Засідання педагогічної майстерні

І. Розминка

Мета етапу: створення доброзичливої атмосфери, підґрунтя для подальшої співпраці.

Методи: розминка «Я бажаю тобі…».

Учасникам педагогічної майстерні пропонують обрати половину

геометричної фігури певного кольору. Керівник педмайстерні видає кожному учаснику

кольорові смужки паперу з написаними на них незакіненими реченнями, які будуть використані на етапі рефлексії. Колір смужки відповідає кольору обраної фігури.

На початку заняття слухачі знаходять собі «пару», з`єднавши половинки в цілу геометричну фігуру.

Наступне завдання виконується вже після того, як учасники поспілкувалися та об`єдналися в пари.

Завдання. Кожна пара повинна поспілкуватись, подумати та скласти побажання для інших учасників засідання. Для цього потрібно продовжити речення, що починається словами «Я бажаю вам…»

Представлення результатів роботи групи- учасник від кожної пари зачитує складені побажання.

II. Мотивація

Мета етапу: демонстрація важливості вміння критично мислити з опорою на особистий досвід слухачів майстерні.

Методи. «Метод прес».

Завдання. Ознайомитися з казкою «Навіщо людям учитися мислити критично?» Запропонувати відповідь на питання, скориставшись поданою на плакаті схемою: навіщо вміти критично мислити під час вивчення географії, математики, фізики, історії та інших предметів? Кожна пара розглядає специфіку своїх предметів.

Презентація. Відповідь надається кожною групою у вигляді структури, запропонованої в « Методі прес».

III. Актуалізація

Мета етапу: зверненн до досвіду щодо розуміння нових понять «педагогічна технологія», «технологія критичного мислення», усвідомлення мети занять.

Методи. «Асоціативний кущ», «Есе».

Завдання №1. Створити «асоціативний кущ», ключовим словом якого є «технологія».

Презентація. Запис керівником педмайстерні на дошці запропонованих асоціацій у вигляді «куща».

Керівник педмайстерні пояснює, в чому полягає зміст методу «Асоціативний кущ чи Семантична карта» та ознайомлює з методом критичного мислення «Есе»

Завдання № 2. Написати п`ятихвилинне есе « Що таке педагогічна технологія?»

Презентація. Читання створених слухачами есе за власним бажанням.

Керівник педмайстерні ознайомлює слухачів з поняттям педагогічної технології, технології критичного мислення.

 

IV. Усвідомлення змісту

Мета етапу: ознайомлення з поняттям критичного мислення, вивчення його характеристик, ознак людини, що мислить критично, та умов, які необхідно створити для розвитку критичного мислення.

Методи. « Критичне читання тексту в парах».

Завдання. У парах прочитати запропонований текст.

Текст для критичного читання

I. Критичне мислення є досить складним процесом творчої переробки інформації,

пов`язаної з її усвідомленням, переосмисленням та творчою генерацією ідей у результаті такої діяльності.

Критичне мислення – це процес, який найчастіше починається з постановки, проблеми, продовжується пошуком і осмисленням інформації, закінчується прийняттям рішення щодо розв`язання поставленої проблеми.

Критичне мислення – це здатність людини чітко виділити проблему, яку необхідно розв`язати; самостійно знайти, обробити і проаналізувати інформацію; логічно побудувати свої думки , навести переконливу аргументацію; здатність мислити мобільно, обирати єдине вірне рішення проблеми; бути відкритим до сприймання думок інших і одночасно принциповим у відстоюванні своєї позиції.

II. Критичне мислення має такі характеристики:

 1. Самостійність.
 2. Постановка проблеми.
 3. Прийняття рішення.
 4. Чітка аргументованість.
 5. Соціальність.

III. Можна виділити ознаки людини, яка мислить критично.

 1. Здатність сприймати думки інших критично.
 2. Компетентність.
 3. Небайдужість у сприйнятті подій.
 4. Незалежність думок.
 5. Допитливість.
 6. Здатність до діалогу і дискусій.

IV. Можна виділити певні умови, створення яких може спонукати і стимулювати учнів до критичного мислення. Головні з них:

 1. Час. Учні повинні мати достатньо часу для збору інформації за заданою проблемою, її обробки, вибору рішення.
 2. Очікування ідей.
 3. Спілкування.
 4. Цінування думок інших.
 5. Віра в сили учнів.
 6. Активна позиція.

Презентація. Назвати ключові слова тексту, порівняти їх із ключовими словами на

запропонованих схемах.

V. Рефлексія.

Мета етапу: переведення змісту вивченого у власні надбання, створення оціночних суджень про проведене засідання.

 

Методи. «Рюкзак».

Завдання №1. Парам необхідно вписати ключові слова на запропоновані малюнки.

Презентація. Самоперевірка у парі за заготовленими малюнками.

Завдання №2. Продовжити твердження на розданих кольорових смужках та скласти смужки в «рюкзак».

Презентація. Керівник майстерні вибірково зі смужки кожного кольору зачитує висловлювання з «рюкзака».