавання в межах 7. Креслення відрізків.(с. 31)

29

20.10

Число і цифра 8. Написання цифри 8. Порівняння чисел в межах 8. (с. 32)

30

21.10

Склад числа 8. Складання прикладів на додавання. Вправи на знаходження пропущених чисел у рівностях. (с. 33)

31

22.10

Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків за допомогою лінійки. Склад чисел 7, 8. (с. 34)

32

24.10

Число і цифра 9. Написання цифри 9. Порівняння чисел в межах 9. (с. 35)

33

03.11

Склад числа 9. Порівняння чисел. Вимірювання довжини відрізків. (с. 36)

34

04.11

Склад числа 9. Вимірювання довжини смужок. Многокутник. Поділ чотирикутників відрізком.

(с. 37)

35

05.11

Число 10. Порівняння чисел. Запис числа 10 двома цифрами. Складання прикладів на додавання.

(с. 38)

36

07.11

Склад числа 10. Послідовність чисел в межах 10. Запис чисел. Складання і розв’язування прикладів на додавання. (с. 39).

37

10.11

Склад числа 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. Розпізнавання геометричних фігур. Складання прикладів за монетами. (с. 40)

38

11.11

Ознайомлення з термінами доданок і сума. Складання і розв’язування прикладів на додавання за числовим відрізком. (с. 41)

39

12.11

Число 10. Склад чисел до 10. Складання і розв’язування прикладів на додавання. (с. 42)

40

14.11

Ознайомлення з дією віднімання. Знак”—”. Складання прикладів на віднімання за числовим відрізком та предметними малюнками. (с. 43)

41

17.11

Дія віднімання. Складання і розв’язування прикладів на віднімання. (с. 44)

42

18.11

Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на віднімання з прикладів на додавання. Вимірювання довжини відрізків. (с. 45)

43

19.11

Зв’язок додавання і віднімання. Складання прикладів на додавання і віднімання. (с. 46)

44

21.11

Число та цифра 0. Написання цифри 0. (с. 47)

45

24.11

Число і цифра 0. Послідовність чисел від 0 до 10. Складання та розв’язування прикладів на додавання і віднімання. (с. 48)

46

25.11

Додавання і віднімання числа 0. Складання та розв’язування прикладів на додавання і віднімання чисел 0 i l. (с. 49)

47

26.11

Ознайомлення з поняттям і терміном задача та з її елементами. Складання і розв’язування задач на знаходження суми та остачі. (с. 50)

48

28.11

Повторення вивченого матеріалу. Складання і розв’язування задач. Порівняння чисел у межах 10. (с. 51)

Додавання і віднімання в межах 10. Складання таблиць

49

01.12

Таблиця додавання і віднімання числа 1. Розв’язування прикладів на дві дії. (с. 53)

50

02.12

Таблиця додавання і віднімання числа 1. Складання і розв’язування задач. Повторення складу чисел 9, 10. Вимірювання і порівняння довжин відрізків.

(с. 54)

51

03.12

Складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Розв’язування задач і прикладів на дві дії. Додавання і віднімання за допомогою числового відрізка. (с. 55)

52

05.12

Таблиця додавання і віднімання числа 2. Розв’язування прикладів на дві дії, порівняння виразу і числа. (с. 56)

53

08.12

Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць Вправи на додавання і віднімання числа 2. (с. 57)

54

09.12

Збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Складання та розв’язування задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Зміст понять більше на …, менше на…. (с. 58)

55

10.12

Складання таблиць додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. (с. 59)

56

12.12

Таблиця додавання і віднімання числа 3. Задачі на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. Складання виразів за числовими відрізками. Вимірювання довжини відрізків та їх креслення.

(с. 60)

57

15.12

Задачі, що включають поняття стільки ж. Табличне додавання і віднімання числа 3. (с. 61)

58

16.12

Назви чисел при відніманні. Складання таблиць додавання і віднімання числа 4. Креслення відрізків. (с. 62)

59

17.12

Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 4. Кругові приклади. (с. 63)

60

19.12

Складання та розв’язування задач на знаходження суми і остачі. Креслення трикутників на папері в клітинку. (с. 64)

61

22.12

Таблиці додавання і віднімання числа 5. Розв’язування задач на збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць. (с. 65)

62

23.12

Різницеве порівняння чисел. Таблиці додавання і віднімання числа 5. (с. 66)

63

24.12

Розв’язування задач, які містять поняття стільки ж. Креслення відрізків. (с. 67)

64

26.12

Таблиці додавання і віднімання числа 6. Задачі на різницеве порівняння. Побудова відрізка, довшого від даного. (с. 68).

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

64

64

64

2 семестр

(4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Додавання і віднімання в межах 10.

Складання таблиць додавання і віднімання

64

12.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 6. Розв’язування та порівняння задач на знаходження суми і на збільшення числа на кілька одиниць.

Повт. Порівняння предметів за кількістю.

65

13.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання. Кругові вирази.

Повт. Поняття більший, менший, вищий, нижчий.

66

14.01

Складання таблиць додавання і віднімання числа 7. Розв’язування задач різних видів. Співвідношення виразу та його значення.

Повт. Поняття знизу – вгору, згори – вниз, на, під.

67

16.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання числа 7. Порівняння виразів.

Повт. Кількісна та порядкова лічба.

68

19.01

Складання таблиць додавання і віднімання чисел 8 і 9. Вправи та задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел. Різницеве порівняння довжин відрізків. Кругові вирази.

Повт. Порівняння предметів за висотою.

69

20.01

Знаходження суми довжин двох відрізків. Задачі на знаходження невідомого доданка. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання.

Повт. Поняття кожний, решта.

70

21.01

Літр. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння чисел, на знаходження суми.

Повт. Поняття ліворуч, праворуч, стільки ж, великий – малий, найбільший – найменший.

71

23.01

Кілограм. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел. Задачі на знаходження остачі.

Повт. Порівняння множин та предметів.

72

26.01

Поняття про вік людини. Залежність суми від зміни одного з доданків. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10. Закріплення назв геометричних фігур.

Повт. Поняття вгорі – внизу, вище – нижче.

73

27.01

Додавання і віднімання чисел частинами. Додавання і віднімання чисел з використанням числових відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання чисел.

Повт. Поняття один – багато; число і цифра.

74

28.01

Переставна властивість додавання. Вправи на застосування таблиць додавання і віднімання в межах 10.

Повт. Поняття довший, коротший.

75

30.01

Вправи на засвоєння переставної властивості додавання. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка, зменшення і збільшення числа на кілька одиниць. Порівняння виразів.

Повт. Поняття один – багато.

76

02.02

Повторення вивченого матеріалу. Розв’язування прикладів і задач.

Повт. Співвідношення цифри і числа.

Числа 11-20. Величини

77

03.02

Десяток. Закріплення таблиць додавання і віднімання в межах 10. Побудова відрізків заданої довжини.

Повт. Число і цифра 1.

78

04.02

Утворення і назви чисел другого десятка. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Повт. Поняття довший, коротший, ширший вужчий.

79

06.02

Лічба предметів у межах 20. Порівняння чисел. Вправи на знаходження пропущеного числа. Розв’язування задач різних видів. Побудова відрізків заданої довжини.

Повт. Число і цифра 2.

80

09.02

Складання та обчислення значення виразів за малюнками. Закріплення таблиць додавання і віднімання чисел у межах 10.

Повт. Поняття довгий, короткий, однакові за довжиною.

81

10.02

Дециметр. Співвідношення між сантиметром і дециметром. Вимірювання та різницеве порівняння відрізків. Вправи на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10. Лічба в межах 20.

Повт. Порівняння чисел. Знаки порівняння.

82

11.02

Лічба в межах 20. Задачі на знаходження суми, на різницеве порівняння чисел. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Повт. Число і цифра 3.

83

13.02

Позначення чисел другого десятка цифрами. Побудова відрізків заданої довжини.

Повт. Склад числа 3.

84

23.02

Утворення чисел другого десятка з десятка й одиниць. Послідовність чисел від 1 до 20. Вправи і задачі на засвоєння таблиць додавання і віднімання в межах 10.

Повт. Прямі, криві, ламані лінії.Трикутник.

85

23.02

Письмова нумерація в межах 20. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць. Порівняння чисел і виразів.

Повт. Число і цифра 4.

86

24.02

Складання рівностей на основі переставної властивості додавання та зв’язку дій додавання і віднімання. Розв’язування задач різних видів. Замкнена і незамкнена ламані лінії.

Повт. Склад числа 4.

87

24.02

Лічба в межах 20. Письмова нумерація чисел 11—20. Записування чисел під диктовку. Порівняння чисел у межах 20.

Повт. Чотирикутник. Розпізнавання геометричних фігур.

88

25.02

Додавання і віднімання виду 10 + 3, 14 — 4. Розв’язування задач на знаходження остачі та на різницеве порівняння чисел.

Повт. Число і цифра 5.

89

25.02

Вправи на засвоєння назв компонентів при додаванні і відніманні. Порівняння виразів і чисел. Підготовчі вправи до розв’язування задач на дві дії. Вимірювання і запис довжини відрізків.

Повт. Порівняння чисел в межах 5. П’ятикутник.

90

27.02

Лічба в межах 20. Послідовність чисел від 1 до 20. Попереднє і наступне числа. Додавання і віднімання виду 14 + 1, 17 — 1. Розв’язування задач опрацьованих видів.

Повт. Склад числа 5.

91

27.02

Читання, запис і знаходження значення виразів. Закріплення назв компонентів при відніманні. Задачі на різницеве порівняння чисел. Порівняння виразів і чисел.

Повт. Дія додавання. Складання прикладів на додавання.

92

02.03

Читання і знаходження значення виразів. Складання рівностей за малюнками та схемами. Закріплення таблиць додавання і віднімання в межах 10. Розв’язування задач на знаходження невідомого доданка.

Повт. Число і цифра 6.

93

03.03

Письмова нумерація чисел 11—20. Записування чисел під диктовку. Вправи на закріплення таблиць додавання і віднімання в межах 10.

Повт. Порівняння чисел в межах 6.

94

04.03

Позначення кінців відрізка буквами. Побудова відрізків заданої довжини. Складання та розв’язування задач на знаходження невідомого доданка за малюнками.

Повт. Склад числа 6. Шестикутник.

95

06.03

Вправи і задачі на закріплення таблиць додавання і віднімання в межах 10. Читання рівностей різними способами. Побудова відрізків заданої довжини. Вимірювання довжини відрізків.

Повт. Число і цифра 7. Порівняння чисел в межах 7.

96

10.03

Складання рівностей із заданою різницею та за малюнками. Нумерація чисел у межах 20. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Повт. Склад числа 7.

97

11.03

Узагальнена таблиця додавання і віднімання в межах 10. Закріплення назв компонентів при додаванні і відніманні.

Повт. Точка. Відрізок. Промінь.

98

13.03

Доповнення чисел до 10. Вправи на застосування способу додавання і віднімання чисел частинами. Розв’язування задач опрацьованих видів.

Повт. Порівняння відрізків за довжиною.

99

16.03

Віднімання числа частинами. Задачі на знаходження невідомого доданка, на різницеве порівняння.

Повт. Число і цифра 8.

100

17.03

Вправи на застосування способу додавання і віднімання частинами. Закріплення назв компонентів при додаванні і відніманні.

Повт. Склад числа 8.

Нумерація чисел від 21 до 100

101

18.03

Послідовність чисел від 1 до 20. Утворення і називання чисел від 21 до 39. Лічба в межах 39. Задачі на збільшення і зменшення числа на кілька одиниць.

Повт. Сантиметр. Вимірювання довжини відрізків за допомогою лінійки.

102

20.03

Утворення і назви чисел від 40 до 89. Лічба в межах 89. Задачі на знаходження остачі.

Повт. Число і цифра 9. Порівняння чисел в межах 9.

103

30.03

Утворення і назви чисел від 89 до 100. Лічба в межах 100. Задачі на знаходження невідомого доданка. Побудова відрізків.

Повт. Склад числа 9.

104

31.03

Лічба десятками. Утворення двоцифрових чисел з десятків і одиниць. Розв’язування задач опрацьованих видів.

Повт. Многокутник.

105

01.04

Рівності. Нерівності. Порівняння чисел і виразів. Знаки «=», «≠», «>», «<». Закріплення чисел у межах 10. Поняття «сантиметр», «дециметр», «метр». Вимірювання метром.

Повт. Число 10. Порівняння чисел.

106

03.04

Читання чисел в нумераційних таблицях. Визначення кількості десятків і одиниць у двоцифрових числах. Задачі на збільшення і зменшення чисел на кілька одиниць. Порівняння виразів і чисел.

Повт. Склад числа 10.

107

06.04

Письмова нумерація чисел першої сотні. Таблиця чисел першої сотні. Визначення кількості десятків і одиниць у двоцифрових числах. Складання та розв’язування задач на знаходження суми та остачі. Творча робота над задачею.

Повт. Терміни доданок і сума.

108

07.04

Письмова нумерація чисел. Послідовність чисел у межах 100. Записування чисел під диктовку. Порівняння чисел. Грошові банкноти і монети України. Складання задач на знаходження вартості.

Повт. Складання прикладів за числовим відрізком.

109

08.04

Послідовність чисел у межах 100. Одноцифрові і двоцифрові числа. Додавання і віднімання 1.

Повт. Дія віднімання.

110

10.04

Послідовність чисел у межах 100. Попереднє і наступне числа. Доповнення задач даними, розв’язування складених задач. Вершини, кути, сторони трикутника. Побудова многокутників. Підготовчі вправи до введення задач на дві дії.

Повт. Зв’язок додавання і віднімання.

111

14.04

Лічба в межах 100. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел. Розв’язування задач опрацьованих видів.

Повт. Число і цифра 0.

112

15.04

Додавання і віднімання круглих чисел. Порівняння круглих чисел. Вправи і задачі на закріплення таблиць додавання і віднімання в межах 10. Підготовчі вправи до введення задач на дві дії.

Повт. Додавання і віднімання числа 0.

113

17.04

Поняття «доба», «частини доби», «дні тижня». Задачі, що містять одиниці часу.

Повт. Задача. Задачі на знаходження суми і остачі.

114

20.04

Порівняння та розв’язування задач на знаходження остачі та невідомого доданка. Підготовчі вправи до знаходження невідомого зменшуваного і невідомого від’ємника. Порівняння виразів і чисел.

Повт. Порівняння чисел у межах 10.

115

21.04

Одиниці вимірювання часу. Поняття «година», «хвилина». Побудова відрізків заданої довжини. Складання та обчислення значень виразів за таблицею.

Повт. Таблиці додавання і віднімання числа 1.

116

22.04

Розрядні доданки. Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Вправи на закріплення переставної властивості додавання. Розв’язування задач опрацьованих видів. Елементи многокутників.

Повт. Приклади на дві дії.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел

без переходу через розряд

117

24.04

Правило додавання двоцифрових чисел виду 34 + 52. Задачі на знаходження суми і невідомого доданка.

Повт. Вимірювання і порівняння довжин відрізків.

118

27.04

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел. Складання та розв’язування задач на знаходження суми та на збільшення числа на кілька одиниць. Вимірювання сторін многокутників.

Повт. Таблиці додавання і віднімання числа 2.

119

28.04

Застосування загального правила додавання двоцифрових чисел до випадків виду 54 + 30, 54 + 3. Порівняння довжини відрізків.

Повт. Порівняння виразу і числа.

120

29.04

Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд. Додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Задачі на знаходження суми.

Повт. Збільшення та зменшення числа на кілька одиниць.

121

05.05

Додавання двоцифрових чисел виду: 53 + 45, 37 + 2, 20 + 74. Розв’язування задач опрацьованих видів.

Повт. Зміст понять більше на…, менше на … .

122

06.05

Порівняння виразів і чисел. Складання та розв’язування задач, подібних до запропонованої. Задачі на різницеве порівняння.

Повт. Таблиці додавання і віднімання числа 3.

123

08.05

Правило віднімання двоцифрових чисел виду 57 — 34. Складання та розв’язування задач на знаходження остачі. Підготовчі вправи до розв’язування задач на дві дії. Побудова відрізків заданої довжини.

Повт. Задачі на збільшення ( зменшення) числа на кілька одиниць.

124

12.05

Застосування загального правила віднімання двоцифрових чисел. Обернені задачі. Складання обернених задач.

Повт. Задачі, що включають поняття стільки ж.

125

13.05

Віднімання двоцифрових чисел виду 79 — 40, 79 — 4. Складання обернених задач.

Повт. Назви чисел при відніманні.

126

15.05

Віднімання і додавання двоцифрових чисел. Складання обернених задач. Підготовчі вправи до розв’язування задач на дві дії.

Повт. Таблиці додавання і віднімання числа 4.

Повторення вивченого.

Додавання і віднімання з переходом через розряд у межах 20

127

18.05

Доповнення чисел до 10. Додавання числа частинами. Обернені задачі.

Повт. Задачі на знаходження суми і остачі.

128

19.05

Розкладання одноцифрових чисел на два доданки. Задачі на знаходження остачі та на різницеве порівняння.

Повт. Таблиці додавання і віднімання числа 5.

129

20.05

Додавання і віднімання чисел частинами. Короткий запис умови задачі. Порівняння виразів і чисел.

Повт. Різницеве порівняння чисел.

130

22.05

Додавання і віднімання чисел частинами. Об’ємні фігури: циліндр, куб, куля. Складання обернених задач. Порівняння виразів.

Повт. Розв’язування задач, які містять поняття стільки ж.

131

25.05

Додавання і віднімання чисел частинами. Задачі на знаходження остачі. Складання задач на різницеве порівняння. Порівняння іменованих чисел.

Повт. Таблиці додавання і віднімання числа 6.

132

26.05

Доповнення чисел до 10. Закріплення таблиць додавання і віднімання в межах 10. Розв’язування задач опрацьованих видів.

Повт. Задачі на різницеве порівняння.

133

27.05

Повторення і закріплення вивченого за рік.

134

29.05

Узагальнюючий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

72

136

71

134

71

134

Природознавство

1 семестр

(2 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

1

02.09

Вступ. Що вивчає природознавство. Знайомство з підручником.

Cвіт, у якому ти живеш

2

04.09

Що таке навколишній світ. Жива і нежива природа. Предмети, зроблені руками людини.

3

09.09

Що треба знати про природу. Жива і нежива природа.

4

11.09

Об’єкти (тіла) неживої природи. Небесні тіла.

5

16.09

Об’єкти живої природи.

6

18.09

Подорож у природу: урок-екскурсія. Спостереження за об’єктами живої і неживої природи.

7

23.09

Живі організми. Ознаки живих організмів.

8

25.09

Живі організми. Умови, необхідні для життя живих організмів.

9

30.09

Як людина пізнає світ.

10

02.10

Практична робота. Спостереження та досліди. Дослідження дрібних предметів за допомогою лупи.

11

07.10

Дослідницький практикум. Що із чого виготовлено.

12

09.10

Запитання до природи. Із чого виробляють папір?

13

14.10

Подорож у природу: урок-екскурсія. Спостереження за осінніми змінами в живій і неживій природі.

14

16.10

Значення природи для життя людини.

15

21.10

Бережливе ставлення до природи.

16

23.10

Підсумковий урок за темою. Що ти знаєш про світ, у якому живеш?

Cвіт неживої природи

17

04.11

Сонце та його значення для життя на Землі.

18

06.11

Повітря та його властивості. Значення повітря для живої природи.

19

11.11

Вода та її властивості. Значення води у природі та житті людини.

20

13.11

Запитання до природи. Як економно використовувати воду вдома?

21

18.11

Гірські породи, їх значення для природи. Колекція гірських порід рідного краю.

22

20.11

Ґрунт. Склад ґрунту.

23

25.11

Значення ґрунту для живої і неживої природи та господарської діяльності людини.

24

27.11

Підсумковий урок за темою. Що ти знаєш про неживу природу?

Світ живої природи

25

02.12

Різноманітність рослин у природі. Дикорослі й культурні рослини.

26

04.12

Будова рослин. Квіткові рослини. Практична робота. Вивчення будови рослин.

27

09.12

Дерева, кущі, трави.

25

11.12

Листяні та хвойні рослини.

29

16.12

Подорож у природу взимку: урок-екскурсія. Спостереження за зимовими змінами у природі.

30

18.12

Значення культурних рослин у житті людей.

31

23.12

Кімнатні рослини.

32

25.12

Практична робота. Догляд за кімнатними рослинами. Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

32

32

2 семестр

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Світ живої природи

33

13.01

Значення рослин для життя людей і тварин.

34

15.01

Тварини — частина живої природи. Різноманітний світ тварин.

35

20.01

Дикі і свійські тварини.

36

22.01

Яку користь дають свійські тварини людям.

37

27.01

Комахи. Будова тіла комах.

38

29.01

Дослідницький практикум. Як живуть мурахи?

39

03.02

Риби. Будова тіла риб.

40

05.02

Птахи. Будова тіла птахів.

41

10.02

Звірі. Будова тіла звірів.

42

12.02

Запитання до природи. Чим снідає їжачок?

43

24.02

Тварини живого куточка. Домашні улюбленці.

44

24.02

Запитання до природи. За що нам вдячні домашні улюбленці (рослини,тварини)?

45

26.02

Живлення тварин. Взаємозалежність життя рослин і тварин та життя людини.

46

26.02

Підсумковий урок за темою. Що ти знаєш про рослини і тварин?

Рідний край

47

03.03

Рідний край. Назва рідного краю.

48

05.03

Форма земної поверхні рідного краю. Природа рідного краю.

49

10.03

Водойми рідного краю. Рівнинні і гірські річки.

50

12.03

Лікарські рослини рідного краю.

51

17.03

Червона книга України. Рослини, що занесені до Червоної книги України.

52

19.03

Дикі тварини рідного краю.

53

31.03

Тварини рідного краю, що занесені до Червоної книги України.

54

02.04

Польові, городні, садові рослини. Умови, необхідні для вирощування рослин. Як до нас хліб прийшов.

55

07.04

Свійські тварини рідного краю.

56

09.04

Місто і село. Краса рідного краю. Підсумковий урок. Чим славне твоє місто чи село?

57

14.04

Міні-проект «Моє улюблене місце відпочинку на природі в місті (селі)».

58

16.04

Запитання до природи. Звідки береться соняшникова олія?

Моя країна – Україна

59

21.04

Україна — моя Батьківщина.

60

23.04

Карта України. Умовні позначення на карті (рівнини, гори, водойми, міста).

61

28.04

Краса природи України. Природні парки України.

62

30.04

Подорож у природу навесні: урок-екскурсія. Спостереження за весняними змінами у природі.

63

05.05

Водойми України. Штучні і природні водойми. Найбільші річки України.

64

07.05

Урок-екскурсія. Подорож до водойми.

65

12.05

Чорне та Азовське моря, значення морів.

66

14.05

Гори України. Природа Карпат і Кримських гір.

67

19.05

Підсумковий урок за темою.

68

21.05

Дослідницький практикум. Мандрівка Україною, про яку ти мрієш.

69

26.05

Підсумковий урок за ІІ семестр.

70

28.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

38

70

38

70

38

70

Образотворче мистецтво

1 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Відтворення простих форм лінією, плямою, в об’ємі

1

01.09

Краса навколо нас. Загальне ознайомлення з поняттям «образотворче мистецтво», а також із матеріалами й інструментами, якими працює художник. Куди ведуть мистецькі стежинки?

2

08.09

Різноманітність форм навколишнього світу. Прості і об’ємні геометричні форми. Диво-іграшки.

3

15.09

Лінія, пляма, крапка, штрих як засоби створення форми. Графічні матеріали та інструменти. На чарівній галявині.

4

22.09

Види і типи ліній. Виражальні можливості лінії. Створення виразного образу лінійними засобами на основі творчої уяви. У світі тварин.

5

29.09

Елементарні засоби компонування простих форм на площині. Створення композиції з крапок, ліній, плям. Цікаві подорожі.

6

06.10

Виражальні можливості силуетної форми. Виготовлення силуетних форм за допомогою шаблонів. Святкові прапорці.

7.

13.10

Заповнення площини аркуша силуетними зображеннями. Послідовність дій при виготовленні аплікації з природних матеріалів. Виразні силуети.

8

20.10

Передавання простих форм в об’ємі. Ліплення природної форми за зразком. Об’ємні форми.

Елементарні засоби компонування простих форм

9

03.11

Поняття про композицію. Заповнення площини аркуша. Знайомство з композицією.

10

10.11

Поняття про лінію горизонту. Розміщення елементів зображення з дотриманням їх просторового взаєморозташування. Краєвид із деревом.

11

17.11

Поняття про основні та похідні кольори. Способи утворення похідних кольорів. Родина кольорів.

12

24.11

Ознайомлення зі спектральними кольорами та їх послідовністю. Веселкові барви.

13

01.12

Ознайомлення з групами «теплих» і «холодних» кольорів. Метелик чарівник.

14

08.12

Поняття про декор. Вирізування симетричної силуетної форми та її оздоблення простими елементами. Знайомство з декором.

15

15.12

Витинання як вид художньої роботи з папером. Вирізування симетричних форм із застосуванням однієї або декількох осей симетрії. Зимові витинанки.

16

22.12

Узагальнюючий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

16

16

2 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Зображення основних форм і їхніх частин у графіці

та живописі

16

12.01

Усвідомлення вибору положення аркуша паперу залежно від форми об’єкта зображення. Казкова фортеця.

17

19.01

Розмаїття форм. Взаємозв’язок основної форми та її частин. На пташиному подвір’ї.

18

26.01

Особливості зображення складної форми на основі простих форм. Порівняння розмірів форм та їхніх складових частин. Секрети форми.

19

02.02

Виражальні можливості ліній. Створення виразного образу графічними засобами на основі творчої уяви. Пригоди лінії та плями.

20

09.02

Закріплення знань про лінію горизонту. Поняття плановості. Ознайомлення з технікою набризку. Зимова тиша.

21

23.02

Поглиблення знань про колір, його виражальні можливості. Асоціативне сприйняття кольорів. Кольорові враження.

22

23.02

Створення засобами кольору певного за характером виразного образу. Кольори природи.

23

02.03

Елементарне поняття про гармонію споріднених кольорів. Весняні кольори.

24

16.03

Симетрія як засіб гармонізації форми. Ознайомлення з технікою монотипії. Диво – дерево.

Цілісність форми в скульптурі та архітектурі

25

30.03

Цілісність форми. Особливості створення складної форми на основі простих форм в об’ємі. Бджілка – трудівниця.

26

06.04

Зображення в об’ємі птахів, тварин з урахуванням пропорцій. Узгодження основної форми з елементами декору. Жар – Птиця.

27

20.04

Поняття про будову тіла людини (тулуб, голова, руки, ноги), порівняння частин тіла за формою та розміром. Веселі клоуни.

28

27.04

Складові частини будівлі. Визначення основного (геометричного) характеру форми будівлі. Дім, у якому я живу.

29

18.05

Узагальнюючий урок за ІІ семестр. Готуємо художню виставку.

30

25.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

19

35

15

30

15

30

Трудове навчання

1 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

1

02.09

Вступ. Практичне ознайомлення з інструментами, правилами техніки безпеки.

2

09.09

Папір. Види і властивості паперу. Виготовлення закладки для книги.

3

16.09

Рвання паперу. Аплікація із рваного паперу.

4

23.09

Різання паперу. Виготовлення аплікації за шаблоном і трафаретом.

5

30.09

Симетрична аплікація «Кольорові метелики»

6

07.10

Прийоми згинання і складання паперу.

7

14.10

Аплікація з паперу. Аплікація-пейзаж.

8

21.10

Аплікація з паперу. Аплікація-натюрморт.

9

04.11

Аплікація з паперу. Сюжетна аплікація.

10

11.11

Робота з природним матеріалом. Аплікація «Ліс удень»

11

18.11

Робота з природним матеріалом. Аплікація «Нічний вартовий»

12

25.11

Робота з природним матеріалом. Аплікація «Лісова королева»

13

02.12

Комбінована робота. Ялиночка.

14

09.12

Ялинкові прикраси. Новорічний ліхтарик. Гірлянда з прапорців.

15

16.12

Подарунок до свята. Новорічні листівки.

16

23.12

Робота з пластиліном. Бджілка та джмелик.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

16

16

2 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Самообслуговування

17

13.01

Робота з пластиліном. Жабеня.

18

20.01

Робота з пластиліном. Веселі овочі та фрукти.

19

27.01

Самообслуговування. Сервування стола.

20

03.02

Самообслуговування. Відпрацювання прийомів зав’язування шнурків на взутті та одязі.

21

10.02

Самообслуговування. Відпрацювання прийомів зав’язування шнурків на взутті та одязі.

Комбіновані роботи

22

24.02

У майстерні гончара. Прикраси з паперу. Квіти-метелики.

23

24.02

У майстерні ткача. Комбінована робота. Ваза з тюльпанами.

24

03.03

Конструювання зі смужок паперу

25

10.03

Аплікація з паперу. Кульбабка.

26

17.03

У майстерні столяра. Аплікація з паперу. Кошик з квітами.

27

31.03

Комбінована робота. На незнайомій планеті (до Дня авіації і космонавтики).

28

07.04

Аплікація з паперу. Підводний світ.

29

14.04

У майстерні художника. Писанка з пластиліну.

30

21.04

Мріємо стати дизайнерами. Конструювання. Собачка з клаптиків паперу

31

28.04

Мріємо стати дизайнерами. Конструювання. Технічний конструктор «Візок»

32

05.05

Конструювання. Конструктор «Лего». Місто майбутнього.

33

12.05

Комбінована робота. Аплікація «На лісовій галявині»

34

19.05

Узагальнюючий урок за ІІ семестр. Створення колективної композиції.

35

26.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

19

35

19

35

19

35

Основи здоров’я

1 семестр

(1 година на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Здоров’я людини

1

05.09

Дорогий першокласнику! (Що вивчає предмет «Основи здоров’я»).

Зміст предмета «Основи здоров’я». Знайомство з підручником і зошитом з «Основ здоров’я».

2

12.09

Наша школа.

Ознайомлення учнів із шкільними приміщеннями, їх призначенням та правилами поводження в них. Правила поведінки в школі. Дотримання порядку в класі і в школі.

Практична робота.

Знайомство зі школою. (Екскурсія по школі.)

3

19.09

Безпека у школі.

Безпека першокласника. Правила безпечної поведінки у школі (на уроці, перерві, у спортивному залі і на майданчику; у шкільних коридорах, на сходах, у дверях).

4

26.09

Рости здоровим! Ознаки хвороби.

Що таке здоров’я. Ознаки здоров’я і хвороби. Як поводитися при захворюванні.

5

03.10

Убережися від хвороб!

Порушення здоров’я (травми, захворювання) та їх профілактика. Причини хвороб. Чинники, що впливають на здоров’я.

6

10.10

Як росте і розвивається людина.

Ознаки росту й розвитку людини.

Практична робота.

Вимірювання зросту і маси тіла (з допомогою дорослих).

Фізична складова здоров’я

7

17.10

Дбай про своє здоров’я.

Щоденне піклування про своє здоров’я.

Практична робота.

Фізкультхвилинки для зменшення втоми і підвищення працездатності (розслаблення очей і м’язів рук, тулуба).

8

24.10

Розпорядок дня.

Що таке розпорядок дня. Ознайомлення з режимом дня першокласника. Значення розпорядку дня для здоров’я.

Практична робота.

Складання розпорядку дня (з допомогою дорослих).

9

07.11

Стеж за поставою!

Постава. Ознаки правильної постави. Як правильно сидіти за партою. Порівняння правильного і неправильного сидіння за партою.

Практична робота.

Вправи для формування правильної постави і стопи.

10

14.11

Твоє робоче місце.

Робоче місце першокласника. Як підтримувати порядок на своєму робочому місці.

Практична робота.

Як складати портфель.

11

21.11

Чистота – запорука здоров’я.

Правила особистої гігієни. Підтримання чистоти і порядку в класі, школі, вдома.

12

28.11

Доглядай за своїм тілом!

Продовження вивчення теми про правила особистої гігієни. Догляд за своїм тілом, руками. Предмети загальної та особистої гігієни. Як правильно мити руки, використовувати засоби гігієни.

Практична робота.

Як треба мити руки.

13

05.12

Харчуйся правильно!

Правила харчування. Харчування і здоров’я. Корисні і шкідливі продукти і напої.

14

12.12

Фізичні вправи.

Значення фізичних вправ для здоров’я людини. Практична робота.

Розучування фізкультхвилинок, комплексу вправ для фізичної зарядки. Гра «Лисиця і курчата».

15

19.12

Загартовуйся!

Правила і процедури загартовування. Значення загартовування для здоров’я людини.

16

26.12

Відпочинок.

Значення відпочинку для здоров’я людини. Активний і пасивний відпочинок.

Практична робота.

Гра «Горобчики­стрибунчики».

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

16

16

2 семестр

(1 година на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Соціальна складова здоров’я

17

16.01

Піклування про здоров’я в сім’ї.

Як піклуватися про своє здоров’я і здоров’я оточуючих людей. Як надавати посильну допомогу членам родини. Обов’язки і відпочинок у сім’ї.

18

23.01

Дівчатка і хлопчики.

Уміння товаришувати. Як піклуватися і надавати допомогу своїм друзям. Одяг, заняття, спільні ігри для хлопчиків і дівчаток.

Практична робота.

Розігрування діалогів знайомства. Гра «Вовк і коза».

19

30.01

Де можна гратися, а де – ні.

Безпечні місця для ігор і розваг. Правила безпечної поведінки під час ігор і розваг.

Практична робота.

Визначення безпечних місць для ігор на шкільному подвір’ї. Гра «Кіт і миша».

20

06.02

Що робити в небезпечних ситуаціях.

Поведінка дитини в небезпечних ситуаціях за відсутності дорослих. Правила безпечної поведінки вдома. Повідомлення про небезпеку за телефоном екстреної допомоги.

Практична робота.

Моделювання ситуації повідомлення про небезпеку за телефоном екстреної допомоги.

21

13.02

Що робити, коли заблукаєш.

Поведінка дитини в автономній ситуації в населеному пункті (якщо заблукав, загубився, відстав від класу). До кого можна звернутися по допомогу, якщо заблукав, загубився, відстав від класу.

Практична робота.

Моделювання ситуації пошуку допомоги, якщо заблукав, загубився, відстав від класу.

22

27.02

Як поводитися з незнайомими людьми.

Поведінка дитини з незнайомими людьми (на пропозицію солодощів, іграшок, розваг – піти погуляти, погратися тощо). Як поводитися у під’їзді, коли дзвонять у двері та ін.

23

27.02

Коли ти сам удома.

Безпечні місця і предмети для ігор і розваг удома. Побутові небезпеки. Предмети, якими гратися не можна. Визначення предметів, якими можна користуватися самостійно. Правила безпечної поведінки під час ігор і розваг удома за відсутності дорослих.

24

06.03

Мікрорайон школи. Дорога до школи.

Територія і мікрорайон школи. Вулиці, що розташовані поблизу школи. Вибір безпечного маршруту від школи додому. Правила безпечної поведінки на шляху від школи додому.

Практична робота.

Вибір безпечного маршруту від школи додому.

25

13.03

Крокуємо вулицею.

Складові дороги – тротуар, проїзна частина, бордюр. Перехрестя.

26

20.03

Переходимо дорогу.

Пішохідний перехід. Види переходів – наземний, підземний, надземний. Дорожні знаки, що позначають пішохідний перехід. Правила переходу проїзної частини дороги. Безпечна поведінка на вулицях і дорогах.

27

03.04

Я – пасажир.

Правила користування громадським транспортом та правила поведінки в ньому.

Соціальна складова здоров’я

28

10.04

Унікальність людини.

Неповторність і унікальність кожної людини. Схожі риси і відмінності.

29

17.04

Поважай себе та інших.

Повага до себе та інших людей. Правила культурної поведінки. Як зустрічати гостей та як поводитися у гостях. Дружні стосунки між учнями. Вправляння дітей у ввічливому спілкуванні з дорослими й однолітками.

30

24.04

Народні традиції. Родинні свята.

Народні традиції, родинні свята і здоров’я. Корисні і шкідливі традиції святкування.

Практична робота.

Створення пам’ятки «Як влаштувати веселе свято».

31

08.05

Настрій людини.

Емоції та настрій людини. Вербальні і невербальні вияви емоцій. Оцінювання емоційного стану. Прийоми для самозаспокоєння. Як покращити настрій.

Практична робота.

Вправи «Вгадай емоцію», «Намалюй настрій». Ігри, що сприяють гарному настрою.

32

15.05

Учися приймати рішення.

Рішення і наслідки. Уміння приймати рішення. Рішення для здоров’я. До кого можна звертатися по допомогу для прийняття правильних рішень.

33

22.05

Корисні та шкідливі звички.

Звички і здоров’я. Шкода від куріння. Знак «Курити заборонено». Про пасивне куріння. Піклування про своє здоров’я і здоров’я оточуючих людей. Традиції збереження здоров’я у родинах.

34

29.05

Наближаються канікули! Підсумковий урок.

Узагальнення знань з основ здоров’я. Підсумок гри «Перевір себе». Як відпочивати і загартовуватися улітку. Безпечний відпочинок улітку.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

19

35

18

34

18

34

[свернуть]

Календарно-тематичне планування. 2 клас

2 КЛАС

1 семестр

Українська мова

(Українська мова: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів./М.С. Вашуленко, С.Г.Дубовик. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.)

( 4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Звуки і букви. Склад. Наголос.

1

01.09

Звуки мовлення. Звуковий аналіз слів.

2

03.09

Звуки і букви. Виділення слів, які відрізняються одним звуком.

3

04.09

Звуки і букви. Абетка.

4

07.09

Українська абетка. Назви літер за абеткою.

5

08.09

Розташування слів за абеткою. Звуко-буквений аналіз слів.

6

10.09

Розташування слів за абеткою. Уміння користуватися абеткою в роботі з навчальним словником.

7

11.09

Склад. Правило перенесення частин слів із рядка в рядок по складах.

8

14.09

Урок розвитку зв’язного мовлення. Звуки і букви. Склад. Наголос. Алфавіт.

9

15.09

Правило перенесення частин слів із збігом двох і кількох приголосних звуків.

10

17.09

Правило перенесення частин слів із літерами й та ь у середині слів.

11

18.09

Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі.

12

21.09

Позначення буквами я, ю ,є, ї двох звуків. Перенесення слів із буквосполученням йо.

13

22.09

Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.

14

24.09

Наголос. Вправляння у правильному вимовлянні слів, у яких допускають помилки в наголосі.

15

25.09

Наголос. Зміна значення слова від зміни місця наголосу у ньому.

16

28.09

Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо, записуємо, відповідаємо(відповіді на запитання).

17

29.09

Спостереження за словами з ненаголошеними голосними, в яких вимова не повністю відповідає написанню.

18

01.10

Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі.

19

02.10

Приголосні звуки. Правильна вимова звука [ф], слів з даним звуком.

20

05.10

Приголосні звуки. Правильна вимова слів із буквою ф і буквосполученням хв. Контрольна робота: складання діалогу.

21

06.10

Звуки [дж],[дз],[дз’], позначення їх на письмі буквосполученнями дж, дз. Правила перенесення частин слів з буквосполученнями дж, дз.

22

08.10

Звуки [г] – [ґ]. Позначення їх на письмі буквами г, ґ. Вимова і написання слів з цими звуками.

23

09.10

Буква щ та її звукове значення. Позначення буквою щ двох звуків [шч].

24

12.10

Урок розвитку зв’язного мовлення. Складання деформованих речень.

25

13.10

Дзвінкі і глухі приголосні звуки.

26

15.10

Розрізнення на слух дзвінких і глухих приголосних. Практичне засвоєння і вдосконалення нормативної вимови дзвінких приголосних у кінці слова і складу.

27

16.10

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення.

28

19.10

Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення. Написання слів із буквосполученням ьо.

29

20.10

Тверді і м’які приголосні звуки. Звуко-буквений аналіз слів.

30

22.10

Контрольна робота: списування.

31

23.10

Аналіз контрольної роботи.

32

02.11

Тверді і м’які приголосні звуки. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є.

33

03.11

Урок розвитку зв’язного мовлення. Мова і мовлення. Складання речень.

34

05.11

Подовжені м’які приголосні звуки. Позначення на письмі м’якого подовженого звуку.

35

06.11

Написання слів з подовженими приголосними звуками.

36

09.11

Написання слів з подовженими приголосними звуками.

37

10.11

Апостроф. Удосконалення вимови слів з апострофом перед я, ю, є, ї.

38

12.11

Записування слів з апострофом під диктування, правильне їх читання.

39

13.11

Запис слів з апострофом. Контрольна робота: аудіювання. В.Сенцовський «На кладці».

40

16.11

Аналіз контрольної роботи. Запис слів з апострофом.

41

17.11

Урок розвитку зв’язного мовлення. Речення і текст(визначення теми тексту, добір заголовка).

42

19.11

Контрольна робота з мовної теми: «Звуки і букви. Склад. Наголос» .

43

20.11

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого.

Мова і мовлення

44

23.11

Поняття про мову. Українська мова – державна мова України.

45

24.11

Усне і писемне мовлення. Культура мовлення.

46

26.11

Сила голосу і швидкість мовлення.

47

27.11

Слова ввічливості.

48

30.11

Урок розвитку зв’язного мовлення. Будова тексту (відновлення тексту з деформованих складових частин).

Текст

49

01.12

Поняття про текст. Розрізнення групи окремих речень і тексту. Заголовок.

50

03.12

Добір заголовків відповідно до змісту тексту. Вправляння у стислому переказуванні тексту.

51

04.12

Будова тексту: зачин, основна частина, кінцівка.

52

07.12

Будова тексту. Спостереження за роллю абзаців у текстів. Контрольна робота: аудіювання. В.Сухомлинський «Деркач і Кріт».

53

08.12

Типи текстів. Текст – опис, текст – розповідь. Текст – міркування.

54

10.12

Контрольна робота з мовної теми: «Текст».

55

11.12

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого.

56

14.12

Урок розвитку зв’язного мовлення. Засоби зв’язку речень у тексті.

Речення

57

15.12

Поняття про речення. Основні ознаки речення. Зміст і завершене інтонаційне оформлення речення.

58

17.12

Розповідні речення. Розділові знаки в кінці розповідних речень. Контрольна робота: складання діалогу.

59

18.12

Контрольна робота: диктант «Зима».

60

21.12

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого.

61

22.12

Питальні речення. Спостереження за інтонацією таких речень.

62

24.12

Урок розвитку зв’язного мовлення. Говоримо – слухаємо, читаємо – пишемо (відновлення деформованих речень).

63

25.12

Закріплення і узагальнення знань. Підсумковий урок за семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

64

63

63

2 семестр

( 3 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Речення (продовження)

64

11.01

Спонукальні речення.

Повт. Звуки мовлення. Звуковий аналіз слів.

65

12.01

Головні слова в реченні.

Повт. Звуки і букви. Абетка.

66

15.01

Головні слова в реченні.

Повт. Українська абетка. Назви літер за абеткою.

67

18.01

Зв’язок слів у реченні.

Повт. Розташування слів за абеткою.

68

19.01

Повторення і закріплення вивченого про речення.

Повт. Склад. Правила перенесення

69

22.01

Розвиток зв’язного мовлення. Типи текстів (складання тексту за початком).

Повт. Правила перенесення

Слово. Іменник. Прикметник

70

25.01

Слова, які означають назви предметів (іменники). Слова, які відповідають на питання хто? що?

Повт. Правила перенесення

71

26.01

Поняття про іменник.

Повт. Голосні звуки, позначення їх буквами на письмі.

72

29.01

Тематичні групи слів.

Повт. Позначення буквами я, ю ,є, ї двох звуків

73

01.02

Велика буква в іменах, по батькові та прізвищах.

Повт. Перенесення слів із буквосполученням йо.

74

02.02

Велика буква у кличках тварин.

Повт. Наголос. Наголошені і ненаголошені склади і звуки.

75

05.02

Розвиток зв’язного мовлення. Загадковий світ птахів (складання загадки).

Повт. Спостереження за словами з ненаголошеними голосними

76

08.02

Велика буква у кличках тварин, у назвах міст, сіл, вулиць, річок.

Повт. Приголосні звуки, позначення їх буквами на письмі.

77

09.02

Контрольна робота: диктант

78

12.02

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Повт. Приголосні звуки. Правильна вимова звука [ф].

79

15.02

Слова, які називають ознаки предметів (прикметники).

Повт. Правильна вимова слів із буквою ф і буквосполученням хв.

80

16.02

Зв’язок прикметників з іменниками. Практичне змінювання прикметників за числами.

Повт. Звуки [дж],[дз],[дз’].

81

19.02

Розвиток зв’язного мовлення. Вчимося малювати словами(опис іграшки).

Повт. Звуки [г] – [ґ]. Позначення їх на письмі буквами г, ґ.

82

22.02

Добір слів, які відповідають реальним ознакам того чи іншого предмета.

Повт. Буква щ та її звукове значення.

83

23.02

Складання груп прикметників , які мають різне лексичне значення.

Контрольна робота: аудіювання

Повт. Дзвінкі і глухі приголосні звуки.

84

26.02

Прикметники подібні чи протилежні за значенням.

Повт. Тверді і м’які приголосні звуки.

Слово. Дієслово. Службові слова

85

29.02

Слова, які називають дії предметів (дієслова).

Повт. Позначення м’якості приголосних знаком м’якшення.

86

01.03

Складання груп дієслів із певним лексичним значенням дії.

Повт. Тверді і м’які приголосні звуки

87

04.03

Розвиток зв’язного мовлення. Складання казки з деформованих речень.

Повт. Позначення м’якості приголосних буквами і, я, ю, є.

88

11.03

Дієслова, подібні за значенням.

Повт. Подовжені м’які приголосні звуки.

89

12.03

Змінювання дієслів за питаннями.

Повт. Подовжені м’які приголосні звуки.

90

14.03

Змінювання дієслів за питаннями.

Повт. Написання слів з подовженими приголосними звуками.

91

15.03

Дієслова, протилежні за значенням.

Контрольна робота: усний переказ

92

18.03

Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Повт.: Апостроф.

93

21.03

Службові слова. Практичне ознайомлення з ними.

Контрольна робота: аудіювання

Повт. Записування слів з апострофом

94

22.03

Розвиток зв’язного мовлення. Вчимося розповідати (побудова тексту-розповіді за опорними словами).

Повт. Записування слів з апострофом

95

25.03

Визначення службових слів у реченні. Утворення словосполучень за допомогою службових слів.

Повт. Поняття про текст.

96

28.03

Прийменник. Побудова речень з прийменниками.

Повт. Добір заголовків відповідно до змісту тексту

97

29.03

Контрольна робота з мовної теми «Слово. Дыэслово. Службові слова»

98

01.04

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Повт. Будова тексту

Корінь слова. Спільнокореневі

(споріднені) слова

99

11.04

Корінь слова. Спільнокореневі слова.

Повт. Типи текстів.

100

12.04

Спостереження за значенням спільнокореневих слів. Виділення кореня в поданих словах.

Повт. Поняття про речення.

101

15.04

Розвиток зв’язного мовлення. Слухаємо, говоримо, описуємо(опис лисички).

Повт. Розповідні речення.

102

18.04

Добір спільнокореневих слів із найуживанішими в мовленні школярів коренями.

Контрольна робота: усний переказ

Повт. Питальні речення.

103

19.04

Спостереження за словами з омонімічними коренями.

Повт. Спонукальні речення.

104

22.04

Складання речень із спільнокореневими словами з метою усвідомлення значення кореня.

Повт. Головні слова в реченні.

105

25.04

Розвиток зв’язного мовлення. Книга – джерело знань(складання тексту-міркування).

Повт. Слова, які означають назви предметів.

106

26.04

Контрольна робота: списування

107

29.04

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Повт. Зв’язок слів у реченні.

108

06.05

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова.

Повт. Поняття про іменник.

109

10.05

Добір перевірних слів для перевірки написання слів з ненаголошеними голосними.

Повт. Тематичні групи слів.

110

13.05

Контрольна робота: диктант

Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

111

16.05

Аналіз контрольної роботи.

112

17.05

Контрольна робота з мовної теми «Корінь слова. Спільнокореневі (споріднені) слова»

113

20.05

Аналіз контрольної роботи. Повторення й узагальнення вивченого матеріалу.

Повторення вивченого за рік

114

23.05

Повторення вивченого про корінь слова.

115

24.05

Повторення вивченого про речення.

116

27.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

55

119

52

116

52

116

Літературне читання

1 семестр

(Літературне читання: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів./В.О. Науменко. – К.: Генеза, 2012.)

( 3 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

З народного джерела

Народні дитячі пісні та малі жанри

1

02.09

Народні дитячі пісні та малі жанри.

2

04.09

Скринька пісень-небилиць. «Два півники». Персонаж твору.

3

07.09

Скринька пісень-забавлянок. «Зайчику, зайчику».

4

09.09

Скринька пісень-закличок. «Іди, іди, дощику». (Напам’ять)

5

11.09

Скринька пісень-закличок. «Не йди, не йди, дощику». «Глухий дощик».

6

14.09

Позакласне читання. Стежками народної мудрості.

7

16.09

Скринька пісень-ігор. Народна гра «Подоляночка».

8

18.09

Скринька пісень-ігор. Інсценізація пісні «Ходить гарбуз по городу». (Напам’ять)

9

21.09

Скринька загадок. Поміркуємо над розгадками до загадок.

10

23.09

Скринька загадок. І.Сенченко «За лісом, за пралісом золота діжа сходить».

11

25.09

Золоті зернята народної мудрості. Скринька прислів’ї і приказок. А. Григорук «Влітку день годує рік».

12

28.09

Позакласне читання. «Бібліотека – затишний дім для зустрічі читача з книгою».

13

30.09

Ознайомлення із скринькою скоромовок.

14

02.10

Скринька лічилок.

15

05.10

Підсумковий урок з теми: «З народного джерела. Народні дитячі пісні та малі жанри».

Авторські вірші та малі жанри для дітей

16

07.10

Авторські вірші та малі жанри для дітей.

17

09.10

Ознайомлення з життям і творчістю Марійки Підгірянки. Вірші М.Підгірянки «Ліс», «Прийшла осінь».

18

12.10

Позакласне читання. Осінь – окраса року.

19

16.10

Наталя Забіла. Забавлянки «Ладки, ладоньки, ладусі…», «Ой чук-чуки…».

20

19.10

Ознайомлення із поняттям «Настрій твору». Н.Забіла «Дощ іде».

21

21.10

Л.Глібов «Загадка». Авторське ставлення до героїв.

22

23.10

Ознайомлення з життям і творчістю Степана Жупанина. Твір «Наталчина пригода».

23

02.11

С.Жупанин «Загадка». А.Волкова «Весна зелені».

24

04.11

Позакласне читання. Чарівний світ природи.

25

06.11

Ознайомлення з життям і творчістю Олени Пчілки. Вірш «Вже ж у любому куточку …»

26

09.11

Ознайомлення з життям і творчістю Грицька Бойка. Скоромовки «Лелі», «Подзьобав і пострибав».

27

11.11

Підсумковий урок з теми «Авторські вірші та малі жанри для дітей» .

Народні казки

28

13.11

У світі української народної казки.

29

16.11

Скринька українських народних казок. «Колобок» (уривки). Герої казки. Поняття «Головний герой».

30

18.11

Позакласне читання. Народні казки.

31

20.11

Казка «Горобець та билина» (уривки). Розвиток подій.

32

23.11

Казка «Лисичка-сестричка» (уривки). Вчинок героя казки. Що таке повтор у казці?

33

25.11

Продовження роботи над казкою «Лисичка-сестричка».

34

27.11

Скринька казок народів світу. Російська казка «Міньба» (уривки). Контроль навички читання вголос (технічна сторона) .

35

30.11

Угорська казка «Як дівчина короля перехитрила». Ознайомлення із поняттями «Зачин. Основна частина. Кінцівка».

36

02.12

Позакласне читання. Казки країн світу.

37

04.12

Сербська казка «Жбан меду» (уривки). Однакові герої в різних казках. Читання в особах. Контроль навички читання вголос (технічна сторона).

38

07.12

Підсумковий урок з теми «Народні казки».

З літературної скарбниці

39

09.12

Сторінка поетичної майстерні. Рима. А.Костецький «Дивна звичка» (скорочено). Стежинкою віршів. В. Скомаровський «Іграшки». В.Терен «Осінь». І.Січовик «Неслухняний язичок».

40

11.12

Художній прийом «Звукопис». М.Вінграновський «Теплий дощик-срібнопад». Т.Коломієць «Бусел».

41

14.12

Позакласне читання. Стежинкою літературної скарбниці.

42

16.12

П.Воронько «Чапля зшила черевички». О.Сенатович «Веселий сміх». Контроль навички читання вголос (технічна сторона) .

43

18.12

Підсумковий урок з теми «З літературної скарбниці».

Поетична збірка 1

44

21.12

Пейзаж у художньому творі. Ознайомлення з життям і творчістю Тараса Шевченка. Т. Шевченко «Зоре моя вечірняя …», «Сонце заходить, гори чорніють». Порівняння віршів. (За вибором напам’ять)

45

23.12

Вірші Т.Шевченка «Тече вода з-під явора …», «Тихесенько вітер віє …», «Он гай зелений похиливсь».

46

25.12

Позакласне читання. Поетичні збірки славетних поетів.

Підсумковий урок з теми «Поетична збірка».

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

48

46

46

2 семестр

( 4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

47

11.01

Л.Українка «З гір на долину…», «Барвіночку мій хрещатий…» Підсумок за темою «З літературної скарбниці»

Поетична збірка 2

48

13.01

О.Олесь. «В небі жайворонки в’ються…» Складання розповіді на тему «Як співає жайворонок». Вірш напам’ять.

49

14.01

Порівняння. О.Олесь «Ліс восени»

50

15.01

О.Олесь «Біга зайчик – скакунець». Порівняння прочитаних поезій.

51

18.01

І.Сенченко « Зустріч із зайцем»

52

20.01

Емоційність. Катерина Перелісна «Змерз».

53

21.01

К. Перелісна «Віхола».

54

22.01

Позакласне читання. Улюблені вірші про природу.

Поетична збірка 3

55

25.01

М. Вороний «Сніжинки». Вірш напам’ять.

56

27.01

Л. Забашта «Біле свято зими», «Берізонька».

Підсумковий урок з теми «Поетична збірка 2 і 3». Тематичне оцінювання.

Поетична збірка 4

57

28.01

П.Воронько «Казка про рукавичку, «Причина».

58

29.01

П.Воронько «Картина». Складання усного малюнка.

59

01.02

Художній образ. Інтонація. П.Воронько «В лісі є зелена хата»

60

03.02

Діалог. П.Воронько «Суничка-сестричка» .

61

04.02

В.Лучук «На блакитних заплавах…», «Білий вірш».

62

05.02

Позакласне читання. Час поезії. Читання, складання віршів.

63

08.02

Опис. В.Лучук «Дикий мак», З. Мезантюк «Мак».

64

10.02

Переносне значення. Л.Костенко «Білочка восени».

65

11.02

Л.Костенко «Баба Віхола», «Пряля»

66

12.02

Л.Костенко «Соловейко застудився». Складання казки. Вірш напам’ять (за вибором)

67

15.02

В.Скомаровський «Клени».

68

17.02

Настрій персонажа. В.Скомаровський «Щиглик»

69

18.02

В.Скомаровський «Козубок-колобок»

70

19.02

Позакласне читання. Бібліотечний час. Практичне ознайомлення учнів з поняттям «абонемент» та роботою бібліотекаря на абонементі. Формування умінь добирати книжки на певну тему.

71

22.02

Г.Чубач «У лісочку на пеньочку».

72

24.02

Розмірковую, уявляю, придивляюсь, прислухаюсь. Г.Чубач «Роса». Порівняння образів.

73

25.02

А. Костецький «Починається весна».

74

26.02

А. Костецький «Рибалка-дивак». Інсценування вірша «Не хочу». Вірш напам’ять.

75

29.02

А. Камінчук «Баба-Віхола», «Котики вербові».

76

02.03

Звуконаслідування. А. Камінчук «Береза розвивається», «Ремез».

77

03.03

Т.Коломієць «Нагідка»

78

04.03

Позакласне читання. Вірші Ліни Костенко для дітей.

79

09.03

Т.Коломієць «Біле поле полотняне». Рушник-оберіг українського народу.

80

10.03

І.Калинець «Про що розповіла нагідка». Порівняння образу квітки.

81

11.03

Гумористичний вірш. І.Січовик «Віддячила», «Хитра Киця».

82

12.03

Гумористичний вірш. І.Січовик «Віддячила», «Хитра Киця». Характеристика персонажів.

83

14.03

І.Світличний «Півень-горлопан», «Слухала лисичка солов’я».

84

16.03

Підсумковий урок з теми «Поетична збірка 4». Тематичне оцінювання.

Оповідання

85

17.03

Повчальна скринька оповідань. О.Копиленко «Хоробре кошеня».

86

18.03

Позакласне читання. Озирнись навкруг. Оповідання про природу.

87

21.03

Ю. Старостенко «Смілива зозулька».

88

23.03

Опис. М.Трублаїні «Тико і Волохан»

89

24.03

М.Трублаїні «Хвиля-напасниця». Опис хвилі.

90

25.03

Основна думка твору. В.Сухомлинський «Які вони бідні». Читання в особах.

91

28.03

В.Сухомлинський «Верба – мов дівчина золотокоса». Переказ змісту оповідання за малюнками.

92

30.03

Характер персонажа. В. Артамонова «Ясенок».

93

31.03

Портрет у художньому творі. В.Сенцовський «Бабусин онучок». Створення усного портрету.

94

01.04

Позакласне читання. Вчимося бути людьми. Оповідання В.Сухомлинського.

95

11.04

А. М’ястківський «Мудра голова». Читання оповідання в особах.

96

13.04

В. Струтинський «Як дихає верба».

97

14.04

Скринька сміху. А. Григорук « З курми лягай, з півнями вставай».

98

15.04

В.Нестайко «Як ми літали в космос».

99

18.04

В.Нестайко «Як ми літали в космос».

100

20.04

В.Нестайко «Як ми літали в космос».

101

21.04

Підсумковий урок з теми «Оповідання».

Тематичне оцінювання.

102

22.04

Позакласне читання. «Моя улюблена книжка» Презентація книги.

Літературні казки

103

25.04

Чарівна скринька казок.

104

27.04

Скринька казок українських письменників. І.Франко «Лис Микита».

105

28.04

Ю.Ярмиш «Та сама мишка». Порівняння казок.

106

29.04

В.Чухліб «Заячий холодок».

107

04.05

В.Чухліб «Заячий холодок». Читання в особах.

108

05.05

Скринька казок зарубіжних письменників. Шарль Перро Складання казки за малюнками.

109

06.05

Шарль Перро «Попелюшка, або Соболевий черевичок»

110

11.05

Шарль Перро «Попелюшка, або Соболевий черевичок»

111

12.05

Позакласне читання. Скринька казок. Казки народів світу. Презентація казки.

112

13.05

Контроль навички читання вголос. Г. Демченко «Чудесний цвіт»

113

16.05

Ганс Крістіан Андерсен «Принцеса на горошині».

114

18.05

Ганс Крістіан Андерсен «Принцеса на горошині». Контроль навички читання вголос. В. Сухомлинський «Яблунька і літо»

115

19.05

Ганс Крістіан Андерсен «Принцеса на горошині».

116

20.05

Склади собі казку. Узагальнення знань за розділом.

117

23.05

Підсумковий урок з теми «Літературні казки». Тематичне оцінювання.

118

25.05

Позакласне читання. Казки народів світу.

119

26.05

Повторення і закріплення знань.

120

27.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

73

119

74

120

74

120

Русский язык

1 семестр

(Русский язык: Учебник для 2 кл. общеобразовательных учебных

заведений с обучением на украинском языке./В.И. Стативка, Е. И. Самонова, Т.М.Полякова – К.: Генеза, 2012.)

(2години на тиждень)

з/п

Дата

Скоррек-

тированная

дата

Тема урока

Примечания

Звуки и буквы. Слог. Ударение

1

01.09

Здравствуй, школа!

2

02.09

Как вести себя во время слушания.

3

08.09

Украина — многонациональное государство.

4

09.09

Киев — столица Украины.

5

15.09

Представители русской культуры и Киев.

6

16.09

Сведения о диалоге. Контрольная работа: диалог.

7

22.09

Правила поведения. Учимся правильно вести себя с незнакомыми людьми.

8

23.09

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки.

9

29.09

Слог. Ударение. Ударные и безударные гласные.

10

30.09

Буква о. Произношение и написание слова с о под ударением и в безударном положении.

11

06.10

Буквы и, ы. Произношение и написание слов с буквами и, ы.

12

07.10

Буква я. Произношение слов с я в безударном слоге.

13

13.10

Буквы о, а. Произношение и написание слов с о в начале слова и в предударном слоге.

14

20.10

Требования к устному высказыванию.

Контрольная работа: аудирование. Л. Квитко «Бабушкины руки»

15

21.10

Анализ контрольной работы.

Буква е. Произношение и написание слов с е.

16

03.11

Буква ё. Произношение и написание слов с ё.

17

04.11

Буква э. Произношение и написание слов с э.

Итоговый урок по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение»

Правописание

18

10.11

Сочетания же, ше, це.

19

11.11

Сочетания жи, ши.

20

17.11

Повторение изученного материала.

21

18.11

Осень.

22

24.11

Работа над содержанием прочитанного текста.

Контрольная работа: аудирование.

В. Сухомлинский «Лентяй и Солнце»

23

25.11

Анализ контрольной работы.

Звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные.

24

01.12

Оглушение звонких согласных.

25

02.12

Звуки [г], [г’].

26

08.12

Буквы ч, щ.

27

09.12

Сочетания ча, ща, чу, щу.

28

15.12

Написание -цы, -ци.

29

16.12

Сочетания пя, мя, бя, вя.

30

22.12

Правила поведения во время диалога. Контрольная работа: составление диалога

31

23.12

Выразительное чтение наизусть. Повторение изученного материала.

Итоговый урок по теме «Правописание».

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

32

31

31

2 семестр

(2години на тиждень)

з/п

Дата

Скоррек-

тированная

дата

Тема урока

Примечания

Правописание (продолжение)

32

12.01

Зима. Календарные празднования: новогодне-рождественский цикл праздников. Народные приметы. Пословицы и поговорки о зиме.

33

13.01

Буква ь.

34

19.01

Буква ъ.

35

20.01

Алфавит.

36

26.01

Правила переноса слов.

37

27.01

Народные ремесла.

38

02.02

Составление диалогов. Итоговый урок по теме

Текст. Предложение

39

03.02

Содержание текста. Заголовок.

40

09.02

Деление текста на части. План.

41

10.02

Средства связи предложений в тексте.

42

16.02

Предложение. Виды предложений.

43

17.02

Воспринятие предложений на слух. Контрольная работа: аудирование.

44

23.02

Обращение.

45

24.02

Списывание текста. Весна.

46

01.03

Природа в русской живописи.

Контрольная работа: аудирование.

47

02.03

Сопоставляем высказывание с планом.

48

09.03

Повторение.

49

15.03

Контрольная работа: списывание.

50

16.03

Анализ контрольной работы.

Повторение и обобщение знаний.

51

22.03

Устный пересказ текста.

Итоговый урок по теме.

Слово

52

23.03

Значение слова. Словари.

53

29.03

Слова для обозначения предметов. Прописная буква.

54

30.03

Слова для обозначения признаков, количества.

55

12.04

Слова для обозначения действия, места и времени действия.

56

13.04

Слова, служащие для связи слов в предложении.

57

19.04

Слова если, что, чтобы; вот, уже, ещё, неужели, разве. Контрольная работа: устный пересказ

58

20.04

Тематические группы слов.

59

26.04

Работа с книгой, элементы книги.

60

27.04

Русские народные забавы: кукольный театр.

61

04.05

Слова, близкие по значению.

62

10.05

Слова, противоположные по значению.

63

11.05

Народная архитектура.

Контрольная работа: устный пересказ

64

17.05

Улица и двор. Домашние животные.

Контрольная работа: чтение вслух.

65

18.05

Дом и его оформление.

Контрольная работа: чтение вслух.

66

24.05

Составление диалогов. Повторение.

67

25.05

Итоговый урок.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

36

68

36

67

36

67

Математика

1 семестр

( Математика: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів./ М.В. Богданович, Г.П. Лишенко – К.: Генеза, 2012.)

(4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Повторення вивченого в 1 класі

1

01.09

Нумерація чисел в межах сотні. Запис двоцифрових чисел у вигляді суми розрядних доданків.

2

02.09

Спосіб додавання і віднімання чисел частинами. Порівняння чисел. Розв’язування задач.

3

04.09

Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання. Запис виразів та їх обчислення. Креслення і порівняння відрізків.

4

07.09

Переставний закон додавання. Розв’язування та порівняння задач.

5

08.09

Взаємозв’язок дій додавання і віднімання. Задачі на знаходження невідомого доданка.

6

09.09

Запис виразів та знаходження їх значення. Трикутники,чотирикутники. Складання і розв’язування задач за поданим запитанням.

7

11.09

Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків. Способи додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

8

14.09

Закріплення випадків додавання і віднімання, пов’язаних із нумерацією чисел. Творча робота над задачею. Рік, місяць, доба.

9

15.09

Контрольна робота.

10

16.09

Аналіз контрольної роботи. Виконання додаткових вправ.

Таблиці додавання і віднімання чисел.
Задачі на дві дії. Вирази з дужками

11

18.09

Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток. Креслення відрізків. Розв’язування задач.

12

21.09

Додавання і віднімання числа 3 з переходом через десяток. Знаходження значень виразів на дві дії. Ламана лінія.

13

22.09

Додавання і віднімання числа 4 з переходом через десяток. Складання виразів. Прості задачі різних видів. Довжина ламаної лінії.

14

23.09

Додавання і віднімання чисел 3 і 4.Ознайомлення з буквами латинського алфавіту. Позначення змінної буквою.

15

25.09

Додавання і віднімання числа 5 із переходом через десяток. Підготовка до ознайомлення зі складеною задачею.

16

28.09

Додавання та віднімання числа 5 із переходом через десяток. Доповнення умови задачі запитанням. Розпізнавання геометричних фігур.

17

29.09

Додавання і віднімання числа 6 із переходом через десяток. Застосування переставного закону додавання виду 5 + 6. Обчислення виразів зі змінною.

18

30.09

Додавання і віднімання числа 7 із переходом через десяток. Застосування переставного закону дії додавання. Складання і розв’язування задач за схематичними записами їх умов.

19

02.10

Розв’язування і порівняння задач. Повторення табличних випадків додавання і віднімання чисел з переходом через десяток.

20

05.10

Додавання і віднімання чисел із переходом через десяток. Задачі на знаходження невідомого зменшуваного.

21

06.10

Додавання і віднімання числа 8 із переходом через десяток. Розв’язування задач.

22

07.10

Задачі на дві дії (ознайомлення). Знаходження значень виразів із буквеними даними.

23

09.10

Додавання і віднімання числа 9 із переходом через десяток. Периметр многокутника. Пояснення і порівняння розв’язання задач.

24

12.10

Узагальнена таблиця додавання одноцифрових чисел. Закріплення додавання і віднімання з переходом через десяток. Задачі на дві дії.

25

13.10

Розв’язування складених задач двома способами (ознайомлення).

26

16.10

Застосування дужок для запису виразів. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки. Розв’язування складених задач.

27

19.10

Самостійна робота. Знаходження значень виразів, що містять дужки. Кути многокутника.

28

20.10

Задачі на знаходження третього доданка. Знаходження числових значень буквених виразів. Календар.

29

21.10

Контрольна робота.

30

23.10

Аналіз контрольної роботи. Закріплення вивченого матеріалу (виконання додаткових вправ на с. 46).

31

02.11

Прямокутник. Сторони прямокутника. Побудова прямокутника, знаходження його периметра. Розв’язування задачі складанням виразу.

32

03.11

Квадрат. Периметр квадрата. Складання і розв’язування задачі за малюнком.

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через розряд

33

04.11

Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток (загальний випадок).

34

06.11

Застосування способів усного додавання двоцифрових чисел у процесі розв’язування виразів і задач.

35

09.11

Додавання виду 38 + 4. Розв’язування задач двома способами.

36

10.11

Додавання виду 76 + 4. Розв’язування задач на дві дії.

37

11.11

Додавання виду 38 + 52. Задачі на зустрічний рух.

38

13.11

Додавання суми до числа. Знаходження значень виразів різними способами.

39

16.11

Віднімання числа від суми. Розв’язування задачі трьома способами.

40

17.11

Усне віднімання виду 40 – 8. Задачі з подвійним відношенням «на … менше».

41

18.11

Закріплення обчислень виду 40 – 8. Порівняння виразу і числа. Складання задачі за виразом.

42

20.11

Віднімання виду 53 – 8 . Творча робота над задачею.

43

23.11

Загальний випадок віднімання двоцифрових чисел із переходом через десяток. Розв’язування задач.

44

24.11

Закріплення способу загального випадку віднімання двоцифрових чисел. Творча робота над задачею.

45

25.11

Віднімання виду 50 – 34. Розв’язування складених задач.

46

27.11

Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел (закріплення).

47

30.11

Закріплення додавання і віднімання двоцифрових чисел.

48

01.12

Віднімання суми від числа. Обчислення виразів різними способами.

49

02.12

Контрольна робота.

50

04.12

Аналіз контрольної роботи.

Обчислення виразів різними способами.

Табличне множення та ділення. Арифметичні дії множення та ділення

51

07.12

Ознайомлення з дією множення. Знак множення.

52

08.12

Читання виразів на множення. Назви чисел при множенні. Задачі на множення.

53

09.12

Складання таблиці множення числа 2. Задачі на множення.

54

11.12

Порівняння виразів, які містять табличні випадки множення числа 2. Розв’язування задач на множення.

55

14.12

Знаходження значень виразів на дії різного ступеня. Задачі на множення.

56

15.12

Порівняння виразів. Знаходження значень виразів. Задачі на дві дії різного ступеня.

57

16.12

Вправи і задачі на дві дії різного ступеня. Самостійна робота.

58

18.12

Ознайомлення з дією ділення. Знак ділення.

59

21.12

Зв’язок дій множення і ділення. Складання виразів на ділення з виразів на множення.

60

22.12

Складання таблиці ділення на 2. Задачі на ділення.

61

23.12

Застосування таблиці ділення на 2 для розв’язування задач на ділення на рівні частини та ділення на вміщення.

62

25.12

Повторення вивченого. Підсумковий урок за І семестр

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

64

62

62

ІІ семестр

(4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Таблиці множення і ділення.

Множення і ділення на 2, 3, 4 та множення числа 5

63

11.01

Назви компонентів дії ділення. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 2.

Повт. Нумерація чисел в межах сотні.

64

12.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 2 і ділення на 2. Складання виразів на дві дії за текстовим формулюванням. Вправи і задачі на дії різного ступеня.

Повт. Спосіб додавання і віднімання чисел частинами.

65

13.01

Таблиця множення числа 3. Вправи і задачі на дії різного ступеня.

Повт. Назви компонентів і результатів дій додавання і віднімання.

66

15.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач за різним розташуванням множників в умові.

Повт. Переставний закон додавання.

67

18.01

Коло і круг. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3. Порівняння задач на множення і додавання.

Повт. Взаємозв’язок дій додавання і віднімання.

68

19.01

Вирази з дужками, що містять дії різного ступеня. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3.

Повт. Запис чисел у вигляді суми розрядних доданків.

69

20.01

Складання виразів з дужками. Взаємозв’язок дії множення і ділення. Вправи і задачі на засвоєння вивчених таблиць множення і ділення. Знаходження довжини ламаної лінії.

Повт. Способи додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток.

70

22.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення і множення числа 2, та множення числа 3. Творча робота над задачею.

Повт. Рік, місяць, доба.

71

25.01

Таблиця ділення на 3. Розв’язування задач.

Повт. Додавання і віднімання числа 2 з переходом через десяток.

72

26.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Знаходження периметра квадрата. Обчислення виразів на дії різного ступеня.

Повт. Додавання і віднімання числа 3.

73

27.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 3. Обчислення довжини сторони рівностороннього трикутника за його периметром.

Повт. Додавання і віднімання числа 4.

74

29.01

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення. Знаходження значень виразів з буквеним компонентом. Розв’язування задач вивчених типів.

Повт. Додавання і віднімання чисел 3 і 4.

75

01.02

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.

Повт. Додавання і віднімання числа 5.

76

02.02

Залежність між компонентами і результатом дії першого ступеня.

Повт. Додавання та віднімання числа 5 із переходом через десяток.

77

03.02

Таблиця множення числа 4. Застосування таблиці для розв’язування задач і обчислення виразів. Кругові вирази.

Повт. Додавання і віднімання числа 6

78

05.02

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 3 і 4.

Повт. Додавання і віднімання числа 7.

79

08.02

Обчислення виразів на дії різного ступеня. Складання і розв’язування задач за коротким записом.

Повт. Додавання і віднімання числа 6 і 7.

80

09.02

Таблиця ділення на 4. Розв’язування і порівняння задач на ділення на рівні частини і на ділення на вміщення.

Повт. Додавання і віднімання числа 8

81

10.02

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 4. Складання задачі за її розв’язанням.

Повт. Додавання і віднімання числа 8

82

12.02

Поняття «половина», «третина», «чверть». Дії з величинами. Складання простих і складених задач.

Повт. Знаходження значень виразів із буквеними даними.

83

15.02

Таблиця множення числа 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Порівняння величин. Знаходження значень виразів, у складі яких двічі повторюється та сама буква.

Повт. Додавання і віднімання числа 9

84

16.02

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування простих задач на збільшення та зменшення числа в кілька разів.

Повт. Периметр многокутника.

85

17.02

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Розв’язування задач на збільшення і зменшення числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

Повт. Порядок виконання дій у виразах, що містять дужки.

86

19.02

Контрольна робота.

87

22.02

Аналіз контрольної роботи.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.

Таблиці множення і ділення. Ділення на 5, множення і ділення на 6

88

23.02

Таблиця ділення на 5. Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5.

Повт. Знаходження значень виразів, що містять дужки.

89

24.02

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 5. Складені задачі на збільшення і зменшення числа в кілька разів.

Повт. Побудова прямокутника, знаходження його периметра.

90

26.02

Порядок виконання дій у виразах одного ступеня і різних ступенів.

Повт. Периметр квадрата.

91

29.02

Застосування правил про порядок виконання арифметичних дій. Задачі на збільшення(зменшення) числа в кілька разів, які розв’язуються двома діями.

Повт. Додавання двоцифрових чисел із переходом через десяток

92

01.03

Взаємозв’язок дій віднімання і додавання. Правило перевірки дії віднімання дією додавання. Складання і розв’язування задач за короткими записами. Знаходження і порівняння периметрів двох трикутників.

Повт. Додавання виду 38 + 4.

93

02.03

Таблиця множення числа 6. Обчислення виразів з буквеними значеннями. Складання і розв’язування задачі за таблицею.

Повт. Додавання виду 76 + 4.

94

04.03

Доба. Година. Хвилина. Секунда. Визначення часу за годинником. Обчислення виразів на дії різного ступеня.

Повт. Додавання виду 38 + 52.

95

09.03

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 5. Визначення часу за годинником. Запис і обчислення виразів на дії різного ступеня. Задачі на знаходження суми чисел. Дії з іменованими числами.

Повт. Додавання суми до числа.

96

11.03

Таблиця ділення на 6. Творча робота над задачею. Повт. Віднімання числа від суми.

97

12.03

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 6. Розв’язування задач різних типів.

Повт. Усне віднімання виду 40 – 8.

98

14.03

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення числа 6 і ділення на 6. Знаходження значень буквених виразів.

Повт. Задачі з подвійним відношенням «на … менше».

99

15.03

Контрольна робота.

100

16.03

Аналіз контрольної роботи.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.

Таблиці множення і ділення. Множення і ділення на 7, 8

101

18.03

Порівняння величин і чисел.

Повт. Віднімання виду 53 – 8 .

102

21.03

Кратне порівняння чисел. Розв’язування задач на кратне порівняння чисел. Дії з іменованими числами.

Повт. Віднімання виду 50 – 34.

103

22.03

Таблиця множення числа 7. Складання рівностей за зразком. Розв’язування задач різних типів.

Повт. Віднімання суми від числа.

104

23.03

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7.

Обчислення виразів з діями різного ступеня.

Повт. Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел

105

25.03

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 7. Розв’язування задач на кратне порівняння чисел.

Повт. Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел

106

28.03

Таблиця ділення на 7. Розв’язування задач на кратне порівняння чисел. Обчислення буквених виразів.

Повт. Усне додавання та віднімання двоцифрових чисел

107

29.03

Вправи і задачі на засвоєння таблиці ділення на 7. Складання і розв’язування рівностей.

Повт. Назви чисел при множенні.

108

30.03

Взаємозв’язок дії множення з дією ділення. Знаходження невідомого множника. Творча робота над задачею. Повт. Таблиця множення числа 2.

109

01.04

Таблиця множення числа 8. Розв’язування задачі на три дії(загальне ознайомлення). Побудова відрізків заданої довжини.

Повт. Знаходження значень виразів на дії різного ступеня.

110

11.04

Розв’язування задач на три дії. Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8. Дії з іменованими числами. Кругові вирази.

Повт. Складання виразів на ділення з виразів на множення.

111

12.04

Таблиця ділення на 8. Закріплення величин часу. Знаходження четвертої, шостої частини смужок. Обчислення виразів на дії різного ступеня.

Повт. Складання таблиці ділення на 2.

112

13.04

Контрольна робота.

113

15.04

Аналіз контрольної роботи.

Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.

Таблиці множення і ділення на 9.

Множення і ділення на 0, 1, 10

114

18.04

Складання і розв’ язування задач за малюнком. Робота з рівностями і нерівностями.

Повт. Назви компонентів дії ділення.

115

19.04

Взаємозв’язок дії множення і дії ділення. Знаходження невідомих діленого і дільника. Розв’язування задач на три дії за поданим планом.

Повт. Таблиця множення числа 3.

116

20.04

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 8 і таблиці ділення на 8. Знаходження довжини третьої сторони трикутника за даним периметром і довжинами двох сторін.

Повт. Вирази з дужками.

117

22.04

Таблиця множення числа 9. Розв’язування задач вивчених типів.

Повт. Таблиця ділення на 3.

118

25.04

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9. Порівняння виразів. Творча робота над задачею.

Повт. Таблиця множення числа 4.

119

26.04

Таблиця ділення на 9. Обчислення виразів на дії різного ступеня, знаходження частини числа. Порівняння виразів і чисел.

Повт. Таблиця ділення на 4.

120

27.04

Вправи і задачі на засвоєння таблиці множення числа 9 і таблиці ділення на 9.

Повт. Порядок дій

121

29.04

Запис і обчислення виразів на дві дії різного ступеня. Розв’язування складених задач.

Повт. Таблиця множення числа 5.

122

04.05

Переставний закон множення. Розв’язування задач вивчених типів. Робота з рівностями і нерівностями.

Повт. Таблиця ділення на 5.

123

06.05

Особливі випадки множення. Множення числа на 1 і 0, 1 і 0 на число. Розв’язування задач.

Повт. Таблиця множення числа 6.

124

10.05

Ділення числа на 1. Обчислення виразів на дії різного ступеня. Розв’язування задач на три дії за поданим планом.

Повт. Таблиця ділення на 6.

125

11.05

Ділення нуля на будь-яке число. Неможливість ділення на 0. Вправи і задачі на закріплення знань таблиць множення і ділення. Розв’язування задач вивчених типів.

Повт. Доба. Година. Хвилина. Секунда.

126

13.05

Вправи і задачі на засвоєння особливих випадків множення і ділення. Обчислення виразів з буквеними даними. Розв’язування задач.

Повт. Кратне порівняння чисел.

127

16.05

Множення і ділення числа на 10. Вправи і задачі на засвоєння таблиць множення і ділення.

Повт. Кратне порівняння чисел.

128

17.05

Контрольна робота.

129

18.05

Аналіз контрольної роботи. Повторення і закріплення вивченого матеріалу.

Повторення вивченого за рік

130

20.05

Усна і письмова нумерація чисел першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією. Побудова відрізків.

131

23.05

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Додавання і віднімання чисел у межах 20 з переходом через десяток. Розв’язування задач різних типів.

132

24.05

Додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Перевірка віднімання додаванням.

133

25.05

Дії з іменованими числами. Розв’язування задач. Знаходження значень буквених виразів.

134

27.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

74

140

72

134

72

134

Природознавство

1 семестр

(Природознавство: Підручник для 2 класу./ І.В.Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012.)

( 2години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Вступ

1

01.09

Вступ. Що таке явища природи? Вплив Сонця на сезонні явища у природі.

Вплив Сонця на природу і погоду на Землі

2

04.09

Яку форму має Земля? Глобус – модель Землі.

3

08.09

Горизонт. Основні сторони горизонту. Яку форму має горизонт?

4

11.09

Обертання Землі навколо осі. Доба. Чому буває день і ніч?

5

15.09

Рух Землі навколо Сонця. Рік. Чому змінюються пори року?

6

18.09

Що таке гномон? Практичне завдання «Вимірювання довжини тіні від гномона». Навчальний проект: Які рослини можуть слугувати годинником?

7

22.09

Як вимірювати температуру повітря? Термометр. Практичне завдання «Визначення показників температури в градусах за малюнками».

8

25.09

Де в природі міститься вода? Властивості води.

9

29.09

Як змінюється стан води при нагріванні й охолодженні? Практичне завдання «Вимірювання температури повітря та води».

10

02.10

Якими бувають погода і хмарність? Утворення хмар.

11

06.10

Колообіг води в природі.

12

09.10

Що таке вітер? Вітер як рух повітря.

13

13.10

Контрольна робота. Як народні прикмети допомагають передбачати погоду?

14

16.10

Аналіз контрольної роботи. Навчальний проект: «Які рослини і тварини допомагають людям передбачати погоду?» Узагальнюючий урок за темою.

Природа восени

15

20.10

Які в осені прикмети? Осінній календар природи.

16

23.10

Урок-екскурсія. «Спостереження за природою восени»

17

03.11

Як змінюється нежива природа восени?

18

06.11

Осінні явища в житті рослин. Практичне завдання «Розпізнавання органів трав’янистих рослин».

19

10.11

Як різняться рослини за тривалістю життя? Однорічні та багаторічні рослини.

20

13.11

Як розмножують рослини? Як розселяються рослини?

21

17.11

Гриби: їстівні та отруйні. Чому восени добре збирати гриби? Практичне завдання «Розпізнавання їстівних та отруйних грибів за малюнками, фотографіями».

22

20.11

Навчальний проект: «Як готуються до зими рослини?»

23

24.11

Осінні зміни в житті комах і риб.

24

27.11

Як змінюється восени життя птахів? Перелітні та осілі птахи.

25

01.12

Осінні зміни в житті звірів.

26

04.12

Контрольна робота. Зв’язки між неживою та живою природою.

27

08.12

Аналіз контрольної роботи. Заняття людей в місті та селі восени.

28

11.12

Навчальний проект «Як готуються до зими тварини?»

29

15.12

Узагальнюючий урок. Що я знаю про природу восени.

Природа взимку

30

18.12

Які прикмети у зими? Зимовий календар природи. Проект: «Пташина їдальня»

31

22.12

Урок-екскурсія «Спостереження за природою взимку».

32

25.12

Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

32

32

32

2 семестр

(2години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Природа взимку(продовження)

33

12.01

Зимові зміни в неживій природі. Практичне завдання «Спостереження за формою сніжинок за допомогою лупи».

34

15.01

Як рослини пристосувалися до зими?

35

19.01

Як птахи пристосувалися до життя взимку?

36

22.01

Навчальний проект «Пташина їдальня».

37

26.01

Як звірі пристосувалися до життя взимку? Як люди піклуються про тварин взимку. Які турботи приносить зима людям?

38

29.01

Екскурсія. Відвідування будинку природи (відділу природи краєзнавчого музею)

39

02.02

Узагальнюючий урок за темою «Природа взимку».

Природа навесні

40

05.02

Весна та її ознаки.

41

09.02

Ознаки весни в неживій природі.

42

12.02

Як дерева зустрічають весну?

43

16.02

Які трав’янисті рослини першими зацвітають навесні? Навчальний проект «Первоцвіти – вісники весни».

44

19.02

Чому кажуть, що весняний день рік годує.

45

23.02

Життя комах навесні.

46

26.02

Як змінюється навесні життя риб?

47

01.03

Коли повертаються з вирію перелітні птахи?

48

04.03

Весняні зміни у житті звірів.

49

11.03

Як треба поводитися серед природи навесні?

50

15.03

Навчальний проект «Коли ліс дякує, а коли ображається?»

51

18.03

Екскурсія «Спостереження за природою навесні».

52

22.03

Чим займаються люди в місті та селі навесні?

Контрольна робота.

53

25.03

Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий урок за темою «Природа навесні».

Природа влітку

54

29.03

Літо та його ознаки.

55

01.04

Літні зміни в неживій природі.

56

12.04

Життя рослин влітку.

57

15.04

Які рослини ростуть на луках та поблизу водойм?

58

19.04

Чи всі лісові ягоди можна коштувати? Навчальний проект «Лісова аптека».

59

22.04

Життя тварин у лісі влітку.

60

26.04

Як живеться тваринам влітку на луках та водоймах?

61

29.04

Які рослини занесені до Червоної книги України?

62

06.05

Які тварини занесені до Червоної книги України?

63

10.05

Екскурсія «Як спостерігати за природою влітку?»

64

13.05

Що ти знаєш про рослини – символи України?

Контрольна робота.

65

17.05

Аналіз контрольної роботи. Як змінюється впродовж року розташування Сонця, погода та жива природа?

66

20.05

Навчальний проект «Книга скарг природи».

Як досліджувати природу влітку?

67

24.05

Узагальнюючий урок за темою «Природа влітку».

68

27.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

36

68

36

68

36

68

Образотворче мистецтво

1 семестр

(Образотворче мистецтво: Підручник для 2 класу./ О.В. Калініченко,

В.В Сергієнко – К.: Видавничий дім «Освіта», 2012)

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Мова графіки та живопису

1

03.09

Калейдоскоп вражень. Створення колективної композиції «Калейдоскоп літніх вражень» (с. 4-7).

2

10.09

Початкові уявлення про графіку. Основні графічні матеріали та інструменти. Лісова галявина (с. 8-11).

3

17.09

Свято врожаю. Малювання кольоровими олівцями

(с. 12-15).

4

24.09

Таємниці квіткових силуетів. Силуетно-площинне зображення квітів. Ознайомлення з технікою «гратографія» (с. 16-19).

5

01.10

Чарівна палітра. Початкове уявлення про живопис

(с. 20-23).

6

08.10

Живописне яблуко. Робота з акварельними фарбами (с. 24-27),

7

15.10

Осінні кольори. Малювання букета осінніх квітів (с 28-31).

8

22.10

Наближається зима. Малювання композиції «Наближається зима» (с. 32-35).

Мова скульптури, архітектури й декоративно прикладного мистецтва

9

05.11

Елементарні поняття про скульптуру. Створення скульптури «Лісовичок-чарівник» з природних матеріалів (с. 36-39):

10

12.11

Поняття про об’єм і фактуру. Ліплення фігурки «Красуня черепаха» (с. 40-43).

11

19.11

Рельєф. Передавання фактури поверхні в рельєфі. Виконання з пластиліну рельєфного зображення золотої рибки (с. 44-47).

12

26.11

Елементарне поняття про архітектуру. Основні елементи архітектурних споруд. Малювання чарівного будиночка різнокольоровими фломастерами (с. 48-51).

13

03.12

Силуетне зображення будівель. Місто митців

(с. 52-55).

14

10.12

Декоративно-прикладне мистецтво та його засоби виразності. Новорічний сувенір (с. 56-59).

15

17.12

Симетрична форма та роль вісі симетрії в її побудові (с. 60-63).

16

24.12

Узагальнюючий урок. Перевірка і закріплення отриманих знань (с. 64-67).

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

16

16

2 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Композиційні прийоми у графіці та живопису

16

14.01

Композиційні засоби. Зимові розваги. Малювання гуашшю (с. 68-71).

17

21.01

Пропорції та масштаб. Поняття про будову фігури людини, її складові частини. Малювання дитини за мистецьким заняттям (с. 72-75).

18

28.01

Таємниці композиції. Врівноважена та неврівноважена композиція. Створення композиції-аплікації «Мої улюблені цукерки» (с. 76-79).

19

04.02

Композиційний центр. Створення аплікації «Сонце — господар неба» (с. 80-83).

20

11.02

Статична і динамічна композиції. Малювання ілюстрації «Пригоди вітерця» з використанням графітних олівців (с. 84-87).

21

18.02

Способи передавання глибини простору. Малювання гуашшю улюблених фруктів. Смачний десерт (с. 88-91).

22

25.02

Симетрія як найпростіший композиційний засіб організації площини. Малювання композиції «Квіти на підвіконні» (с. 92-95).

23

03.03

Знайомство з колоритом. Колективна робота «Пори року» (с. 96-99).

24

10.03

Відтворення глибини простору за допомогою кольору. Колективна робота створення композиції «Весна прийшла» (с. 100-103).

Композиційні прийоми в скульптурі

та декоративно-прикладне мистецтво

25

17.03

Поняття про пропорції. Створення скульптури з пластиліну «Кішка з мишкою помирилися» (с. 104-107).

26

24.03

Статичні та динамічні образи. Африканські мандри (с. 108-109).

27

31.03

Декоративні образи в об’ємі. Птахи навесні

(с. 112-115).

28

14.04

Народна іграшка. Веселий коник (с. 116-119).

29

21.04

Великодні писанки (с. 120-123).

30

05.05

Секрети веселого орнаменту (с. 124-127).

31

12.05

Фантастичний звір (с. 128-131).

32

19.05

Квіткова галявина. Створення декоративної квітки з кольорового паперу (с. 132-135).

33

26.05

Узагальнюючий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

19

35

17

33

17

33

Трудове навчання

1 семестр

(Трудове навчання: Підручник з трудового навчання для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів./ І.М. Веремійчик, В.П. Тименко. – К.: Генеза, 2012.)

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

1

03.09

Вступне заняття. Організація робочого місця. Правила безпечної праці на уроці. Ознайомлення з професіями.

Робота з природними матеріалами

2

10.09

Послідовність дій та безпека праці під час виготовлення виробів з природних матеріалів на площині. Предметна аплікація із рослинних форм. Виготовлення казкових героїв. Зайчик.

3

17.09

Екскурсія в природу. Збір природного матеріалу.

4

24.09

Об‘ємні вироби з природних матеріалів. Виготовлення виробів з каштанів, горіхів,жолудів, тощо.

5

01.10

Аплікація з рослинних форм. Сюжетна аплікація. Акваріум.

6

08.10

Виготовлення композицій з природних матеріалів (насіння,плоди,крупи). Виготовлення сувенірів.

Аплікація з використанням ниток

7

15.10

Види ниток. Застосування ниток. Плетіння «косичка» з вовняних ниток. Створення виробів з плетіння (метелик,рибка).

8

22.10

Послідовність дій під час виготовлення аплікацій з ниток. Виготовлення аплікацій із засипанням малюнка різаними нитками та їх приклеювання.

Згинання і складання паперу

9

05.11

Види паперу і картону. Їх властивості. Галузі застосування. Виготовлення макету килимка із деталей геометричної форми за шаблонами.

10

12.11

Виготовлення декоративної листівки.

11

19.11

Виготовлення іграшок з паперу. Метелик.

12

26.11

Виготовлення сюжетної аплікації з паперу і картону за шаблоном. Створення композицій до казок.

Паперові об’ємні фігури

13

03.12

Елементи графічної грамоти. Правила розміток на папері і картоні. Лінії. Розгортки прямокутних форм. Виготовлення подарункових коробочок.

14

10.12

Виготовлення вітальних листівок до дня Святого Миколая.

15

17.12

Послідовність дій під час виготовлення паперових об’ємних фігур. Виготовлення ялинкових прикрас. Сіточки.

16

24.12

Виготовлення ялинкових та різдвяних гірлянд.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

16

16

2 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Орнамент

17

14.01

Види орнаменту. Декоративно-ужиткове мистецтво. Виготовлення орнаментів у смужці.

18

21.01

Виготовлення орнаментів на прямокутній або круглій основах.

Орігамі

19

28.01

Пластика паперу. Створення за схемою фігур літачка, човника.

20

04.02

Орігамі. Читання найпростіших умовних позначень. Створення за схемою фігури песика,котика.

21

11.02

Виготовлення квітів у техніці орігамі.

Витинанка

22

18.02

Витинанка як вид народних ремесел України. Виготовлення серветок.

23

25.02

Витинанка. Виготовлення сніжинок.

24

03.03

Виготовлення мережок технікою «витинанка».

Робота з пластиліном на площині з елементами творчості

25

10.03

Пластилін і його застосування. Послідовність виготовлення виробів на площині з пластиліну. Ліплення з пластиліну фігурок тварин.

26

17.03

Виготовлення сувенірів до свята 8-го Березня.

27

24.03

Ліплення з пластиліну овочів та фруктів.

28

31.03

Створення колективної творчої композиції за мотивами української народної казки.

Самообслуговування

29

14.04

Культура харчування. Правила поведінки за столом. Столовий посуд різного призначення. Сервірування столу. Складання серветки.

30

21.04

Екскурсія до їдальні.

31

28.04

Одяг та взуття. Правила догляду за одягом та взуттям. Пришивання ґудзиків.

32

05.05

Виготовлення вітальної листівки до Дня Матері.

Макетування

33

12.05

Виготовлення і оздоблення об’ємних виробів. Розмітка розгорток на аркуші в клітинку. Конструювання із сірникових коробочок меблів.

34

19.05

Макетування будиночка.

35

26.05

Виготовлення колективного макету «Моя школа» . Оздоблення макетного виробу.

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

19

35

19

35

19

35

Основи здоров’я

1 семестр

(Основи здоров’я: Підручник для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів./ О.В.Гнатюк – К.: Генеза, 2012.)

(1 година на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Здоров`я людини

1

02.09

Індивідуальні особливості росту й розвитку учнів. Практична робота:вимірювання зросту і маси тіла учнів.

2

09.09

Здоров`я і хвороби. Профілактика захворювань.

3

16.09

Інфекційні захворювання. Захист від інфекцій.

Фізична складова здоров`я

4

23.09

Розпорядок дня школяра.

Практична робота : складання розпорядку робочого дня.

5

30.09

Порядок і дисципліна

6

07.10

Користь активного відпочинку. Організація відпочинку у класі та вдома.

7

21.10

Особиста гігієна. Ранкові та вечірні гігієнічні процедури. Практична робота : як правильно доглядати за порожниною рота.

8

04.11

Культура харчування.

Практична робота : вибір корисних для здоров`я продуктів.

9

11.11

Правила поведінки за столом.

10

18.11

Фізичні вправи і здоров`я.

11

25.11

Правила і процедури загартовування. Відповідність одягу сезону та погоді.

Практична робота : гра « Вдягни ляльку».

12

02.12

Узагальнюючий урок за темами.

Соціальна складова здоров`я

13

09.12

Права дитини. Обов`язки дитини вдома і в школі.

14

16.12

Культура спілкування. Умови взаєморозуміння. Практична робота : моделювання ситуацій невербального спілкування.

15

23.12

Будь обережним. Безпечні і небезпечні ситуації. Практична робота: створення списку джерел допомоги у небезпечних ситуаціях.

Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

15

15

2 семестр

(1 година на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Соціальна складова здоров`я

17

13.01

Один удома. Небезпечні речовини (отруйні, горючі, легкозаймисті) .

18

20.01

Вогонь – друг, вогонь – ворог.

19

27.01

Користування телевізором, комп`ютером, мобільним телефоном. Практична робота : створення пам`ятки щодо перегляду телевізійних передач, користування комп`ютером і мобільним телефоном.

20

03.02

Ситуації можливої небезпеки у школі. План евакуації. Практична робота : відпрацювання навичок евакуації із приміщення школи згідно з планом евакуації.

21

10.02

Безпека на дорозі.

22

17.02

Правила пішохідного руху. Дорожня розмітка.

23

24.02

Перехрестя. Практична робота : моделювання ситуації переходу дороги на регульованому і нерегульованому перехресті.

24

02.03

Безпека на відпочинку.

25

09.03

Літні та зимові розваги. Профілактика обмороження, перегрівання, сонячних опіків.

26

16.03

Безпека у спілкуванні з дикими і бездомними тваринами.

27

23.03

Надання першої допомоги при забиттях, порізах, подряпинах, укусах комах. Практична робота:моделювання ситуації надання першої допомоги при нескладних травмах.

Контрольна робота.

28

30.03

Узагальнюючий урок за темою «Соціальна складова здоров’я».

Психічна і духовна складові здоров`я

29

13.04

Смаки і захоплення людини, їх вплив на здоров`я. Практична робота : презентація «Моє захоплення».

30

20.04

Вибір друзів. Друзі за інтересами. Практична робота : створення плаката «Захоплення нашого класу».

31

27.04

Людяність і співчуття. Як надати підтримку і допомогу.

32

04.05

Ухвалення рішень. Вплив реклами на рішення людини.

33

11.05

Вплив алкоголю на здоров`я.

Контрольна робота.

34

18.05

Узагальнюючий урок за темою «Психічна і духовна складова здоров’я».

35

25.05

Підсумковий урок за рік.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

За ІІ семестр

За рік

19

35

19

35

19

35

[свернуть]

Календарно-тематичне планування. 3 клас

3 КЛАС

1 семестр (64 год)

Українська мова

(Українська мова: підруч. для 3 класу загальноосвіт. навч. закл./ М.С.Вашуленко, О.І. Мельничайко, Н.А. Васильківська.- К.: Видавничий дім «Освіта», 2013)

( 4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Мова і мовлення

1

01.09

Розширення відомостей про мову як засіб людського спілкування. Державна і рідна мова.

2

02.09

Культура усного і писемного мовлення.

3

06.09

Слова ввічливості, їх уживання в різних ситуаціях.

Текст

4

07.09

Розширення уявлень про текст та його будову.

Заголовок тексту. Уявлення про змістовний зв’язок між частинами тексту

5

08.09

Спостереження за найголовнішими ознаками художніх, науково-популярних та ділових текстів.

6

09.09

Тексти різних типів. Тема і мета висловлювання у текстах різних типів. Текс-розповідь.

7

13.09

Ознайомлення з жанром есе.

8

14.09

Розвиток зв’язного мовлення. Складання есе (під

керівництвом учителя).

9

15.09

Тема і мета висловлювання у тексті-описі.

10

16.09

Тема і мета висловлювання у тексті-міркуванні.

11

20.09

Засоби змістового зв’язку між реченнями в тексті (слова він, вона, воно, цей, ця, це, той, та, те лексичні повтори, близькі за значенням слова), вироблення уміння використовувати їх у власних висловлюваннях.

12

21.09

Абзац Роль абзаців у тексті. Необхідність дотримання абзаців при оформленні творчих завдань, переказів. План тексту.

13

22.09

Контрольна робота. Письмовий переказ.

14

23.09

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого матеріалу.

15

27.09

Розвиток зв’язного мовлення. Складання і запис тексту-опису.

Речення

16

28.09

Закріплення й узагальнення вивченого про речення в 1-2 класах. Поділ тексту на речення.

17

29.09

Речення, різні за метою висловлювання та інтонацією (розповідні, питальні, спонукальні; окличні та неокличні). Інтонування речень.

18

30.09

Використання різних видів речень у висловлюваннях. Розділові знаки в кінці речень.

19

04.10

Звертання, розділові знаки при них. Використання у ролі звертань форм кличного відмінка.

20

05.10

Головні члени речення (підмет і присудок). Поняття про словосполучення. Головне і залежне слово у словосполученні.

Контрольна робота: діалог.

21

06.10

Встановлення смислових і граматичних зв’язків між словами в реченнях. Побудова речень. Поширення речень за питаннями. Контрольна робота: діалог.

22

07.10

Узагальнення знань і вмінь учнів за темою «Речення».

Контрольна робота: діалог.

23

11.10

Розвиток зв’язного мовлення. Складання і запис науково-популярного опису(без уживання терміна ) під керівництвом учителя.

Слово. Значення слова

24

12.10

Значення слів, пряме і переносне значення. Багатозначність слів. Слова, що звучать і пишуться однаково.

25

13.10

Синоніми. Добір синонімів з метою увиразнення висловленої думки та уникнення невиправданих повторів того самого слова.

26

18.10

Ознайомлення з деякими найпоширенішими фразеологізмами. Антоніми.

27

19.10

Культура мовленого слова. Розрізнення літературної лексичної норми та ненормативної лексики. Узагальнення за темами «Речення. Слово. Значення слова»

Будова слова

28

20.10

Поняття про закінчення слова. Роль закінчення. Визначення закінчення способом змінювання слів за питаннями.

29

21.10

Частини основи: корінь, префікс, суфікс.

30

01.11

Корінь. Спільнокореневі слова. Аналіз будови слова.

31

02.11

Розвиток зв’язного мовлення. Складання і записування запитань за змістом прочитаного.

32

03.11

Чергування голосних [о], [е] з [і] у коренях слів.

33

04.11

Чергування приголосних [г], [к], [х] із [ж], [ч], [ш] і [з’], [ц’], [с’] у коренях слів .

34

08.11

Контрольна робота. Списування.

35

09.11

Аналіз контрольної роботи. Повторення вивченого.

36

10.11

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом. Поняття «орфограма».

37

11.11

Вимова і правопис слів з ненаголошеними [е], [и] в корені слова, які перевіряються наголосом.

38

15.11

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом .

39

16.11

Вимова та правопис слів із ненаголошеними [е], [и], що не перевіряються наголосом.

40

17.11

Розвиток зв’язного мовлення. Робота з деформованим текстом. Письмове висловлювання про прочитаний текст.

41

18.11

Поглиблення знань про дзвінкі та глухі приголосні (парні й непарні).

42

22.11

Вимова і правопис слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими.

43

23.11

Правило перевірки правопису слів типу просьба, боротьба, кігті, нігті.

44

24.11

Повторення правопису слів із дзвінкими приголосними в кінці та середині слів перед глухими .

45

25.11

Префікс. Словотворча роль префіксів. Творення слів з найуживанішими префіксами. З’ясування значення слів з різними префіксами.

46

29.11

Префікси, співзвучні з прийменниками (спостереження за звучанням і написанням).

47

30.11

Розвиток зв’язного мовлення.

Особливості текстів-листів.

48

01.12

Правопис префіксів роз-, без-. Спостереження за збігом однакових приголосних звуків на межі префікса і кореня (беззубий, беззвучний, беззмістовний, роззолочений, роззуватись, роззиратись).

49

02.12

Практичне ознайомлення з написанням префіксів з- (с-).

50

06.12

Контрольна робота: диктант.

51

07.12

Аналіз контрольної роботи.

52

08.12

Спостереження за значенням слів із різними префіксами (у словосполученнях, реченнях, тексті).

53

09.12

Апостроф після префіксів перед я, ю, є, ї. Перенос слів із префіксами .

54

13.12

Суфікс. Спостереження за роллю суфіксів на прикладі спільнокореневих слів.

55

14.12

Творення слів з найуживанішими суфіксами, введення їх у речення, текст.

56

15.12

Контрольна робота з мовної теми «Речення», «Слово. Значення слова». «Будова слова».

57

16.12

Аналіз контрольної роботи.

58

20.12

Розвиток зв’язного мовлення. Складання колективних та індивідуальних листів.

59

21.12

Спостереження за збігом однакових приголосних на межі кореня і суфікса (сонний, денний, осінній). Поділ таких слів для переносу.

60

22.12

Спостереження за значенням слів із суфіксами.

61

23.12

Узагальнюючий урок за 1 семестр

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

64

61

Літературне читання

1 семестр

(Літературне читання: підруч. для 3 класу загальноосвіт. навч. закл./ О.Я.Савченко. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013)

( 3 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Цікава книга природи

1

02.09

Вступ до розділу «Цікава книга природи». На порозі чарівниця осінь. «Перший подих осені» (за А. Волковою). Петро Осадчук «Осінь»

2

05.09

Листки тендітні та сумні летять, кружляючи крилато. К. Перелісна «Осінні танці». Павло Тичина «Осінь така мила».

3

07.09

Осінь, ось вона, осінь!

Л. Костенко «Вже брами літа замикає осінь» «Шипшина важко віддає плоди». (напам’ять).

4

09.09

Де лісова гілка — там і білка.

М. Сингаївський «Осіння гра».

5

12.09

Ми кожну річку і горбок від лиха зберегти повинні. Г. Черінь. «Чи ми з природою єдині».

В.Сухомлинський «Соромно перед соловейком».

6

14.09

Позакласне читання. У золото вбралася земля.

7

16.09

Осінь, ось вона, осінь! Ю.Старостенко «Осінній господар».

8

19.09

Як же гарно, чудово, привітно, ніби в казці, в осінньому лісі.

О. Донченко «Лісовою стежкою».

9

21.09

О. Донченко «Лісовою стежкою».

10

23.09

Контрольна робота. Аудіювання (письмово).

11

26.09

Аналіз контрольної роботи.

О. Донченко «Лісовою стежкою». Володимир Сосюра «Осінь».

12

28.09

Позакласне читання. Книги, газети, журнали читай — розуму набирай. (Бібліотечний урок)

13

30.09

Образи природних явищ. «Листопад — ворота зими». За Алевтиною Волковою.

Підсумок за розділом «Цікава книга природи».

Від слова – до книги

14

03.10

Вступ до розділу «Від слова — до книги». Мова-дивний скарб «Наша мова»

(за А. Коваль).

15

05.10

«Наша мова» (за А. Коваль) (продовження).

16

07.10

Мова барвиста, мова багата. Д. Білоус «Кожну літеру ціни». І. Січовик «Мова».

17

10.10

Привчайтеся працювати зі словниками. О.Савченко «Привчайтеся працювати із словниками». Грицько Бойко «Кожну літеру ціни».

18

12.10

Позакласне читання. Книги – морська глибина.

19

17.10

Мова — безцінний скарб. Д.Білоус «Дивне розмаїття». Нузет Умеров «Диктант».

20

19.10

Мова барвиста, мова багата. Л.Мовчун «Як ростуть слова».

21

21.10

Вступ до теми «Похвала книгам!». Як з’явилася книга. «Як з’явилася друкована книга» (за В. Дацкевичем) .

22

31.10

Книги в Київській Русі. «Як жила книга за часів Київської Русі» (за О.Єфімовим).

23

02.11

Перший український майстер книгодрукування. «Друкар книг, перед тим небачених» (за

О. Єфімовим).

24

04.11

Позакласне читання. Бібліотечний урок Практичне ознайомлення із поняттям «прикнижкова анотація», «відомості про письменника».

25

07.11

Сонце — джерело світла, а книга — знань. Д.Павличко «Соняшник». Прислів’я. Цікаво знати!

26

09.11

Книга дітей до себе манить. Л. Повх «У бібліотеці». Будь допитливим. Олександра Савченко «Чи любиш ти читати журнали?».

27

11.11

Контрольна робота. Навичка читання мовчки (письмово).

28

14.11

Аналіз контрольної роботи. Місто твоїх друзів

«Бібліотека — затишний дім для зустрічі читача з книгою». (за матеріалами Державної бібліотеки України для дітей).

29

16.11

Підсумковий урок за розділом «Від слова до книги» Бліцтурнір «Чи уважно ти читав

З чистого джерела народної творчості.

Чарівні казки

30

18.11

Позакласне читання. «Казка — це диво, сповнене краси» (українські чарівні казки).

31

21.11

Вступ до розділу «З чистого джерела народної творчості». Народний герой. «Кирило Кожум’яка» (українська народна казка).

Контрольна робота. Усний переказ прочитаного твору (усно).

32

23.11

Дивовижні перетворення. «Кривенька качечка» (українська народна казка).

Контрольна робота. Усний переказ прочитаного твору.

33

25.11

Матусин оберіг. «Золотий черевичок» (українська народна казка).

Контрольна робота. Усний переказ прочитаного твору.

Народні пісні

34

28.11

Народні пісні «Два півники» «Грицю, Грицю». (напам’ять). «Пісенька житнього віночка» (українські дитячі пісеньки). «Три товариші»(українська народна пісня).

35

30.11

Народ скаже, як зав’яже. Прислів’я. Скоромовки. Загадки. Мирилки. («Вишеньки» напам’ять).

Вікторина «Чи уважно ти читав?»

36

02.12

Позакласне читання . До джерел народної мудрості.

Літературні казки й п’єса-казка

37

05.12

Вступ до розділу «Літературні казки й п’єса-казка». Валентин Бичко «Казка-вигадка». Анатолій Дімаров «Для чого людині серце».

38

07.12

Яка совість, така й честь.

Вадим Скомаровський «Чому в морі вода солона?».

39

09.12

Позитивні та негативні персонажі. Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів».*

40

12.12

Позитивні та негативні персонажі. Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів». (Продовження роботи над текстом. Складання плану казки.).

41

14.12

Юрій Ярмиш «Місто дружних майстрів». (Продовження роботи над текстом. Переказ казки за планом).

42

16.12

Контрольна робота. Навичка читання вголос (усно).

43

19.12

Позакласне читання . Літературні казки. Самостійний добір дитячої книжки за темою

44

21.12

Контрольна робота. Навичка читання вголос (усно).

45

23.12

Не смійся з другого, щоб тобі не було того. Всеволод Нестайко «Суд у цирку» «Чи уважно ти читав?». Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

48

45

Русский язык

1 семестр

(Русский язык: підруч. для 3 класу загальноосвіт. навч. закл./ Е.И.Самонова, Стативка В.И., Полякова Т.М. – К.: Видавництво «Генеза», 2013)

(2години на тиждень)

з/п

Дата

Скоррек-

тированная

дата

Тема уроку

Примечания

Текст

1

01.09

Украина – многонациональное государство. Пословицы и поговорки о дружбе народов. Знакомство с учеником.

2

06.09

Государственные и народные символы Украины. Загадки о народных символах Украины.

3

08.09

Государственные и народные символы России.

И. Левитан «Березовая роща». Л, Пухаева,

Л. Ольховская «Флаг – символ государства».

4

13.09

Украинский и русский языки – близкородственные. Работа над текстом Н. Баландиной, К. Дегтяревой.

5

15.09

Учимся слушать. Правила «Как слушать собеседника».

6

20.09

Правила поведения в диалоге. Формулы вежливости. Работа над текстом Н. Сладкова .

7

22.09

Совершенствуем чтение молча и вслух.

И. Соколов – Микитов «Осень в лесу».

8

27.09

Сочетание -ого, -его.

9

29.09

Сочетания –тся, -ться. Л. Каминский «Чья помощь лучше?»

10

04.10

Тема, основная мысль текста. И. Соколов – Микитов «Белки».

11

06.10

Структура текста. А. Барто «Катя». Работа над текстами Л. Толстого, В. Голявкина.

12

11.10

Средства связи предложений в тексте. Работа над текстом Н. Сладкова.

13

13.10

Слова автора и персонажей в тексте с диалогом. Работа над текстом В. Голявкина.

14

18.10

Воспроизведение и составление диалогов. Ситуация общения.

Контрольная работа: аудирование.

15

20.11

Приемы запоминания прослушанного высказывания.

Контрольная работа: диалог.

16

01.11

Устный пересказ самостоятельно прочитанного текста. Е. Чарушин «Волчишко».

17

03.11

Контрольная работа: Устный пересказ

Предложение. Слог. Ударение

18

08.11

Повествовательные, вопросительные

и побудительные предложения. И. Левитан «Осень»

19

10.11

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Диалог – шутка.

20

15.11

Предложения, содержащие утверждение и отрицание. Работа над текстом И. Ґудзик.

21

17.11

Связь слов в предложении. Алгоритм установления связи слов в предложении. Работа над текстом

И. Бунина. Контрольная работа: аудирование.

22

22.11

Объединение предложений в текст. Составление предложений по рисункам.

23

24.11

Обращение. Знаки препинания при обращении. Работа над текстом В. Бурмако. Контрольная работа: диалог.

24

29.11

Устный выборочный пересказ текста. Памятка «Как выборочно пересказывать текст». Работа над текстом И. Недели.

25

01.12

Контрольная работа: списывание.

26

06.12

Анализ контрольной работы. Деление слова на слоги. Ударение. Н. Сладков «Почему ноябрь пегий?». Перенос слова. Работа над текстом Н. Сладкова.

27

08.12

Гласные и согласные звуки. Р. Ишимова «Камень и Цветок». Гласные звуки и буквы, их обозначение. Контрольная работа: Устный пересказ

28

13.12

Контрольная работа. Проверка языковых знаний и умений.

29

15.12

Анализ контрольной работы.

30

20.12

Согласные звуки и буквы, их обозначение. Твердые и мягкие согласные. Скороговорка.

31

22.12

Звонкие и глухие согласные. Загадка. Изложение текста. В. Даль «Народная смекалка». Итоговый урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

34

31

Математика

1 семестр

(Математика: підруч. для 3 класу загальноосвіт. навч. закл./ М.В.Богданович, Г.П. Лишенко. – К.: «Генеза», 2013)

(4 години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Повторення вивченого в 2 класі. Ознайомлення з рівняннями

1

02.09

Усна і письмова нумерація першої сотні. Випадки додавання і віднімання, пов’язані з нумерацією чисел.

2

05.09

Додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяток. Периметр трикутника.

3

06.09

Табличне додавання і віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Складання і розв’язування задач за коротким записом.

4

07.09

Зв’язок дій додавання і віднімання. Перевірка додавання відніманням

5

09.09

Рівняння. Розвязок рівняння. Розвязування задачі за планом.

6

12.09

Додавання і віднімання виду 38+2, 80-4. Розвязування рівнянь за знаходження невідомого доданка.

7

13.09

Повторення додавання і віднімання виду 36+7,

73-8.Задачі, що містять дворазове збільшення (зменшення) числа на кілька одиниць

8

14.09

Назви чисел при відніманні. Перевірка віднімання додаванням. Знаходження значень виразів з буквеними компонентами. Периметр трикутника.

9

16.09

Письмове додавання і віднімання двоцифрових чисел. Розвязування рівнянь. Задачі на знаходження третього доданка.

10

19.09

Додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток. Розвязування задач двома способами.

11

20.09

Віднімання двоцифрових чисел з переходом через десяток . Розвязування задач.

12

21.09

Назви чисел при множенні. Таблиці множення чисел 2 і 3. Розвязування складеної задачі на дві дії.

13

23.09

Календар. Розвязування задач.

14

26.09

Назви чисел при діленні. Зв’язок дій множення і ділення. Задачі на ділення. Розвязування задачі, що містить дворазове зменшення чисел на кілька одиниць.

15

27.09

Таблиці ділення чисел на 2 і 3. Знаходження значень числових виразів. Розвязування задач.

16

28.09

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 4. Використання таблиці для розвязування задач і знаходження значень виразів.

17

30.09

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 5. Використання таблиці для розвязування задач і знаходження значень виразів. Складання і розвязування задач.

18

03.10

Одиниці вимірювання часу (доба, година, хвилина, секунда). Визначення часу за годинником.

19

04.10

Контрольна робота

20

05.10

Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок за темою.

21

07.10

Ознайомлення із взаємопов’язаними величинами : ціна, кількість, вартість.

22

10.10

Розвязування задач на знаходження четвертого пропорційного способом зведення до одиниці.

23

11.10

Задачі на спосіб зведення до одиниці. Дії з іменованими числами.

24

12.10

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 7. Розвязування задач на спосіб зведення до одиниці.

25

17.10

Задачі з буквеними даними. Складання виразів та знаходження їх значень

26

18.10

Розв’язування задач на кратне порівняння. Задачі з буквеними даними.

27

19.10

Розв’язування задач на кратне порівняння. Вправи на засвоєння таблиць множення і ділення чисел на 7.

28

21.10

Розв’язування задач на спосіб зведення до одиниці. Розвязування рівнянь за знаходження невідомого множника.

29

31.10

Розв’язування задач за таблицею. Складання нерівностей.

30

01.11

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 8. Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид)

31

02.11

Задачі на спосіб зведення до одиниці (другий вид). Види трикутників.

32

04.11

Робота над задачами на кратне порівняння двох часток. Складені задачі з буквеними даними.

33

07.11

Повторення таблиць множення і ділення чисел на 9. Розвязування задач на дві і три дії.

34

08.11

Складання задачі за поданим виразом. Розв’язування задач двома способами.

35

09.11

Переставний закон множення. Сполучний закон множення

36

11.11

Множення чисел 0 і 1. Множення чисел на 0 і 1.

Ділення на одиницю. Ділення рівних чисел. Ділення нуля.

37

14.11

Контрольна робота

38

15.11

Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок за темою.

Тисяча. Нумерація трицифрових чисел

39

16.11

Утворення числа 200. Назви чисел третього розряду. Задачі на дві дії, що містять знаходження невідомого зменшуваного

40

18.11

Утворення трицифрових чисел із сотень, десятків, одиниць. Назви розрядних чисел. Задачі на спільну роботу.

41

21.11

Читання трицифрових чисел. Розрядний склад числа. Творча робота над задачею. Одиниці вимірювання часу (століття)

42

22.11

Запис і читання трицифрових чисел. Порівняння чисел. Розв’язування задач на три дії

43

23.11

Визначення числа сотень і десятків у трицифрових числах. Віднімання від трицифрового числа одиниць певного розряду. Розв’язування задач, що містять збільшення (зменшення) числа

44

25.11

Міри довжини. Міліметр. Співвідношення між одиницями довжини. Креслення і вимірювання відрізків. Аналіз розв’язання задачі на три дії.

45

28.11

Міри довжини. Кілометр. Порівняння іменованих чисел. Співвідношення між одиницями довжини. Дії з іменованими числами.

46

29.11

Міри маси. Грам. Тонна. Центнер. Співвідношення між одиницями маси. Задачі з буквеними даними

47

30.11

Контрольна робота

48

02.12

Аналіз контрольної роботи.

Підсумковий урок за темою.

Додавання і віднімання в межах 1000

49

05.12

Додавання і віднімання круглих сотень і десятків. Розширена задача на зведення до одиниці.

50

06.12

Усне додавання трицифрових чисел виду 520+340. Розширена задача на зведення до одиниці.

51

07.12

Усне віднімання трицифрових чисел виду 470-320. Задачі і вправи на застосування прийомів обчислень. Задача, що містить суми двох і трьох доданків.

52

09.12

Усне додавання і віднімання виду 430+500,430+50, 760-400, 760-40. Складена задача,що містить суми двох і трьох доданків.

53

12.12

Порівняння способів усного додавання круглих трицифрових чисел. Обчислення значень буквених виразів. Розширена задача на зведення до одиниці.

54

13.12

Контрольна робота

55

14.12

Аналіз контрольної роботи.

56

16.12

Усне додавання і віднімання круглих трицифрових чисел без переходу через десяток. Розширена задача на зведення до одиниці.

57

19.12

Додавання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 380+590. Розширена задача на зведення до одиниці.

58

20.12

Віднімання круглих трицифрових чисел з переходом через розряд виду 420-70.

59

21.12

Віднімання трицифрових чисел з переходом через розряд виду 650-290.

60

23.12

Вправи і задачі на застосування вивчених випадків арифметичних дій. Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

64

60

Природознавство

1 семестр

(Природознавство: підруч. для 3 кл. загальноосвіт.навч.закл./І.В.Грущинська. – К.: Видавничий дім «Освіта», 2013)

(2години на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Вступ

1

05.09

Вступ. Різноманітність природи та методи її дослідження.

ВОДА

2

06.09

Вода в природі.

3

12.09

Властивості рідин на прикладі води. Значення трьох станів води для життя на Землі.

Практична робота №1 Порівняння властивостей води та інших рідин.

4

13.09

Вода — розчинник. Розчинні та нерозчинні речовини.

Практична робота №2. Дослідження розчинності речовин, що використовують у побуті.

5

19.09

Прісна та морська вода. Розподіл запасів прісної води на Землі.

6

20.09

Як людина використовує властивості води? Охорона водойм .

7

26.09

Контрольна робота з темою «Вода»

8

27.09

Аналіз контрольної роботи. Узагальнюючий урок по темі «Вода».

ПОВІТРЯ

9

03.10

Газоподібні речовини. Повітря, його склад та властивості.

Практична робота №3. Дослідження властивостей газоподібних речовин на прикладі повітря.

10

04.10

Розширення газів за нагрівання.

11

10.10

Рух повітря. Поняття про виникнення вітру.

12

11.10

Як людина використовує властивості повітря?

13

17.10

Охорона повітря .

Контрольна робота . «Повітря»

14

18.10

Аналіз контрольної роботи.

Навчальний проект №1. Звідки береться пил?

15

31.10

Узагальнюючий урок за темою «Повітря».

КОРИСНІ КОПАЛИНИ. ҐРУНТИ

16

01.11

Корисні копалини – гірські породи, які використовує людина.

17

07.11

Види корисних копалин (тверді, рідкі та газоподібні). Практична робота №4. Ознайомлення з колекцією корисних копалин. Порівняння властивостей твердих тіл на прикладі корисних копалин.

18

08.11

Різноманітність корисних копалин та використання їх людиною.

19

14.11

Значення корисних копалин для людини. Навчальний проект №2. «Шукачі скарбів» (корисні копалини рідного краю).

20

15.11

Ґрунт. Склад ґрунту.

Практична робота №5. Виявлення повітря та води у складі ґрунту.

21

21.11

Родючість – основна властивість ґрунту. Хто живе у ґрунті? Роль живих організмів в утворенні ґрунту.

22

22.11

Значення і охорона ґрунтів.

23

28.11

Узагальнюючий урок по темі. «Гірські породи. Ґрунти»

ЕНЕРГІЯ В НАШОМУ ЖИТТІ

24

29.11

Паливні корисні копалини (вугілля, нафта, газ, торф) та їхнє використання людиною.

25

05.12

Невичерпні джерела енергії (Сонце, вітер і вода)

26

06.12

Побутові прилади, які споживають енергію.

27

12.12

Поняття про збереження тепла та електроенергії у побуті.

28

13.12

Контрольна робота.

29

19.12

Аналіз контрольної роботи. Навчальний проект №3. Як зберегти тепло і світло в нашому домі.

30

20.12

Узагальнюючий урок за темою «Енергія в нашому житті». Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

34

30

Я у світі

1 семестр

(Я усвіті. 3 кл. : підруч. для. загальноосвіт. навч. закл. /Н.М.Бібік. –Х.:

Видав. група «Основа», 2013)

(1година на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Я – Людина

1

01.09

Я – частина природи і суспільства. Моє зовнішнє «Я».

2

08.09

Складові мого внутрішнього «Я»: світосприймання, характер, ідентичність (приналежність).

3

15.09

Обговорення можливостей досягнення успіху.

4

22.09

Обов’язкові умови успішного розвитку сучасної людини: навчання, праця. Практична робота. Складання правил успішного навчання.

5

29.09

Самостійність та відповідальність.

Я та інші

6

06.10

Сім’я. Склад сім’ї.

7

13.10

Мої основні права та обов’язки в сім’ї.

8

20.10

Родинні стосунки. Практична робота.

Моделювання способів поведінки поштивого ставлення до старших та інших членів сім’ї.

9

03.11

Школа. Традиції рідної школи.

10

10.11

Права і обов’язки учня/ учениці. Стосунки з однокласниками.

11

17.11

Учнівське самоврядування класу. Основні права і обов’язки членів учнівської громади класу.

12

24.11

Навчальний проект (колективний)

Історія та традиції моєї школи (мого класу).

13

01.12

Рольові ігри. Складання і застосування узагальнених правил поведінки в різних ситуаціях, з якими найчастіше зустрічаються діти в класі, у школі, під час екскурсії.

14

08.12

Соціальна акція (тематика за вибором учителя).

15

15.12

Ми – споживачі. Рольова гра «Супермаркет»,

16

22.12

Практична робота. Складання і застосування узагальнених правил поведінки, пов’язаних з виконанням соціальних ролей пішохода, пасажира, покупця, відвідувача бібліотеки, кінотеатру. Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

16

Образотворче мистецтво

1 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

У майстернях графіка та живописця

1

07.09

«В гостях у художників» (відеомандрівка). У майстерні художника-графіка.

2

14.09

Штрихи осені. «Сонячні квіти».

3

21.09

Ритм хвиль. «Розбурхане море».

4

28.09

У майстерні живописця. «Схід сонця».

5

05.10

Дарунки природи. «Дарунки осені».

6

12.10

Кружляє листопад. «Вітер з гаєм розмовляє».

7

19.10

Барви осені. Осінь золотиста барвами горить»

8

02.11

Осінні враження.

У майстернях скульптора, архітектора і народних майстрів

9

09.11

У майстерні скульптора(відеомандрівка).

10

16.11

Світ рослин у рельєфі.

11

23.11

Гармонія архітектурних форм. «Палац Снігової королеви».

12

30.11

Місто майбутнього. «Смарагдове місто»

13

07.12

Краса народних виробів.

14

14.12

Вироби гончарів (дивовижна ваза).

15

21.12

Новорічний карнавал.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

15

Трудове навчання

1 семестр

(1 год. на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

МОЗАЇКА

1

01.09

Торцювання (контурне). Загальні відомості про виготовлення мозаїки технікою торцювання.

2

08.09

Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення контурної мозаїки технікою торцювання.

3

15.09

Торцювання (мозаїчне). «Знаки волі, знаки слави — наші символи держави»

КВІЛІНГ

4

22.09

Загальні відомості про техніку квілінг.

Виготовлення виробів технікою квілінг.

5

29.09

Основні прийоми роботи та послідовність виготовлення виробів. Виготовлення виробів технікою квілінг.

6

06.10

Виготовлення виробів технікою квілінг. «Ходить гарбуз по городу»

КОМБІНУВАННЯ ПРИРОДНИХ І ПЛАСТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

7

13.10

Комбінування природних і пластичних матеріалів.

«Два півники горох молотили…»

8

20.10

Послідовність дій під час виготовлення виробів. «Квіткова абетка»

9

03.11

Комбінування природних і пластичних матеріалів Композиція за власним задумом.

ОРІГАМІ

10

10.11

Створення об’ємних виробів технікою орігамі «Краб».

11

17.11

Створення об’ємних виробів технікою орігамі «Технічні конструкції»

12

24.11

Створення об’ємних виробів технікою орігамі «Білий птах».

ВИТИНАНКА

13

01.12

Загальні відомості про техніку виготовлення витинанок. Безпечні прийоми праці.

14

08.12

Згинання та вирізування паперу. Витинанка і аплікація «Янголи».

15

15.12

Витинанка «Килимок».

16

22.12

Виготовлення виробів технікою витинанки. «Листівка».

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

16

Основи здоров’я

1 семестр

(Основи здоров’я : підруч. для. 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О.В. Гнатюк. –К.: Видав. «Генеза», 2013)

(1 година на тиждень)

з/п

Дата

Скори-

гована

дата

Тема уроку

Примітки

Здоров`я людини

1

05.09

Показники здоров’я і розвитку дитини. Практична робота. Вимірювання пульсу

2

12.09

Чинники, що впливають на здоров’я

3

19.09

Здоровий спосіб життя. Корисні звички.

Практична робота. Складання правил здорового способу життя .

Фізична складова здоров`я

4

26.09

Природні ритми і здоров’я.

5

03.10

Працездатність людини. Освітлення на робочому місці, його значення для зору і формування постави.

Практична робота. Вправи на підвищення працездатності.

6

10.10

Активний відпочинок. Безпека при заняттях спортом.

7

17.10

Корисні та шкідливі мікроорганізми. Захисні сили організму. Профілактика інфекцій, що передаються контактним і повітряно-крапельним шляхом.

Практична робота. Моделювання поведінки під час епідемії грипу.

8

31.10

Охайність та особиста гігієна. Догляд за одягом і взуттям.

9

07.11

Вітаміни і мікроелементи, їх вплив на здоров’я. Вибір продуктів харчування.

10

14.11

Харчові отруєння. Перша допомога при харчових отруєннях.

Практична робота. Визначення терміну придатності та умов зберігання харчових продуктів за їх маркуванням.

Соціальна складова здоров`я

11

21.11

Взаємодія з іншими людьми. Дружний клас.

Практична робота. Обговорення літературних джерел (української народної казки «Ріпка» та байки Л. Глібова «Лебідь, Щука і Рак»).

12

28.11

Родинні стосунки. Взаємодопомога членів родини.

13

05.12

Що таке толерантність. Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям. Практична робота. Створення подарунку дитині, яка має проблеми зі здоров’ям.

14

12.12

Ефективне спілкування. Уміння слухати. Запобігання конфліктам.

Практична робота. Як зробити приємність іншому.

15

19.12

Практична робота Як попросити про послугу чи допомогу . Підсумковий урок за І семестр.

Кількість годин

За програмою

За планом

Фактично

16

15

[свернуть]